2017-11-27

Melo anatomija: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakymas į mano skundą dėl Lietuvos piliečių diskriminavimo pabėgėlių atžvilgiu

Nuotraukoje pagrindiniai Europos islamizatoriai.

Šių metų lapkričio 24 dieną iš LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos aš gavau atsakymą, pasirašytą viceministrės Vilmos Augienės, į mano skundą dėl Lietuvos piliečių diskriminacijos pabėgėlių atžvilgiu, ką draudžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis.LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakyme aš nesuradau patvirtinimo, kad Lietuvos respublikos piliečiai pabėgėlių atžvilgiu nėra diskriminuojami.

Sodros“ skelbiami duomenys rodo, kad daugiau negu 82000 Lietuvos pensininkų, visą gyvenimą dirbusių Lietuvos valstybei, turinčių reikiamą darbo stažą pensijai gauti, yra diskriminuojami pabėgėlių atžvilgiu ir gauna mažesnes pensijas, negu 204 eurus, kuriuos kas mėnesį gauna pabėgėliai.

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad pabėgėliams Lietuvos valstybė nuomoja butus, tuo tarpu Lietuvos pensininkai turi juos nuomoti patys, be valstybės pagalbos, patys sumokėti už komunalines paslaugas. Daugeliui pensininkų sumokėjus komunalinius mokesčius, ypač žiemos metu, nebelieka pinigų maistui ir jie badauja. Pensininkų visuomeninių organizacijų atlikti tyrimai parodė, kad badauti priversti 64 procentai apklaustų pensininkų. Tai liečia ir kitus Lietuvos socialiai pažeidžiamus visuomenės sluoksnius, gyvenančius žemiau skurdo ribos, ypač vienišas motinas. Tokių skurstančių žmonių Lietuvoje Eurostato duomenimis yra 1/3 Lietuvos gyventojų!

LR Socialinių reikalų ir darbo ministerijos ministro pavaduotojos Vilmos Augienės rašte sakoma:

Pašalpų ir kompensacijų, mokamų prieglobsčio gavėjams iš integracijai skirtų lėšų (perkeltiesiems asmenims lėšas skiria Europos Komisija iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų), dydžiai bei jų mokėjimo sąlygos nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarime Nr. 998 ,,Dėl Valstybės paramos prieglobsčio gavėjųintegracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Šiame dokumente nėra konkrečių sumų, kurios skiriamos pabėgėlių būsto nuomai. Tačiau jos yra labai didelės, o Lietuvos piliečių atžvilgiu tai yra diskriminacija:


Valstybės pagalbai ir paramai gauti Susitariančiosios valstybės teisėtai jų teritorijoje esantiems pabėgėliams suteikia tokią pačią padėtį, kokia naudojasi jų piliečiai.“

Valstybė, kaip žinome, skurstantiems Lietuvos piliečiams būsto nenuomoja, apsiriboja tik būsto nuoma pabėgėliams, o tai yra Lietuvos Konstitucijos 29 straipsnio pažeidimas, be to prasilenkiantis ir su Pabėgėlių konvencijos 23 straipsniu.

Aš neradau oficialių duomenų, kokias sumas Lietuvos vyriausybė skiria iš biudžeto pabėgėlių būsto nuomai. Tai, matomai, „valstybės paslaptis.“ Spaudoje pavyko atrasti konkrečius skaičius: Kaune butas pabėgėliams buvo nuomotas už 500 eurų per mėnesį. Apie tai buvo paskelbta šių metų rugsėjo 5 dieną portale „Vakarų ekspresas“, Dano Nagelėsstraipsnyje „Migrantams reikia geresnių sąlygų nei saviems“,

Autorius rašo: Lietuva iš 1105 pabėgėlių, kuriuos turi priimti pagal ES nustatytas kvotas, pas save jau parsigabeno 410, tačiau savivaldybėse liko gyventi vos 38, dar 104 „integruojasi“ Ruklos (Jonavos r.) pabėgėlių priėmimo centre, 268 išvyko svetur ieškoti geresnio gyvenimo. Todėl Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūra ragina Vyriausybę imigrantams taikyti įvairias privilegijas ir taip vilioti pasilikti.

Vyriausybė yra sudariusi komisiją (jai vadovauja socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis), kuri svarsto įvairius siūlymus, kaip padaryti, kad iš Lietuvos nebebėgtų pabėgėliai. Šiai komisijai labai savotiškus pasiūlymus pateikė Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūra, Lietuvoje turinti ir savo atstovus. Agentūros nuomone, viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl mūsų perkelti migrantai nepasilieka Lietuvoje, - būsto problemos. Esą jie neranda būstų, kuriuos pajėgtų išsinuomoti, todėl siūloma Vyriausybei kreiptis į savivaldybes, rekomenduojant sumažinti verslo liudijimo mokesčius už būsto nuomą asmenims, tuos būstus nuomojantiems migrantams, priimtiems pagal kvotas, taip pat atleisti būstus pabėgėliams nuomojančius fizinius ir juridinius asmenis nuo mokesčių, nustatyti, kad būstus galėtų nuomotis savivaldybės ar nevyriausybinės organizacijos bei juos pernuomoti.

Tačiau praktika rodo, kad Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūra yra pernelyg naivi, mananti, jog migrantus būtų galima suvilioti vien būstu už prieinamą kainą. Ruklos pabėgėlių priėmimo centro direktorius Robertas Mikulėnas „Vakaro žinioms“ atskleidė, kad iš integravimosi procesą centre baigusių 306 pabėgėlių tik 38 liko gyventi Lietuvoje, o visi kiti pabėgo į turtingesnes šalis (104 dar „tebesiintegruoja“ centre). Beje, pabėgo ir tie migrantai, kuriems dėl būsto nuomos net nereikėjo sukti galvų ir kurie dalyvavo taip vadinamame pilotiniame projekte - vos atvežti į Lietuvą jie buvo iš karto perkelti į savivaldybes, išvengiant gyvenimo Rukloje. Ruklos pabėgėlių priėmimo centras vasarą buvo paskelbęs konkursą būsto pabėgėliams nuomai ir atvykėliai tiesiai iš oro uosto buvo perkelti į išnuomotus būstus Klaipėdoje bei Kaune. Tačiau jie paliko ne tik tuos būstus, bet ir Lietuvą.

Bandomasis projektas nepasiteisino, todėl dabar ir vėl iš pradžių pabėgėliai bus atvežami pas mus į Ruklą. Po nepavykusio projekto pabėgėlių atvežimas buvo sustojęs, tačiau rugsėjo 13 d. pas mus atvyks 12 pabėgėlių sirų iš Turkijos. Juos nukreips pas mus. Bandomasis projektas nepasiteisino, nes pernelyg dideli kaštai. Štai vieną dviejų kambarių butą Kaune nuomojome už 500 eurų per mėnesį“, - atskleidė R.Mikulėnas.

Pasak jo, žmonės labai nenoriai nuomoja būstus pabėgėliams dėl kelių priežasčių - dėl to, kad nuoma trumpalaikė, dėl to, kad reikėtų leisti pabėgėliams deklaruoti gyvenamąją vietą nuomojamame būste (o po to gali būti problemų su jų išprašymu).

Įtakos turėjo ir tai, kad nuomininkai - pabėgėliai“, - neslėpė R.Mikulėnas.

Pasak jo, iš Klaipėdoje pabėgėlių integravimo programos lėšomis išnuomoto būsto šeima jau išvyko iš Lietuvos ir nebegrįš.

Šeima iš Kauno irgi išvyko. Jau baigiasi trijų mėnesių terminas. Jei negrįš - nuomos sutartį nutrauksime“, - akcentavo R.Mikulėnas.

Ruklos seniūnas Gintas Jasiulionis Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūros siūlymus taikyti įvairias lengvatas už būstų nuomą migrantams vadina diskriminacija.

Bet kokios lengvatos iškreipia rinką. Antras dalykas - tokios lengvatos, kokias siūlo Jungtinės Tautos, pagal mūsų Konstituciją būtų neįmanomas dalykas. Jei pabėgėliui nuomoju - man lengvata, jei ne pabėgėliui, o lietuviškai daugiavaikei šeimai ar šeimai, laukiančiai socialinio būsto - jau ne lengvata. Tai būtų diskriminavimas. O jei jau tarptautinė organizacija taip nori, tai pati tegul sumoka valstybei už tas lengvatas, o ne mūsų mokesčių mokėtojų sąskaita liepia lengvatas taikyti. Visas šis reikalas nesąžiningas. Netikiu, kad lengvatos ką nors pakeistų. Pabėgėliai tikrai neliktų Lietuvoje, nes mūsų šalis nėra jų kelionės tikslas. Migrantai yra ekonominiai, mūsų ekonominė situacija jų negundo“, - neabejoja G.Jasiulionis.“

Straipsnyje minima dar viena Lietuvos piliečių diskriminacijos idėja pabėgėlių atžvilgiu: mokestinės lengvatos nuomojantiems būstus pabėgėliams. Tokiu būdų S.Skvernelio vyriausybė ne tik diskriminuoja lietuvius jiems mokamų pensijų ir kitų išmokų dydžiu, nesiekiančių 204 eurų, bet ir kuria planus Lietuvos piliečius diskriminuoti per mokesčius.

Visi puikiai supranta, kad iš valstybė, iš kurios kiekvienais metais dėl blogų gyvenimo sąlygų pabėga po 50 tūkstančių jos piliečių, nėra traukos centras taip vadinamiems „pabėgėliams“, kurie yra ne pabėgėliai Jungtinių tautų konvencijos supratimu, o ekonominiai migrantai, tarp kurių pabėgėlių yra vos 2 procentai (JT ir Izraelio duomenimis). Jų vežimas į Lietuvą turi visai kitą tikslą negu gelbėti bėgančius nuo karo ar represijų, jų vežimo tikslas - Lietuvos islamizaciją ir lietuvių tautos sunaikinimą.

Ženevos konvencija dėl pabėgėlių statuso I skyriaus, 1 straipsnio, 2punktas sako, kad pabėgėlių statusas yra suteikiamas asmenims kurie „dėl įvykių, buvusių iki 1951 m. sausio 1 d., arba dėl visiškai pagrįstos baimės būti persekiojamam dėl rasės, religijos, pilietybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar politinių įsitikinimų yra už šalies, kurios pilietis jis yra, ribų ir negali arba bijo naudotis tos šalies gynyba; arba neturėdamas atitinkamos pilietybės ir būdamas už šalies, kurioje anksčiau buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta, ribų dėl tokių įvykių negali ar bijo į ją grįžti.“

Konvencija leidžia ir Ukrainos piliečiams, bėgantiems nuo karo Donbase, ar Baltarusijos piliečiams, bėgantiems nuo „paskutinio Europos diktatoriaus Lukošenkos“, pretenduoti į pabėgėlio statusą Lietuvoje. Apie šių valstybių piliečius kažkodėl nekalbama. Daugelio ekspertų nuomone, tai vyksta todėl, kad ukrainiečiai ir baltarusiai yra krikščionys, šie žmonės netinka globalistų tikslui – islamizacijai. Didesnėje, per 90 procentų, Sirijos, Irako, Afganistano valstybių dalyje karo veiksmai nevyksta, žmonių saugumui niekas negresia, juo labiau Eritrėjoje, iš kur nuolatos į Lietuvą importuojami „pabėgėliai“, nors joks karas ten nevyksta, o prieglobsčio priežastis yra „diktatorius“, lygiai toks pats, kaip kaimyninėje Baltarusijoje.

Bus tęsinys.

Pradžia:
http://lebionka.blogspot.lt/2017/11/lietuvos-pilieciu-diskriminacija-ir.html
http://lebionka.blogspot.lt/2017/11/lietuvos-pensininku-diskriminacija.htmlKomentarų nėra:

Rašyti komentarą