2017-11-06

Atviras laiškas E.Zurofui, R.Vanagaitei ir D.Katzui. Leiskite ir mums gyventi


Aš prašau E.Zurofą, R.Vanagaitę, D.Katzą ir kitus piktavalius žydų tautos atstovus: nenaikinkite Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos, nešmeižkite mūsų tautos didvyrių.Jūs turite istorinę žydų tėvynę Izraelį, kurios piliečiai gali tapti tik žydai, čia jūs galitę tęsti savo tautos istorinį kelią, nenaikinkite, prašau, lietuvių tautos, palikite ir mums, lietuviams, šį mažą gabalėlį mūsų istorinės žemės, vadinamos Lietuva, kad čia ir toliau skambėtų seniausia indoeuropiečių kalba.

Filosofas A,Duginas straipsnyje „lenkų-lietuvių logos“ apie mus rašo, kad baltai yra „seniausia indoeuropiečių, pagrindinai žemdirbių, gentis, išsaugojusi daugelį archaiškų bruožų ir seniausią indoeuropiečių kalbą.“

A. Dugino žodžiais, mūsų protėviai „užėmė plačias teritorijas, įskaitant visą Pomeraniją ir Oderio žemupį, Rytų Lenkiją iki pat Bugo ir Pripetės. Rytuose baltų žemės užėmė Didžiarusijos žemes iki pat Volgos, kur pas ugro-finų Pavolgio tautas iki šiol pasitaiko archaiški skoliniai iš baltų kalbų. Pačios rytinės baltų gentys, gyvenusios šiuolaikinės Maskvos rajone, buvo vadinami „galindais“. Šias žemes graikų rašytojas ir geografas Ptolomėjas vadino Europos Sarmatija.“

„Lietuvių ir latvių kalbose atsekamas tapatumas su ta kalbine forma, kurios pagrindu vėliau susiformavo sanskritas“, rašo Duginas.

Šiandieninė baltų padėtis yra blogiausia tarp visų savo valstybingumą išlaikiusių Pasaulio tautų, jos yra ant išnykimo ribos.

Jeigu žmonija taip rūpinasi nykstančių gyvūnų rūšių išsaugojimu, tam skiria dideles lėšas, ar nenusipelno latvių ir lietuvių tautos, indoeuropiečių protėvių tautos, būti apsaugotos nuo sunaikinimo?


Mano nuomonę, didžiausia sunaikinimo grėsmė baltų, kitoms Europos tautoms, kyla iš žydiškos pasaulio finansinės oligarchijos pusės, per jų parazitinį skolinimo procentą, bankinį pinigų multiplikatorių, diegiamą „multikultūralizmo“, „tolerancijos“, „holokausto industrijos“ politiką, iš jų emisarų, tokių kaip jūs, siuntinėjamų po pasaulį, kiršinti „gojų“ tautas, skleisti „antisemitizmą“, o tada, kovojant prieš „antisemitus“, įgyvendinti nusikalstamą biblijinę žydų viešpatavimo pasaulyje idėją.

Atskirai reikia pažymėti ir žydų finansinės oligarchijos vykdomą Europos islamizacijos „pabėgėliais“ projektą, kurio veidu yra pasirinktas Rotšildų klano patikėtinis Džordžas Sorošas, su tūkstančiais per jo fondus finansuojamų kenkėjiškų NVO.

Dar 2016 metų rugpjūčio 15 dieną buvo paskelbti Džordžo Sorošo finansuotų NVO ir verslo subjektų sąrašai, kuriems buvo mokami pinigai, kad šie „multikultūriškumo“ ir „ksenofobijų“ beprotystėmis nuodytų Europos tautas. Be to paaiškėjo, kad šis Europos tautų „gydytojas“ peržengė visas padorumo ir net sveiko proto ribas. Už jo pinigus, kaip kokie cirko pudeliai buvo dresuojami Europos parlamento nariai, kad jie kovotų su savo kolegų „ksenofobiniu populizmu“ ir pan. Tai jau yra visiškas skandalas, tai jau yra visos Europos demokratijos išžaginimas.O kaip tvarkosi Izraelis, kodėl Sorošas ir Co., jo judaizmo religiją išpažįstantys šeimininkai, negydo Izraelio „multikultūriškumu“, „ksenofobijomis“?

Izraelyje viskas paprasčiau. Jei esate ne žydas, tai jūs Izraelyje nelaukiamas, jūs niekada negausite šios valstybės pilietybės, čia jūs net negalėsite susituokti su žyde, kol nepereisite gijuro – prisijungimo prie žydų tautos, kas užtrunka nuo kelių iki keliolikos metų.

Izraelis – žydų „tautos židinys“, ir taškas. Ne pabėgėlių sirų, irakiečių, somaliečių, nigeriečių, net ne palestiniečių, čia tūkstančius metų gyvenusių ir genetiškai identiškų žydams, o vien tik židinys žydų, išpažįstančių judaizmą. Ten palestiniečiams Knesete paskirtos kvotos, kokį procentą jie Izraelyje sudaro, tiek turi vietų. Ne taip, kaip Ukrainoje, kur 0,2 procentai Ukrainos gyventojų žydų sudaro daugumą Aukščiausioje Radoje, kur aukščiausioje valdžioje praktiškai nėra ukrainiečių.

Visi „multikultūriškumai“ ir „ksenofobijos“ su palestiniečiais Izraelyje vyksta per 11 metrų tvorą su spygliuota viela.


Ir niekas žydų už tai nevadina nei „rasistais“, nei „fašistais“, nei „ksenofobais“… Ir su pabėgėliais žydai kuo puikiausiai susitvarkė… tais, kurie į Izraelio teritoriją buvo sulindę (kol tvorų ten nebuvo): išvežė juos namolio arba į trečiąsias šalis.

Pone E.Zurofai, ponia R.Vanagaite, ponas D.Katzai, liaukitės pagaliau kiršinti lietuvių ir žydų tautas, kurstyti antisemitizmą Lietuvoje, liaukitės, pagaliau, "kovoti" už lietuvių „mažumų“ teises, „tolerancijas“ ir visokias kitokias sionistų prigalvotas teises, už nesibaigiančią „holokausto industrją“, nustokite remti banditiškas „antifa“ organizacijas, liaukitės naikinti mūsų valstybę ir mūsų tautą.


Jūs turite „žydų tautos namus“ Izraelį, mes, lietuviai, irgi turime tokią pačią prigimtinę teisę į savo „tautos namus“, kaip ir jūs. Leiskite ir mums gyventi šiame mažame žemės lopinėlyje.

Aš meldžiu jūsų, palikite mūsų tautą ramybėje, neterorizuokite ir neparazituokite mūsų, nesargdinkite mūsų savo ligomis, nešmeižkite mūsų tautos Didvyrių.

Šaltiniai:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą