2019-10-25

Maksimas Gorkis apie kapitalizmą, fašizmą ir homoseksualizmąMaksimas Gorkis 1934 metais straipsnyje „Proletarinis humanizmas“ apie homoseksualizmą rašė:

„Ką priešpastato visų šalių kapitalistai prieš proletariato revoliucinį teisės supratimo augimą? Įtempdami paskutines pastangas išlaikyti savo valdžią milijonams darbininkų, gindami savo laisvę beprotiškai eksploatuoti darbą, kapitalistai organizuoja fašizmą. Fašizmas — tai kapitalo vykdomas mobilizavimas ir organizavimas fiziškai ir morališkai nesveikų nualintos buržuoazinės visuomenės sluoksnių, mobilizavimas jaunų palikuonių alkoholikų ir sifilitikų, mobilizavimas isterikų vaikų, nukentėjusių nuo praėjusio karo įspūdžių, - smulkios buržuazijos vaikų, „keršytojų“ už pralaimėjimus ir už pergales, kurios buržuazijai pasirodė ne mažiau griaunančios, negu pralaimėjimai.<...>


Ne dešimtys, o šimtai faktų kalba apie griaunantį, degraduojantį poveikį fašizmo Europos jaunimui. Vardinti faktus — šlykštu, net atmintis atsisako užsipildyti purvu, kurį vis iš širdies ir gausiai fabrikuoja buržuazija. 

Nurodysiu, tačiau, kad šalyje (TSRS), kur vyriškai ir sėkmingai šeimininkauja proletariatas, jaunimą tvirkinantis homoseksualizmas pripažintas socialiai nusikalstamu ir baustinu, o „kultūringoje“ šalyje didžiųjų filosofų, mokslininkų muzikantų (Vokietijoje) homoseksualizmas veikia laisvai ir nebaudžiamai. Jau sukurtas sarkastiškas posakis: „Sunaikinkite homoseksualistus — fašizmas išnyks... Homoseksualizmas ir fašizmas – nėra kažkas savistovaus ir pilnaverčio. Šiuos reiškinius tikslingai kultivuoja kapitalistinių šalių vadovai, kuriems reikalingi instrumentai poveikio į visuomenę fors-mažorinių situacijų atvejui."
Straipsnis „Proletarinis humanizmas“, kuriame atskleidžiamas ryšys tarp kapitalizmo, homoseksualizmo ir fašizmo,1934 metų gegužės 23 dieną vienu metu buvo paskelbtas vienu metu dviejuose laikraščiuose: „Pravda“, numeris 140 ir „TSRS CK žinios“, 134, numeris.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą