2017-11-26

Lietuvos pensininkų diskriminacija pabėgėlių atžvilgiu ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos demagogija


Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakymas į mano skundą dėl Lietuvos piliečių diskriminavimo pabėgėlių atžvilgiu reikalauja detalios analizės. Trumpai atsakyti į šiame rašte slypinčią demagogiją yra neįmanoma.
Aš atstovauju vienai iš mažiausiai Lietuvos valstybėje apsaugotų ir labiausiai diskriminuojamų piliečių grupių – pensininkams.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis sako: Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

Didžioji dalis Lietuvos pensininkų yra diskriminuojami pabėgėlių atžvilgiu!

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrės rašte man yra nurodoma, kad pabėgėliams be kitų išmokų už butą ir t.t. yra mokama 202 eurų per mėnesį pašalpa. Taip pat nurodoma, kad Lietuvoje vidutinės pensijos dydis yra 288 eurai.

Vieni lietuviai valgo kopūstų lapus, kiti – mėsą, vidurkis – Lietuviai valgo balandėlius!

Lietuvos pensijų sistema suformuota Orvelo "Gyvulių ūkio" ir kastų principu: visi lygūs, bet kai kurie – lygesni.

Pagal Seimo nario Naglio Puteikio informaciją, skelbiamą „Respublikoje“, didelė dalis pensininkų gauna tokias senatvės pensijas, su kuriomis gyvena žemiau skurdo ribos, tačiau yra daugybė buvusių teisėjų, pareigūnų ir kitų, kurie yra tikri „senjorai“ tarp anų, ir gauna po kelias pensijas iškart.

Suprantama, „skurdo ribos“ nustatymas – braukymas šakėmis per vandenį, nes įvedus eurą viskas pabrango 3,5 karto.

„Sodros“ pateiktais duomenimis, pernai spalį 81 717 pensininkų, turinčių būtinąjį stažą, gavo mažesnes nei 200 eurų senatvės pensijas, 88 288 - 200-225 eurų, 86 413 - 225-250 eurų, 73 937 - 250-275 eurų, 59 226 - 275-300 eurų, 74 430 - 300-350 eurų, 61 023 - didesnes nei 350 eurų senatvės pensijas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešai paskelbtais duomenimis, minimalių poreikių krepšelio, būtino išgyvenimui, dydis 2016 m. kainomis siekė 238 eurus per mėnesį. Maisto kainos šiais metais ženkliai pakilo.

Mėsos valgytojų (Brahmanų) kastos pensijos yra: vidutinis teisėjų valstybinės pensijos dydis buvo 911,39 euro (kartu su valstybinėmis jie gauna ir senatvės pensijas), signatarų renta - 1266 eurų; sportininkų rentos vidutinis dydis - 1182 eurai.

N.Puteikis sako: „... visą gyvenimą dirbusi bibliotekininkė ar medicinos seselė senatvėje vos išgyvena, o koks nors teisėjas ar pareigūnas užsitikrina orią senatvę, nes skirtumas tarp gaunamų pensijų - net iki 12 kartų.“


Aukščiau pateikiami duomenys įrodo, kad daugiau negu 82000 Lietuvos pensininkų, visą gyvenimą dirbusių Lietuvos valstybei, yra diskriminuojami pabėgėlių atžvilgiu ir gauna mažesnes pesijas, negu 204 eurus, kuriuos kas mėnesį gauna pabėgėliai. 

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad pabėgėliams Lietuvos valstybė nuomoja butus, tuo tarpu Lietuvos pensininkai turi juos nuomoti patys, patys sumokėti už komunalines paslaugas.

Bus tęsinys.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą