2017-11-07

Premjere Skverneli, Jūs galimai esate nusikaltėlis, nes diskriminuojate Lietuvos piliečius. Kviečiu Jus atsistatydinti iš užimamų pareigų


Premjeras Saulius Skvernelis, kurdamas išskirtines sąlygas „pabėgėliams,“ diskriminuoja lietuvius, bet to nesuvokia, o nepatenkintus tokia diskriminacija, kaltina nesantaikos kurstymų.

Lapkričio 7 dieną LNK žinių laidoje 18:30 val. premjeras S.Skvernelis paaiškino, kad išskirtinės sąlygos „pabėgėliams“ reikalingos „jiems integruotis“, o diskriminuojamiems, nepatenkintiems diskriminacija lietuviams atšovė, kad šie žmonės yra „nesantaikos kurstytojai.“

Skvernelis melagis, tie, kas atvyksta į Lietuvą nėra jokie pabėgėliai. Karas vyksta tiktai nedidelėje Sirijos dalyje, 5 procentuose šios valstybės teritorijos. Ženevos konvencija nenumato „pabėgėlių“ integracijos, o priešingai, jie karui pasibaigus turi grįžti namo. Mums šitie svetimos kultūros ir religijos žmonės nereikalingi, jie nesiintegruoja jokioje ES valstybėje, neturi išsilavinimo, visur jie yra socialiniai išlaikytiniai ir tokiais lieka net antroje ir trečioje šių imigrantų kartoje.

Imigrantai iš Afrikos valstybių, tokių kaip Eritrėja, yra gryniausi „socialiniai parazitai“, nes Eritrėjoje nevyksta joks karas. Tai ekonominiai migrantai, nelegalai, todėl juos reikia sodinti į kalėjimą už neteisėtą sienos kirtimą ir deportuoti namo.

Skvernelio vyriausybė grubiai pažeidžia Lietuvos Respublikos konstituciją, jos 29 straipsnio nuostatas, ir diskriminuoja skurstančius Lietuvos piliečius vien todėl, kad jie yra lietuviai, lenkai ar rusai, o ne arabai ar afrikiečiai.

Ponas Skverneli, Jūs galimai esate nusikaltėlis, diskriminuojantis Lietuvos piliečius, pažeidžiantis LR konstitucijos nuostatas ir įstatymus.

Kviečiu Jus atsistatydinti iš užimamų pareigų.


Sąrašas publikacijų dėl lietuvių diskriminacijos:

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą