2019-10-08

Prancūzija – toliausiai pažengęs europiečių genocido („kiekybės žmogaus“ darymo) poligonas


Šiame europiečių naikinimo poligone Prancūzijoje viešpatauja melas ir prievarta. Šioje šalyje viskas daroma per prievartą, pačiais antidemokratiškiausiais metodais: per prievartą, nepaisant milijoninių manifestacijų, Prancūzijoje įteisintos sodomitų „santuokos“, čia beveik metai žiauriausiais metodais susidorojama su baltos ir dirbančios Prancūzijos „geltonųjų liemenių“ sukilimu, čia nuolatos meluoja didžioji spauda, net „Euronews“, kuri bazuojasi Prancūzijoje, nuolatos meluoja (svarbių įvykių nutylėjimas, faktų iškraipymas, – irgi melas). Taip įvyko ir su pastaruoju Prancūzijoje įvykusiu teroro aktu, kai Mickael Harpon, negras iš Prancūzijos kolonijos Martinikos, dirbantis policijoje, papjovė keturis kolegas pareigūnus. Prancūzijos spauda ilgai slėpė nusikaltėlio nuotrauką, „pūtė visuomenei miglą“, pritaikė nuvalkiotą iki pasišlykštėjimo versiją, taikomą visiems atvežtiems imigrantams nusikaltėliams – „psichikos ligonis.“

Praėjus savaitei pro melo šydą prasiskverbė tiesa

Iš pradžių Prancūzijos vidaus reikalų ministerija melavo, kas žmogžudystės motyvas – darbuotojo problemos darbe. Byla buvo nagrinėjama, ne kaip teroro aktas, o kaip „paprasta žmogžudystė.“Vėliau ėmė aiškėti, kad šis darbuotojas yra iš Martinikos salos, atverstas į islamą. Prancūzijos VRM pasirodė esanti visiškai nekompetentinga. Paaiškėjo, kad nors Mickael Harpon buvo islamistas, jam buvo suteikta prieiga prie ypač slaptų duomenų. Tarp šių duomenų buvo failai apie Sirijos repatriantus ir jų šeimas, žvalgybos padalinio, kuriame dirbo teroristas, darbuotojų asmeniniai adresai.

Spalio 7 dieną Prancūzijos parlamente vyko debatai dėl imigracijos. Todėl islamo teroro aktas buvo neparankus vidaus reikalų ministrui Kritoferiui Kastanieriui, todėl jis kaip galima ilgiau slėpė terorizmo įkalčius. Savo spaudos konferencijoje pasakė, kad „žmogus nekėlė įtarimų savo elgesiu.
Laikraštis „Le Parisien“ nurodė, kad nusikaltėlio kolegos buvo įtakojami vadovybės slėpti „islamistiškus įtarimus“.

Islamistas, avinėlio kailyje

Dar 2015 metais Mickael Harpon komentavo teroro aktą „Charlie Hebdo“ redakcijoje žodžiais: „Teisingai padarė!“. Žmogžudžio kolegos pranešė vadovybei apie šį pareiškimą. Tačiau nesiimta jokių priemonių. Be to, iki užpuolimo jau buvo žinomą, kad Harpon atsisakė duoti kolegoms ranką arba – kaip tai priimta Prancūzijoje – pasibučiuoti į skruostą.

Tuo tarpu Kastanier sakė, kad „žmogus nerodė jokių elgesio pasireiškimų“,

Taip kad iki to momento jau buvo pakankamai pagrindo, kad pašalinti jį iš jautrios darbo vietos ir imti jį sekti.

Be to aiškėja, kad į islamą jis buvo atverstas ne prieš 18 mėnesių, o jau prieš 10 metų, priklausė ypač radikaliai islamo salafitų srovei. Apie tai rugsėjo 6 dieną pranešė spaudos konferencijoje vyriausias tyrėjas Jean-François Ricard.

Su savo sutuoktine Mickael Harpon mobiliu telefonu keitėsi išimtinai religinėmis naujienomis. 33 tokie tekstai rasti jos telefone.

Kaimynas pranešė, kad dieną prieš teroro aktą jis girdėjo du kartus garsų „Allahu Akbar šauksmą.“

Prieš teroro akta Harpon nupirko du peilius, vieną metalinį ir vieną keraminį. Savo kruvino teroro akto metu jis elgėsi ypač žiauriai, apie ką byloja aukų skrodimas.

Apie savo pirkinį savo žmonai iš Maroko Harpon pranešė SMS. Moteris, kuri gatve eina tik su uždengtu veidu, atsakė: „Tik Dievas tau teisėjas“. Ji ir toliau yra suimta. Teroristo Facebook puslapyje yra imamo video, kuris sako: „svarbu mirti už islamą“.

„Nėra jokių įrodymų užpuoliko radikalizacijos. Vien todėl, kad jūs musulmonas, tai nereiškia, kad jūs teroristas“, - pasakė Prancūzijos vyriausybės spaudos sekretorė Sibeth Ndiaye.

Prancūzijos vyriausybės spaudos sekretorė Sibeth Ndiaye
Paryžiaus policininkai ir jų profsąjunga yra pasipiktinusi tuo, kad islamistas dirbo tokiose pareigose, o taip pat ministro Kastaniero požiūriu į šį teroro aktą. Dėl geltonųjų liemenių protestų ir augančios imigracijos, pareigūnai dirba po 12 valandų, patiria stresą ir išsekimą. Teroro akto išvakarėse įvyko beveik 30 tūkstančių policininkų demonstracija. Jie protestavo prieš nepakeliama darbo krūvį. Nuo metų pradžios Prancūzijoje nusižudė 52 policininkai.

Vokiečių žurnalistas Eugen Prinz sako: „Tas, kas nori sužinoti, kas bus su mumis po kelių metų, turi žiūrėti ten, kur procesas kiek toliau nužengęs. Ne vėliau kaip po 10 metų Vokietijoje įvyks tas pats, kas šiandien vyksta Prancūzijoje. Sekantis Prancūzijos valdžios žingsnis, kaip jau tapo įprasta, bus melas apie „psichikos sutrikimą“.

Per patį migracijos įkarštį 2015 metais, tuo metu, kai buvo europiečiams buvo meluojama, kad keli milijonai į Europą perkeltų migrantų yra „pabėgėliai“, bėgantys nuo karo, įžvalgūs protai tvirtino, kad tai gerai suplanuota operacija, kurios tikslas yra sunaikinti Europos tautas, valstybes, baltosios rasės gyventojus, juos paversti „eurazijos-negroidinė rasės“ „kiekybės žmonėmis“, kuriems ateityje suplanuotas „kokybės žmonių“ - žydų tarnų likimas.

„Tai, kas šiandien vyksta Europos sąjungoje, pilnai atitinka projektus, aprašytus jos dvasinio tėvo (Kudenhove-Kalergi). Ir visiškai akivaizdu, kad šie projektai yra nesuderinami su išlikimu nacionalinių valstybių, nei nacionalinių sienų, nei pačių nacijų. Taip kad Europos politikai, vykdydami beprotišką migracijos politiką, žino, ką daro.“ - rašė politologė Olga Četverikova.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą