2017-11-05

Kodėl tyli Tapinas?


Tylu nūnai žvirbliuko Passer tapinensis giraitėje, nė cypt, kai čia sionistų vanagai su vanagaitėmis kelia puotą, o vos prieš gerą savaitę, kaip šitas žvirbliukas čirškė ant dizainerio Juozo Statkevičiaus, kaip drabstė ant jo savo kakučius, ir vien už tai, kad šis išsakė savo nuomonę apie dabartinę padėtį Lietuvoje.

„Atvipo žandikaulis. Išskirtinis Juozas Statkevicius interviu Kremliaus propagandos portalui „Sputnik“. Ir turinys, sumišęs su skrandžio sultimis. Apmokamas kremlinis vatnikas nesugebėtų taip apvemti Lietuvos kaip šita mūsų medaliais apdovanota žvaigždė, rengianti jubiliejinius šou. „Aplink mus tik priešai. Lenkai priešai, rusai priešai, latviai priešai“, „Rusija mano mylima šalis, dievinu Rusiją“, „Tai, kas vyksta Lietuvoje, neįmanoma kentėti“, „Lietuviška propaganda visiška kvaila“, „Padėtis Lietuvoje pasikeis tik tada, kai pasikeis visa valdžia įskaitant prezidentą“. Juozai, tu esi skuduras. Ir kaip paprastas, drėgnas skuduras net nesupranti, kad į tave valosi purvini kerziniai batai. Galbūt jeigu į tavo lapkričio šou nesusirinks pakankamai žmonių, pagaliau išvažiuosi į Rusiją, kur esi taip vertinamas ir turi tiek draugų. Tik mokesčių prieš išvažiuodamas nepamiršk susimokėti. Juozai, dar mintis – jeigu jau reiks bėgti tau iš Lietuvos, gal į Čečėniją? Būtum asmeninis Ramzano dizaineris. O kas planuojat eiti į jo šou pagalvokit – ar tikrai verta?“ rašė Andrius irpridėjo grotažyme „Juozai nebūk skuduras“.

Kaip dar labiau gali žvirbliukas apkakoti?


Jau daug anksčiau, iš pat pavasario, lakstė save vadinanti rašytoja Rūta Vanagaitė, kartu su etatiniu Lietuvos šmeižiku, sionistu-vanagu E.Zurofu po Rusiją, Baltarusiją ir išsijuosę dergė ant mūsų šalies, ant jos didvyrių partizanų.

Peteburge Vanagaitė aiškino, kad lietuviai tik tada neemigruotų, jei Putinas okupuotų Lietuvą ir uždarytų sienas. Gerai! Ką?

O kaip mano Andrius Tapinas, kodėl nebegirdėti jo giesmelių?

O aš žinau. Kaip gi čirkš toks paukštelis ant sionistinių propagandistų vanagų, tenka tylėti. Šie žvirbliukai moka čirkšti ir kakoti, tik tada, kai žino, kad sveikos liks jų plunksnelės.

Prastas paukštelis Passer tapinensis.

Vanagaitės ir Zurofo tikslas yra antisemitizmo kurstymas. Dar prieš metus apie tai rašiau: „...nespėjo Lietuva atgauti nepriklausomybės, o pas mus jau ėmė lankytis Habado „juodosios skrybėlės“ ir toks ponas Zuroffas, kur buvęs, kur nebuvęs, kaip kipšas iš tabokinės vis pasirodantis ir vis kartojantis: holokaustas – antisemitizmas, holokaustas – antisemitizmas, kaip sugedusi plokštelė. Prieš kelis metus habadnikai Vilniaus centre, Vinco Kudirkos panosėje, savo religinę Hanukos šventę švęsti sugalvojo, kuri paprastai sinagogose yra švenčiama, matomai, kad iš lietuvių pasityčioti, tautinę nesantaiką pakurstyti. Eduardas Hodosas sakė, kad toks Septintojo Liubavičių rebės pagrindinis priesakas ir buvo: kurstyti antisemitizmą ir propaguoti Izraelį. Labai nemaloniai nuteikė ir paskutinis Rūtos Vanagaitės akibrokštas. Kam laukti 60 ar 40 metų, dar sovietų laikais reikėjo visus nusikaltėlius – savo gimines ir pažįstamus saugumui įskųsti, nusikaltimo slėpimas – irgi nusikaltimas. Tie, kurie buvo vokiečių okupacijos metais kuo nusikaltę, vieni tuojau po karo sovietinės valdžios buvo nuteisti ir sušaudyti, kiti į Sibirą ištremti. O dabar, kaip į savo lizdą pridergta, daugiau nieko…“

Šiais metai Zurofo-Vanagaitės dergimas ant Lietuvos įgavo permanentinį pobūdį, bet to nemato žvirbliukai tapiniukai, jie čirškia ant nusipelniusio žmogaus, kuris pasakė teisybę, gaila, kad ne saviems, o tiems, kurie dirba kartu su zurfais ir vanagaitėmis.

Juozas – ne skuduras, jis turi stuburą, o žvirbliukas tapiniukas – labai smulkus paukštis, dvasios gnomas.

Mano ankstesni straipsniai šia tema:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą