2019-08-01

Lietuvos kolonizavimas ir istorijos falsifikavimas


Birželio 30 dieną Lietuvos politinių ir visuomeninių organizacijų komiteto vardu Algis Avižienis, Astra Genovaitė Astrauskė ir Vladas Turčinavičius kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą su prašymu artimiausiu metu priimti Lietuvos politinių ir visuomeninių organizacijų komiteto narius.


Prašyme sakoma: „Esame labai sunerimę, kad Lietuvoje, jos sostinėje Vilniuje, pastaruoju metu skleidžiama didžiulė nesantaika tarp piliečių, šmeižiami garbingi mūsų Laisvės kovų gynėjai: Partizaninio karo vadas Jonas Noreika – Generolas Vėtra ir diplomatas, Seimo narys, Lietuvos kariuomenės kūrėjas, LAF pasipriešinimo SSSR okupacijai vienas steigėjų, 1941 m. Birželio sukilimo organizatorius, pulkininkas Kazys Škirpa.“

Liepos 31 dieną pareiškimą „Dėl neteisėtų Vilniaus mero veiksmų“, adresuotą Lietuvos Respublikos Prezidentui ir kitoms institucijoms, paskelbė „Kauno forumas.“

Mano labai gerbiami patriotai, ir aš kartu su jais, naiviai tikimės, kad galima Valenbergų banko marionetė Gitanas Nausėda ims ginti lietuvius, jų didvyrius, jų istoriją, nuo totalios tarptautinės žydijos atakos, kurios įrankiu yra Vilniaus meras Remigijus Šimšius, o tikslas – perrašyti mūsų istoriją, reketuoti turtą, remiantis JAV įstytymu 447, ir galutinai pavergti Lietuvą. Tai, žinoma, mano asmeninė nuomonė, kurią turėti man dar nedraudžia Lietuvos Konstituciją. Aš tiesiog negaliu įsivaizduoti, kad buvęs sorošinio „Laisvosios rinkos“ instituto darbuotojas Šimašius ir aukščiausio rango SEB banko menedžeris Nausėda, abu „atestuoti“ Mamonos tarnai, nustotų laižyti šeimininkų rankas ir imtų jas kandžioti.

Gali būti, kad ir mūsų kaimynių Latvijos ir Ukrainos piliečiai tiki, kad jų žydų tautybės prezidentai V.Zelenskis ir E.Levits gins ukrainiečių ir latvių tautų interesus, o ne žydų kapitalo ir žydų tautos. Rekomenduoju optimistams pasiskaityti žydų šventraščius, o taip pat pagalvoti, ar įmanoma, kad arabas būtų Izraelio prezidentu?

Lenkai pasipriešino žydų spaudimui dėl turto restitucijos, nepakluso jų globalistų įsakymui įsileisti imigrantus ir pavirsti „tautų lydymo katilu“, nepanoro klauptis atgailauti už svetimus nusikaltimus, perrašinėti savo istorijos. Tuomet tarptautinis globalistų internacionalas surengė prieš Lenkijos valstybę jau du mėnesius trunkančią masinę LGBT ataką. Ji nukreipta prieš bažnyčią, šeimą, vaikus, lenkų tautos vienybę. Nepavyko palaužti lenkų tautos iš išorės, ji griaunama iš vidaus. Nieko naujo: skaldyk ir valdyk.

Lietuvoje įsišaknijusi mintis, kad atakos prieš Lietuvos didvyrius yra organizuojamos iš Rusijos. Neužginčysi. Ir iš ten. Bet kas valdo Rusiją nuo 1917 metų? Atsakymą davė Eduardas Hodos. Jo teigimu, šiandieninė Rusija yra trečiasis chazarų kaganatas. Net istoriją rusams šiandien rašo žydų istorikai. Rašo taip, kaip jiems tai naudinga.

Geriausias pavyzdys. Harvardo universiteto profesorius Anatolijus Kliosovas genetiniais metodais įrodė, kad rusai nieko bendro neturi su skandinavais, tačiau žydų istorikai, kurie Rusijos mokslų akademijoje vadovauja senovės slavų istorijos skyriui, toliau leidžia knygas ir filmus, meluodami, kad rusų kunigaikščiai Riurikai yra kilę iš skandinavų. Jiems nepatinka genetiniai tyrimai, kurie įrodo, kad slavų ir baltų protėvių istorija siekia 5 tūkstančius metų, o žydų – tik keturis. Įdomu tai, kad tas pats prof.Anatolijus Kliosovas yra gavęs aukso medalį už kilmingiausių žydų, priklausančių Šventyklos žynių Koenų kastai, geneologijos tyrimą.

Kad sunaikinti tautą, pirmiausiai reikia sunaikinti jos istoriją. Tai Lietuvoje ir daro šimašiai ir kacų nusamdyti kūjagalviai?

Aš vis dar naiviai tikiu, kad prezidento Gitano Nausėdos ėjimas prie Jono Basanavičiaus nebuvo piaro akcija.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą