2019-10-14

LGBT - stabmeldžių ideologija, atitraukianti mus nuo tiesos apie žmogųInterviu laikraščiui „Nasz Dziennik“ (Mūsų dienraštis) Krokuvos metropolitas vyskupas Marek Jędraszewski pasakė, kad LGBT yra tikra stabmeldžių ideologija, atitraukianti mus nuo tiesos apie žmogų ir nukreipianti mus į kelią, kuriame būdami žmonės praranda savo tapatumą, atsirandantį dėl pačios jų biologinės struktūros, apibrėžiančios mus kaip moteris ar vyrus.


Jo nuomone, „LGBT naikina viską, ką apie žmogų skelbia krikščionių tikėjimas. Ji slepiasi už lozungų „tolerancija“, „neapykantos kalba“, „lygybė“, „lygios teisės visiems“, „stop prievarta“ ir „skaito savo pikčiausiu priešu dorovinį bažnyčios mokymą“. Taip į bažnyčią žiūri „nacistų ir bolševikų ideologijos“, kurioms „priešu Nr. 1 buvo Bažnyčia, nešanti Evangeliją ir dorovę“. „Jų kova su krikščionybe visada vyko tam tikra kalba. Naudojamoms koncepcijoms buvo suteikiamas visiškai naujas turinys, klaidinama melagingais žodžiais, žudančiais žmonėse tiesos esmę“, - nurodė vyskupas.

Vyskupo žodžiais, šiandien „manipuliuojama žodžiais ir lozungais“, skirtumas tai, kad šiandien ideologija disponuoja galingesnėmis priemonėmis, kurių dėka jos gali turėti milžinišką poveikį žmonėms. Masinės informavimo priemonės diegia mums tam tikras mąstymo schemas. Tai neleidžia mums ne tik savarankiškai mąstyti, bet melagingai nukreipia nuo tiesos kelio. Todėl taip efektyviai po įvairiais slaptažodžiais slepiasi LGBT.

Vyskupas atkreipė dėmesį, kad Lenkijoje daroma daug, kad „žmogus slėptų nuo kitų, kad yra tikintis. LGBT „sugriovė tradicinę piliečių buitį Vakarų Europoje“, konstatavo vyskupas. Jo nuomone, „lygybės maršai“ yra socialinė inžinerija ir „turi antikrikščionišką charakterį“. Šiais maršais norima įrodyti lenkams, kad tai kažkas normalaus. Jie paneigia švenčiausias vertybes, tyčiojasi iš Eucharistijos, Dievo Motinos Lenkijos karalienės atvaizdo.

Vyskupas Jędraszewski pažymėjo: „Jie sako: žiūrėkite, mes darome, ką norime, ir žaibas iš dangaus netrenks, su jais nieko nenutinka, jie gyvena toliau. Dievo nėra. Analogiškai galvojo ir sovietiniai bolševikai ir vokiški nacistai, kurie žudė dvasininkus Bažnyčiose arba siuntė juos į lagerius ir koncentracijos stovyklas“.

„Šiandieninis mūsų „non possumus“ yra tai, kad mes turime pasakyti ryžtingą „ne“ ideologijoms, kaip LDBT, griaunančioms žmogų ir Tautą“.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą