2021-03-20

Kun. Paulius Vaineikis. Kovoti su melu ir Tautos kiršinimuDidelė pagarba ir padėka Nacionaliniam Susivienijimui bei visiems Lietuvos žmonėms už palaikymą sunkią valandą, kai buvau užpultas LGBT, jų suvedžiotų žmonių grupės, didžiųjų Lietuvos žiniasklaidos priemonių, televizijų ir jų informacinių portalų. 

Kai buvau viešai šmeižiamas ir kaltinamas vien už tai, kad skelbiau Dievo Žodį savo Gimnazijos mokiniams ir įvardinau LGBT bei Laisvės partijos ideologiją, kuri begėdiškai ir amoraliai tvirkino Lietuvos vaikų sąmonę. Mano, kaip kunigo, kapeliono, ganytojo, piliečio pareiga yra saugoti man patikėtus moksleivius, parapijiečius nuo melo ir Tautos kiršinimo. 

Genderizmo, LGBT, Laisvės partijos diktatūra ir jų (galimai)  „tolerastiškas“ neapykantos kurstymas lietuvių tautoje pasiekė neregėto įžūlumo lygį. Prisidengdama homoseksualių asmenų, skriaudžiamų moterų, vaikų skausmu ši socialinė bendruomenė ir jos partija, finansuojama lobistinių grupių ir korporacijų, fondų pradėjo masinį susidorojimą (psichologiškai, politiškai ir net baudžiamųjų įstatymų įvedimu) su visais, kurie priešinasi jų ideologijai. 

Ši grupė ir jos partija bando susidoroti net su homoseksualiais asmenimis ir visais, kurie bando paviešinti LGBT ir genderizmo melą. 

Visada gyniau ir niekada nediskriminavau asmenų dėl jų seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, rasės ar įsitikinimų. Bet visada kovojau prieš satanistinę ideologiją (bolševizmą, fašizmą, lgbtizmą, genderizmą) kuri nukreipta prieš prigimtinę Dievo tvarką ir prieš žmogų, sukurtą pagal Jo paveikslą. Pranciškonai visada gynė nuskriaustųjų teises, dalinosi ir tebesidalina savo gyvenimu, gerbūviu su tais, kuriuos Jėzus Kristus įvardina „mažutėliais“. 

Kovojau ir kovosiu Kristaus išmokytais visais Dievo meilės, Žodžio, gailestingumo darbų ginklais, kad bet kokia neteisybė, melas, iškreipta tiesa, apgaulė išnyktų iš mūsų Tautos. 

Todėl prašau šiuo metu, nesugrąžinti manęs į buvusias Pranciškonų gimnazijos kapeliono pareigas. Esu Ordino brolių paskirtas LLKS (Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos) kapelionu, kad skelbčiau Evangeliją visai Lietuvai ir už jos ribų. 

Maldoje, brolis Paulius Vaineikis OFM, LLKS kapelionas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą