2017-11-10

Kukuraitis ruošiasi mus apvoginėti


Vakar, lapkričio 9 dieną, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija išplatino informacinį pranešimą „Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių komisaro biuras ministrui Linui Kukuraičiui: judate labai tinkama kryptimi.“

Pranešime net neužsimenama apie Lietuvos visuomenės nepasitenkinimą L.Kukuraičio vykdoma Lietuvos piliečių skurdinimo politika, mūsų diskriminacija nelegalių imigrantų, kurie melagingai vadinami „pabėgėliais“, atžvilgiu, apie ką yra pasisakęs seimo narys Laurynas Kasčiūnas, Europos parlamento narys Valentinas Mazuronis, eilė Lietuvos visuomenės atstovų, tarp kurių esu ir aš.Ministerija giriasi, kad už kenkimą Lietuvai ir jos visuomenei, buvo pagirta kažkokio JT gastroliuojančio trečiarūšio klerko.

Pasirodo, kad Caritas, kuris Europoje vykdo „pabėgėlių industriją", auklėtiniui ministrui L.Kukuraičiui iššūkiu, su kuriuo šiuo metu susiduria Lietuva, yra ne jos žmonių skurdas, badaujantys jos pensininkai, sparčiausiai emigruojantys ir labiausiai savo gyvenimu nepatenkinti gyventojai, o tai, kad „pabėgėliai palieka Lietuvą“.

Štai ką dar siūlo šis Carito klapčiukas-Lietuvos naikintojas:

„Ministras pristato darbus, kurie jau konkrečiai veikia: savivaldybėms pasiūlyta galimybė teikti integraciją savivaldybėse prieglobsčio gavėjams ir perkeltiems asmenims pagal projektus. Taip pat jau priimti labai reikšmingi Užimtumo įstatymo pakeitimai, leidžiantys subsidijuoti darbdavius, įdarbinančius prieglobsčio gavėjus, taip palengvinant šių asmenų patekimą į darbo rinką. Be to, atlikti svarbūs pakeitimai, suvienodinantys pabėgėlių ir papildomą apsaugą turinčių asmenų statusą ir leidžiantys valstybės socialinę paramą teikti Lietuvoje prieglobstį gavusiems užsieniečiams, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir Lietuvos piliečiams.

Ministras pristato ir planus, kaip šias sudėtingas situacijas spręsti valstybiniu lygiu ir kaip konkrečiai padėti žmonėms likti Lietuvoje bei kuo greičiau pradėti naują, kokybišką gyvenimą.“

Šiam degeneratui, pasodintam į ministro kėdę, svarbu, kad „kokybiškas gyvenimas“ būtų suteiktas ne Lietuvos žmonėms, kurie čia gimė, dirbo, mokėjo mokesčius. Jis rūpinsis Lietuvos okupantais, kurie naikins mūsų kultūrą, mūsų gyvenimo būdą, mūsų valstybę, ją islamizuos, pavers No-go zonomis, prievartaus mūsų moteris, prekiaus narkotikais, kaip tai daro šie „pabėgėliai“ Vakarų Europoje.

Kukuraičio kontora dėsto toliau: „Įgyvendinant Užsieniečių integracijos politikos įgyvendinimo 2015-2017 metų veiksmų planą, 2016 m. skirtas finansavimas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo projektui, kurio metu įsteigti 3 užsieniečių integracijos centrai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Integracijos centruose teikiamos kompleksinės paslaugos trečiųjų šalių piliečiams, pvz., informavimas, konsultavimas, lietuvių kalbos bei pilietinio orientavimo kursai, socialinės, psichologinės, vertimo, teisinės ir kitos paslaugos.“

Štai kur eis 150 milijonų, kuriuos numatoma skirti šiai ministerijai! Pinigai eis "Pabėgėlių industrijai"!

Priminsiu:

Spalio 11 dieną BNS pranešė, kad vyriausybė nutarė „pabėgėliams“ mokėti tokias išmokas:
-Kompensacija būsto nuomai vienam žmogui per mėnesį - 314 eurų.
-Pašalpa būtiniausioms reikmėms ( komunalinėms paslaugoms, maistui, transportui ir kt.) - 204 eurai.
-Papildomai mokyklinio amžiaus vaikams išmokama pašalpa būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti (57 eurai) ir kas mėnesį mokama 60,8 euro kompensacija vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti.

Suma:

Suaugusiam ir vaikui per mėnesį = 518 eurų.
Mokyklinio amžiaus vaikui 635,8 eurų.

-Vienkartinė įsikūrimo pašalpa - 204 eurai.
-Vienkartinė įsikūrimo pašalpa vaikui -102 eurai.
-Nelydimam nepilnamečiui, sulaukus pilnametystės -1122 eurai.

Kiek Lietuvos vaikų, suaugusių ir senelių gauna tokias pajamas?

Valdžios diskriminuojamo lietuvio pajamos:

Minimali alga - 380 eurų.
Bazinė pensija-120 eurų.
Našlių pensija-21 euras.
Valstybės remiamos pajamos-102 eurai.
Vidutinė senatvės pensija 273,95 eurai.

Oraus gyvenimo palaikymas valstybėje turi būti garantuotas ne tik tarptautinio NVO verslo objektu tapusiems „pabėgėliams“, bet ir Lietuvos piliečiams. Neleiskime valdžiai pažeidinėti Lietuvos Konstitucijos!

Kviečiu pasirašyti peticiją „Už lygias Lietuvos piliečių teises su pabėgėliais“

Publikacijos skirtos „pabėgėlių industrijai“:

http://lebionka.blogspot.lt/2017/10/skvernelis-pabegelius-padare-isrinktuju.html

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą