2017-11-25

Pasaulio žydų kongresas Niujorke pripažino Krymą Rusijai, kad iš jo padaryti Krymo „Kaliforniją“?


Rusijos portale „Prezident“ pasirodė Lukjano Česnakovo komentaras dėl Krymo ateities, po to kai šią savaitę Pasaulio žydų kongresas pripažino Krymą Rusijos dalimi.

Autoriaus nuomone, skilimas tarp pasaulio žydijos stiprėja. Išryškėjusios dvi politinės pozicijos. Vieniems žydams, jokių naujų „Izraelių“ nereikia. Jų pasaulio užkariavimo strategija – stiprinti žydų bendruomenes visose šalyse. Kiti - pritaria Krymo pavertimu Naująja Chazarija. Mano manymu, tarp šių krypčių nėra jokio prieštaravimo strategine prasme, skiriasi tik pasaulio užkariavimo taktika.Žydų spausdinamas JAV doleris sudaro 60 procentų pasaulio valiutų krepšelio. Likę 40 procentų valiutų dideliu mastu irgi jų kontroliuojami. Noras paversti Krymą dar viena žydų valstybe turi ekologinę prasmę keičiantis planetos klimatui. Be to Krymas žydų jau yra vieną kartą nupirktas. Priminsiu šią istoriją.

Šimtmečio paslaptis. Kodėl ištrėmė Krymo totorius.

Eurovizijos dainų festivalis, kurį 2016 metais laimėjo Krymo totorė Džamala, apdainavusi tragišką Krymo totorių tautos ištrėmimą 1944 metais, sužadino mano norą kiek giliau pasidomėti Krymo totorių tautos trėmimo istoriją. Juo labiau, kad lietuvių tautai ištrėmimas ir sunaikinimas buvo numatytas dar anksčiau. Mūsų tautą nuo totalaus trėmimo ir sunaikinimo, kaip nebūtų paradoksalu, išgelbėjo prasidėjęs TSRS-Vokietijos karas. Krymo totorių ištrėmimo priežastis tapo viena iš didžiausių šimtmečio paslapčių, kuri buvo paviešinta pastaraisiais metais.

Izraelis Šamiras KP rašė: „Likimo valia šiais metais sutapo dvi datos. Pergalė Krymo totorės „Eurovizijoje“ su daina apie Krymo totorius sužadino prisiminimus apie 1944 metų totorių išvarymą. Ir vienu metu – Nakbos diena, masinio palestiniečių išvarymo 1948 metais. Du išvarymai, dvi tragedijos – dvi nedidelės tautos buvo deportuotos, jų žemės ištuštėjo ir atiteko kolonistams.“ <…> „Kalba, kad Laurentijus Berija buvo šalininku įkūrimo žydų respublikos Kryme, kaip atsvaro žydų valstybei Palestinoje, kuri buvo kuriama globojant Britanijai. O tam reikėjo išvalyti teritoriją.“

Izraelis Šamiras minėtame straipsnyje rašo, kad „1944 metais, iš Krymo buvo išvarytos visos nacionalinės mažumos“ – totoriai, graikai, italai ir net bulgarai. Visi, išskyrus žydus ir karaimus (karaimai – 8 amžiuje Bagdade atsiradusi Talmudą neigianti žydų sekta, http://www.eleven.co.il/).

Krymo Kalifornija.

Po pirmojo sionistų kongreso 1897 metais Bazelyje, žydų organizacijos visame pasaulyje suaktyvino pastangas įkurti žydų valstybę Palestinoje. Buvo idėjų kurti žydų valstybę Afrikoje, Pietų Amerikoje. Rusijos žydai sumanė įkurti Pietų-Rusijos žydų respubliką Krymo teritorijoje, Volynėje ir Podolėje su sostinė Odesos mieste. 1905 metais net buvo nepavykęs bandymas realizuoti šią idėją. Po to apie projektą kuriam laikui buvo pamiršta.

1923 metais JAV žydų labdaros organizacija „Joint“ pasiūlė Sovietų Rusijai žydų autonomijos sukūrimo projektą Rusijos teritorijoje. Į autonomijos teritoriją turėjo įeiti Odesa, Chersonas, Juodosios jūros pakrantė iki Abchazijos ir Sočio. Šis projektas JAV buvo žinomas „Krymo Kalifornijos“ pavadinimu.

Pradžiai autonomijoje buvo numatyta apgyvendinti 500 tūkstančių žydų iš Vakarų Ukrainos ir Baltarusijos. Mainais „Joint“ siūlė Sovietams tarpininkauti gaunant stambius kreditus ir remti jų interesus Jungtinėse Valstijose. Šiuos siūlymus aktyviai parėmė Sovietų valdžia, palaimino Leninas. Vėliau planuojamos autonomijos teritorija buvo sumažinta iki Krymo pusiasalio.

Michailo Poltoranino interviu. 


Garsus Rusijos žurnalistas ir visuomenės veikėjas Мichailas Poltoraninas televizijos interviu (žiūr. Video) tvirtino, vykdant Krymo programą „Joint“ Sovietų valdžiai suteikė kreditą, kuris buvo siejamas su žydų apgyvendinimo Kryme programa. Pagal šią sutartį Sovietai kiekvienais metais turėjo gauti 900 tūkstančių dolerių paskolą su 5% palūkanų. Visai gaunamo kredito sumai buvo išleistos valstybinės obligacijos-akcijos, kurios buvo padengtos pajais – žemės sklypais Kryme.

Krymo žemės akcijas-pajus gavo 200 žmonių, tarp kurių buvo JAV prezidentas Ruzveltas, jo žmona Eleonora, Huveris, Maršalas. Faktiškai kreditas buvo gautas už vekselius, garantuotus Krymo žeme. Skola su procentai turėjo būti gražinta 1945 metais, o sandoris realizuotas iki 1954 metų.

Projektas pažeidė veikusius įstatymus ir buvo pavojingas – nuo 1921 metų čia buvo Krymo autonominė respublika, turėjusi savo Konstituciją. Be to, ant šiose žemėse gyveno totoriai ir kitos tautos. Kilo etniniai konfliktai.

Žydų perkėlimas sukėlė aršų Krymo-totorių ir Krymo autonomijos vadovų pasipriešinimą, dalis kurių, ryšium su tuo, buvo represuoti.

Krymo kaimo vietovėse buvo sukurti du žydų nacionaliniai rajonai – Fraidorfo ir Larindorfo.

Persikėlėliai susidūrė su vietos gyventojų pasipriešinimu ir jiems neįprastu valstiečių darbu ir jie grįždavo į gimtąsias vietas. Kaime liko gyventi labai nedaugelis – dauguma žydų naujakurių persikėlė į miestus. 1930 metais iš 49100 Krymo žydų kaime gyveno tiktai 10140 žmonių.

Stalinas 1934 metais įkūrė žydų autonominę sritį Birobidžane, taip norėdamas pabaigti Krymo projektą. Birobidžanas egzistuoja iki mūsų dienų.

Apie „Krymo Kalifornijos“ projektą Stalinui buvo priminta karo metais.

1943 metais, Teherano konferencijos metu Ruzveltas perspėjo Staliną, kad tolimesni tiekimai pagal lend-lizo programą ir antrojo fronto atidarymas neįmanomi be „Krymo Kalifornijos“ projekto įgyvendinimo – toks buvo JAV žydų magnatų reikalavimas.

Iš Stalino buvo pareikalauta Krymo teritorijoje sukurti Tarybinę socialistinę žydų respubliką ir iš anksto, dar iki Krymo išvadavimo, paskirti vyriausybinę komisiją kad parengti šį klausimą.

1944 metų gegužės 18 dieną iš Krymo buvo deportuoti Krymo totoriai, o birželio 26 dieną armėnai, bulgarai, graikai, italai. Nedeportuoti liko, kaip minėta aukščiau, tiktai žydai ir karaimai.

Mūsų pateikiamame interviu M.Poltoraninas parodė rusišką vertimą slapto D.Maršalo laiško JAV prekybos ministrui A.Garimanui, parašytą 1945 metais. Laiške reiškiamas JAV prezidento pageidavimas Stalinui, kad jis būtų pasirengęs perdislokuoti Sovietų karinį Juodosios jūros laivyną į Odesą ir į Kaukazo pakrantę. Laiške rašoma: „Buvimas Krymo teritorijoje Juodosios jūros laivyno bazės ir žydų respublikos, atviros įvažiuoti žydams iš viso pasaulio, atrodo anachronizmu, galinčiu sukelti nenuspėjamas pasekmes“.

Greitai tarptautinė padėtis pasikeitė ir iš sąjungininko JAV tapo TSRS priešu. Be to Palestinoje pabėgėlių dėka žydų skaičius pasiekė 600 tūkstančių žmonių. Stalinas aktyviai rėmė sionistų idėją sukurti žydų valstybę būtent Palestinoje, istorinėje žydų tėvynėje ir 1946 metais davė potvarkį tiekti ginklus žydams, tuo metu Palestinoje kovojusiems prieš arabus ir anglus. 1948 metų gegužės 14 dieną buvo paskelbta žydų valstybė Izraelis. Pirmoji šią žydų valstybę pripažino TSRS. Tai įvyko gegužės 17 dieną.

Artėjant „Joint“ paskolos grąžinimo terminui 1954 metais, tuometinis TSRS vadovas Nikita Chruščiovas saliamoniškai išsprendė skolos problemą: 300 metų Rusijos ir Ukrainos vienybės atkūrimo proga perdavė Krymą iš Rusijos federacijos jurisdikcijos į Ukrainos jurisdikciją.

Eduardo Hodoso nuomone, žydai Krymą įsisavina pilnu tempu. Habad Liubavič ortodoksai pastatė savo sinagoga Sevastopolyje, greta karinės bazės, kur istoriškai nebuvo šios žydų religinės bendruomenės.

Česnakovas mano, kad JAV ir Izraelis nori kurti Kryme Chazariją. Tam Krymas bus pripompuojamas Rusijos žydų oligarchų pinigais. Už Rusijos pinigus atnaujinama Krymo infrastrukūra, statomas Kerčės tiltas, kuris sujungs Krymo pusiasalį su Rusija.Nuorodos:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą