2019-10-11

Nausėdos užsienio politika yra žalinga, o Lietuvos karių siuntimas į Siriją yra nusikaltimas!Slaptoji krašto apsaugos gynybos taryba, apie kurios sušaukimą buvo pranešta spalio 10 dieną, mums pateikė dovaną: Lietuva siunčia karius į Siriją!

JAV išveda savo karius iš Sirijos, nes jų „gyvybėms kilo pavojus“, o Lietuva didelė ir labai narsi, turi geopolitinių interesų Sirijoje, todėl ji savo karius ten įveda.

Neužilgo JAV prezidento rinkimai, už kiekvieną užmuštą amerikoną prezidentui Trampui teks atsiskaityti. Lietuvos karių gyvybės amerikonams nieko nekainuoja, galima lietuvius naikinti kada panorėjus ir kur panorėjus. Atsakomybės jokios.

O kas Lietuvos karius kvietė į suverenią Sirijos valstybę? Gal JTO suteikė tokį mandatą? O gal pagvietė Sirijos valdžia? Ne!

O jeigu niekas nepakvietė, net nabejoju, net JAV tokio JTO mandato neturi, tuomet Lietuva žaidžia labai pavojingą žaidimą. Labai pavojingą ir kartu labai kvailą, labai brangiai mums kainuosiantį. Iš Sirijos ims skristi karstai, ims į Lietuvą bėgti virtinės pabėgėlių. Lietuva - ne Vokietija, bet atbėgėliams ji dosni motina, tik lietuviams – pamotė.

Kurdų pamoka


Kurdų pamoka rėkte rėkia, kad JAV – nepatikimas sąjungininkas. Ji kurdus išdavė. Savo sąjungininkus atidavė turkų sudorojimui. JAV pasiteisino kurdų nenoru bendradarbiauti antrojo pasaulinio karo metu. O kaip JAV pokario metu bendradarbiavo su lietuviais? Kvietė priešintis sovietams, eiti į miškus, ir išdavė. Išdavė mus JAV vieną kartą, išduos ir kitą. Ji visuomet išduoda sąjungininkus. Vienintelio neišduoda niekada – Izraelio. Specialią sutartį su juo turi. Be to JAV finansai ir visa ekonomika žydų rankose, ir pats Trampas.

Nedžiugina ir tai, kad Lietuva tapo vokiečių, buvusių kryžiuočių ir okupantų, poligonu. Ar ne tie patys kryžiai išpiešti ant „pancerių“, kaip ant kryžiuočių apsiaustų, kurie vykdė lietuvių genocidą 200 metų, kurie pavergė ir sunaikino mūsų brolius prūsus. Lenkai šių kryžiuočių neįsileidžia, nes tai buvę okupantai, amžini lenkų priešai, o mes atkėlėme patys savo pilies vartus amžiniems Lietuvos priešams. Beprotiška ši Lietuvos politika, nešanti ne saugumą šaliai, o naujus pavojus. Dar JAV valstybės sekretorė Hilari Klinton Lietuvą pavadino buferine zona. Ar mes to siekėme 30 metų? Kalbėjome, kad būsime tiltu tarp Vakarų ir Rusijos, o tapome pasieniu, buferine zona, Vokietijos kariniu poligonu, o dabar susiruošėme į naują kryžiaus žygį į Siriją!

Gal tai ir yra Gitano Nausėdos „gerovės valstybė“ vizija?

Prieš kelias dienas buvo pranešta, kad Lietuvoje vėl 3 milijonai gyventojų!

Nepaneigsi, į Vilnių privežta daug negrų, arabų, įvairaus atspalvio ir anatominės sandaros žmonių, bet kad jų čia jau milijonas, tai tikrai prasilenkia su realybe. Meluojant irgi reikia jausti saiką, kaip ir pasakojant pasakas apie „gerovės valstybę“, kai iš Lietuvos daromas pragaras lietuvių Tautai.

Spalio 8 dieną buvo paminėtas generolo Jono Noreikos 109 gimtadienis. Buvo išrikiuotas būrys mūsų karių. Jauni gražūs, daug merginų. Tai juos, svetimus vaikus, Gitanas Nausėda susiruošė siųsti mirti į Siriją!? Generolas Vėtra žuvo už Tėvynę, Tėvynėje. Už ką kariaus mūsų jaunimas Sirijoje, už kieno interesus? Už kieno Tėvynę?
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą