2021-03-30

Skambus Baltarusijos antausis JAV

 


Kovo 25 d. JAV ambasada Baltarusijoje pasveikino baltarusius su Valios Diena ir pareiškė, kad JAV nekantraiai laukia tos dienos, kada baltarusių tauta galės savarankiškai lemti savo ateitį.


JAV Atstovybės pareiškimas

2021 metų kovo 25 d.  


Jungtinių Amerikos Valstijų atstovybė sveikina visus baltarusius su 103-čiomis metinėmis Baltarusijos liaudies respublikos paskelbimo 1918 metais. Nors praėjo virš amžiaus nuo momento pirmojo paskelbto valstybingumo, pastarieji įvykiai rodo, kad kova baltarusių už laisvę ir demokratiją tęsiasi. Šiuo metu tūkstančiai įvairaus amžiaus baltarusių viešai reikalauja teisės lemti savo šalies likimą. Daugelis moka didelę kainą už bandymą padaryti savo balsą išgirstu, nes režimas ėmėsi įbauginimo, prievartos ir naudojimo mirtino ginklo, kad išsilaikyti valdžioje.Nuo 1991 metų JAV Kongresas ir kiekviena Prezidento administracija nekintamai palaikė nepriklausomos Baltarusijos suverenitetą. 2004 metų Aktas dėl Baltarusijos demokratijos ir kelios atnaujintos versijos šio akto nuo to laiko vykdė paramą stiprinant demokratiją, žmogaus teises, nepriklausomų MIP ir pilietinės visuomenės, ir buvo nukreiptos užkirsti kelią korupcijai ir kėsinimuisi į demokratiją ir žmogaus teisių institutus. 2020 metų Baltarusijos Aktas dėl Demokratijos, žmogaus teisių ir suvereniteto signalizuoja apie tai, kad JAV įsipareigojimai išlieka šiandien taip pat aktualūs, kaip ir 2004 metais.

Jungtinės Valstijos sveikina Baltarusijos liaudį su kovo 25 ir su nekantrumu laukia tos dienos, kada baltarusių liaudis galės savarankiškai nulemti savo ateitį.  

https://by.usembassy.gov/be/u-s-embassy-statement-13/
Baltarusijos URM atsakymas JAV ambasadai:

„Ryšium su JAV ambasados 2021 metų kovo 25 d. pareiškimu reiškiame nuoširdžią padėką amerikiečių pusei už pagaliau pareikštą pasirengimą pervesti dvišalią retoriką į konstruktyvią vagą ir už sveikinimą su reikšminga data mūsų šalies istorijoje. Mes tik sveikinsime šios praktikos išplėtimą ir į valstybines šventes.

Mes pripažįstame savo klaidas ir naudojamės proga, kad atsiprašyti, kad nepasveikinome su nesenai vykusiomis 160-metinėmis Amerikos Valstijų Konfederacijos Konstitucijos, kurios vėliava išlieka brangi daugeliui amerikiečių.

Tuo metu BLM judėjimas visoje šalyje skaičiuoja milijonus dalyvių. Tenka apgailestauti, kad amerikiečių visuomenė giliai suskaldyta, kaip pareiškė Dž.Baidenas: „Aš pilnai koncentruojuosi į tai, kad suvienyti Ameriką, suvienyti mūsų liaudį, suvienyti mūsų naciją... Jėgos, mus skiriančios, labai gilios ir stiprios... Pradėkime nuo pradžių. Pradėkime girdėti vienas kitą, priimti vienas kitą, matyti vienas kitą“...

Mes taip pat palaikome Amerikos liaudies geresnės ateities siekį — šią dieną ir kiekvieną dieną! Todėl skaitome, kad tiktai tikras inkliuzyvinis dialogas padės amerikiečių nacijai susivienyti šiuo sudėtingu istorijos momentu.

Kaip nesavanaudišką geros valios Baltarusijos gestą, turėdami derybų aikštelės patirtį rėmuose TKG (Trišalės kontaktinės grupės sureguliuojant situaciją Ukrainos rytuose), esame pasirengę pasiūlyti savo paslaugas organizuojant tokį procesą. Mes suteiksime paramą pagal savo išgales, tame skaičiuje pritraukdami mūsų integracinių struktūrų partnerius.

Nors praėjo virš dviejų amžių nuo nepriklausomybės paskelbimo momento, pastarieji JAV įvykiai rodo, kad amerikiečių kova už laisvę vis dar tęsiasi. Šiuo metu šimtai tūkstančių visų amžiaus grupių amerikiečių viešai reikalauja teisės lemti savo šalies ateitį. Daugelis moka aukštą kainą už bandymą padaryti savo balsą išgirstu, nes veikiančiai administracijai teko net pritaikyti mirtiną ginklą ir nušauti keletą žmonių, kad išsilaikyti valdžioje ir įtvirtinti rinkimų rezultatus.

Mes su pasigėrėjimu žavimės vyriškumu ir ryžtingumu amerikiečių didvyrių, tarp kurių Dž. Asandžas, E.Snaudenas ir Č.Menningas, kurie paaukojo praktiškai viską vardan tikros laisvės ir harmonijos amerikiečių visuomenėje.Kartu su amerikiečių tauta Baltarusija laukia tos dienos, kada paprastas amerikietis galės laisvai ir nekliudomai pasivaikščioti greta Kapitolijaus.

Mes dėkingi JAV paskirtam ambasadoriui Džuli Fišer už neįkainuojama pasufleravimą visai baltarusių tautai, kada ir kokiu būdu reikia rengti rinkimus. Be abejo, mūsų baltarusiškas primityvus ir skurdus mastymas niekada neleistų mums patiems išspręsti šį klausimą. Neįtikėtino dėkingumo ženklan URM pasirengusi be eilės priimti Jos Didenybės paraišką gauti Baltarusijos pilietybę, kad įtraukti ją į sąrašą rinkėjų ir suteikti galimybę dalyvauti balsavime. Tai galima padaryti ir be pilietybės kokioje-nors Džuli Fišer pripažintoje elektroninėje platformoje.

Mes negalime nereaguoti į ištiestą amerikiečių pusės pagalbos ranką rengiant rinkimus. Tokie amerikiečių rinkimų sistemos pasiekimai, kaip balsavimas paštu ir rinkėjų kolegija vietoj tiesioginio valios pareiškimo, gali būti naudingi ir išstudijuoti baltarusių pusės.

Sulaukę gilaus JAV dėmesio Baltarusijos likimui, kaip atsakomąjį žingsnį mes galime įnešti nesavanaudišką indėlį į Aliaskos žemės ūkio vystymą ir efektyvų jos žemių įsisavinimą. Ryšium su tuo mes pasirengę išnagrinėti galimybę bendro šios teritorijos valdymo.

Galėtume permesti esančius regione baltarusių statybos organizacijų pajėgumus perdavimui patirties ir pagalbos gyventojams pietinių valstijų, įveikiant gamtos stichijos pasekmes. Nuoširdžiai linkime visai amerikiečių liaudžiai vienybės, o taip pat nesuklumpant lipti aukštyn amerikiečių svajonės laiptais. Tikimės, kad pozityvus trendas mūsų santykiuose išliks ir mes kartu prieisime prie to momento, kada galėsime su džiaugsmu sutikti Šeštąjį JAV laivyną prie Baltarusijos sienų!“

https://news.tut.by/economics/724080.html?c

Ukrainos politikė ir advokatė Tatjana Montian pasakoja apie čia pateiktus JAV ir Baltarusijos laiškus.https://youtu.be/7CS-p8-ixv8

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą