2019-08-20

Suskaldyta Europos katalikų bažnyčia: Pranciškaus satanistinė ir tradicinė rytų Europos Kristaus bažnyčios


Šiandien Europos katalikai suskaldyti į dvi stovyklas. Takoskyra geografiškai eina Oderio upe. Į rytus dar gyva tradicinė Kristaus katalikų bažnyčia, o į vakarus viešpatauja nykstanti reformistinė katalikų bažnyčia su popiežiumi Pranciškumi priešakyje, paklūstanti satanistinėms genderizmo ir LGBT ideologijoms.


Lenkijos valdančiosios partijos „Tvarka ir teisingumas“ (PiS) pirmininkas Jaroslavas Kačinskis šeimų pikniko metu, rugpjūčio 17 dieną, padėkojo arkivyskupui Mark Jędraszewski už jo tvirtą krikščionišką poziciją.


Krokuvos metropolitas, arkivyskupas Marek Jędraszewski rugpjūčio 1 dieną pamokslo metu, kuris buvo skirtas Varšuvos sukilimo 75-metų sukakties paminėjimui, pasakė
„Raudonas maras jau nevaikšto po mūsų žemę, bet atsirado naujas, neomarksistinis, kuris nori pavergti mūsų sielas, širdis ir protus. Ne raudonas, bet vaivorykštės spalvų."

Šie arkivyskupo žodžiai sukėlė platų atgarsį Lenkijos ir visos Europos krikščionių širdyse.

Kačinskis šeimų susitikime pasakė: 
„Šiandien mūsų šalyje yra žmonių, kurie nori įlįsti į mūsų šeimas, mokyklas, vaikų darželius, į mūsų gyvenimą, nori atimti iš mūsų kultūrą, laisvę, teisę, puola mūsų šventoves, puola Bažnyčią.“
„Mes turime būti dėkingi arkivyskupui už tai, kad jis ryžtingai ir vienareikšmiškai išreiškė šia problemą. Jeigu mes po 5-10 metų norime gyventi geriau, bet gyventi laisvėje, nepaklusti tam, kas vyksta Vakaruose, kur laisvė likviduota, kur žmonės būna nubausti už tai, kad jie kalba tai, ką galvoja, kad tai neateitų į mūsų šalį. Lenkija turi būti laisvės sala. O Lenkijos laisvė bus išlaikyta, jei išliks jos šventovės. Visų jų centre yra šeima. Tai šeima, normali šeima, apie kurią kalba Lenkijos konstitucija, ją turime apginti.“Kačinskis dar kartą padėkojo arkivyskupui Jędraszewski už jo ryžtą ginant šeimą. Jis pažymėjo:
„Mes neleisime, kad lenkiška šeima būtų sunaikinta, kad vaikai būtų demoralizuoti, seksualizuoti, kad atimtų jų vaikystę.“

Palaikymą Krokuvos arkivyskupui pareiškė Čekijos, Slovakijos, Vengrijos ir Ukrainos vyskupų konferencijos.


Ukrainos vyskupų konferencijos pirmininkas Bronislav Bernackij priminė istorinę savo šalies praeitį ir pažymėjo panašumą dviejų ideologijų: raudonos ir vaivorykštinės. 

Jis rašo
„Mes, Ukrainos žemės kunigai, daugelį metų patyrėme ir patiriame iki šiol komunistinės ideologijos griaunančias pasekmes, kuri dvasiškai sunaikino daugelį gyvybių, kuri, kaip ir genderio ideologija buvo užsidėjusi kovos už lygybę kaukę. Su skausmu širdyje mes stebime, kaip nauja ideologija skina šiandien savo griovimo vaisius, santuokos ir šeimos institutuose. Primena tai TSRS pradžią, kurioje vienoje iš pirmųjų buvo leistos greitos skyrybos ir abortai. Stebėtina, kad genderio šalininkai imasi veiksmų kurie, žinoma, ne iš Dievo! Senas slavų posakis sako: „obuolys nuo obels netoli tekrenta“, abi išaugo iš ateizmo, Dievo-kūrėjo neigimo, kuris yra gyvybės šaltinis ir gyvybė“.

Baigdamas hierarchas Ukrainos vyskupų vardu pareiškė Krokuvos metropolitui solidarumą, palaikymą maldoje.

Pažymima, kad 2017 metų sausio mėnesį Ukrainos vyskupai paskelbė laišką, kuriame pasisakė prieš krikščionybei priešingą ir neturinčią mokslinio pagrindimo genderizmo ideologiją.

Akivaizdžiu pavyzdžiu, kaip šiandieniniai vakarų mokslininkai prisiderina prie totalitarinių genderizmo ir LGBT ideologijų ir skleidžia kvailystes, gali būti RT pateikiamas pokalbis su žymiu mokslininku prof. S.Saveljevu. Jis pasakoja, kad pasiremdami nepakankamo tikslumo tyrimo metodu, vakarų gender „mokslininkai“ „atranda“, kad tarp vyrų ir moterų smegenų nėra morfologinių skirtumų.Čekijos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Dominik Duki palaikė arkivyskupą Jędraszewski. Jis pasakė, kad LGBT ideologija turi savyje ateizmo ir satanizmo elementų.


Prahos kardinolas pažymėjo LGBT ideologijos totalitarizmą. Jis tvirtina, kad „būtina užkirsti kelią LGBT ideologijai, kuri, kaip parodo paskutinės ataskaitos, plečia savo ateistinę ir satanistinę dienotvarkę, todėl atsisakymas nuo jos neturi kelti jokių socialinių abejonių.“

Kardinolas Duka pakvietė palaikyti arkivyskupą Jędraszewski, o taip pat Slovakijos ir Vengrijos vyskupų konferencijas. Manoma, kad ši Višegrado šalių vienybė pasireikš ne tiktai vyriausybių politikoje Europos arenoje, bet ir bendru krikščionių pasipriešinimu agresyviai ideologijai, nukreiptai prieš prigimtinę teisę ir biblijinę antropologiją.

Slovakijos vyskupų konferencija atsiuntė laišką Lenkijos vyskupų konferencijai su palaikymu Маrk Jędraszewski, už jo pasisakymą prieš genderizmo ir LGBT ideologiją. Palaikymo laišką taip pat atsiuntė Trnavo arkivyskupas Janas Orosch. Jis dėkoja už Krokuvos arkivyskupo žodžius skirtus „LGBT ideologijai, kuri iš tikrųjų plinta kaip maro epidemija“ ir kvietė jį toliau „drąsiai skelbti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristau evangeliją“.

Palaikymą Krokuvos arkivyskupui, kaip jau minėta, pareiškė Čekijos, Slovakijos, Vengrijos ir Ukrainos vyskupų konferencijos. Visą Ukrainos vyskupų konferencijos laiško tekstą skelbia portalas Pch24.

Už Oderio nykstanti Vokietijos bažnyčia. Vokietijos „Vyskupams tai dūmų uždanga skleisti ereziją“. Jų erezija yra didelis pavojus Lenkijai. Apie tai rašo knygos „Vokiečių revoliucija. Kaip už Oderio nykstakatalikų tikėjimas“ autorius Pavelas Chmelevskis.Per 2018 metus iš Vokietijos katalikų bendruomenės pasitraukė virš 216000 žmonių, 50000 daugiau nei prieš metus. Vokietijos vyskupai siūlo protestantizuoti bažnyčią, nors protestantų bažnyčia Vokietijoje nyksta dar sparčiau. Vokietijoje yra 23 milijonai katalikų 1990-metis jų buvo 5 milijonais daugiau.


Vokiškos erezijos grėsmė.

Cmelevskis pažymi, kad už Oderio bažnyčios mokymas ir sielovados praktika labai skiriasi nuo lenkiškos. Popiežiui pritariant, ši tendencija stiprės. Lenkijoje yra daug kunigų ir vienuolių kuriems artimesnės vokiškos neomodernistinės tradicijos, negu Jono Pauliaus II mokymas.

Autoriaus nuomone, Lenkijos katalikų bažnyčiai gresia skilimas į konservatyviąją dalį, ištikimą Tradicijai ir modernistinę.

„Kovai su pastarąja erezija reikia daug pastangų. Nepakaks per daug bendrų vyskupų pasisakymų prieš LGBT. Problema žymiai giliau, o lytinės dorovės klausimai yra tik vienas iš elementų didelės revoliucijos, kuri jau beldžiasi į mūsų duris“, - rašo Chmelevskis.

Jis pažymi, kad ne tik vyskupai, bet ir pasauliečiai turi užsiimti plačia evangeline kompanija, skelbti Kristaus mokymą darnoje su Šventuoju raštu ir Tradicijomis, neiškraipytomis laiko dvasia.

Autorius pažymi: „Jeigu mes to nepadarysime, o tik pasyviai stebėsime, ką nuspręs Romoje ir Berlyne, išduosime patį Viešpatį. Tylėdami mes leidžiame, kad Jo vardu skleidžiamas akivaizdus melas. To mes negalime leisti.“

Lemtingo apsisprendimo momentas Lietuvos katalikams.

Su kuo žengs Lietuvos katalikų bažnyčia? Kartu su satanistu Pranciškumi ar su rytų Europos katalikais, tarnaujančiais Kristaus bažnyčiai?

Nuorodos:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą