2018-07-25

Popiežių Pranciškų matomai apėmė šizofrenijos priepuolis: jis Italijos vicepremjerą sulygino su velniui už tai, kad šis stabdo nekontroliuojamą migraciją
Vade retro Satana (atsitrauk šetone) yra viduramžių katalikų egzorcizmo šūkis. Ant katalikų žurnalo „Famiglia cristiana“ (Krikščionių šeima) užrašyta „Vade retro Salvini“ ir paaiškinimas „Nieko asmeniško, tai Evangelija“.

Italų portalas „Il Giornale“ rašo, kad „lyginti Matteo Salvini su velniu – didžiausias įžeidimas, kuris skiriamas Vidaus reikalų ministrui.“


Akivaizdu, kad popiežių Pranciškų ir jo pavaldinius apėmė šizofrenijos priepuolis vien todėl, kad Italijos vyriausybė stabdo nekontroliuojamą imigraciją ir Italijos naikinimą.

Pirmose gretose kovos su Italijos islamizacija yra vicepremjeras ir vidaus reikalų ministras Matteo Salvini, todėl į jį nukreiptos visos Pranciškaus zoologinės neapykantos jam strėlės.

„Il Giornale“ šią ataką vadina „beprecedentine“. Pranciškaus komanda Salvini „lygino su Hitleriu“, vadino „blogiausiu pasaulio“ diktatoriumi. Už ką? Kad šis žmogus pasipriešino Pranciškaus planams į Italiją ir Europą perkelti 500 milijonus afrikiečių ir sunaikinti Europos civilizaciją?

Salvini sustabdė Vengrijos žydo Sorošo finansuojamų NVO vykdomą žmonių kontrabandą, mirčių skaičius jūroje dėl to sumažėjo dvigubai.

Pranciškaus inspiruota bažnyčios tarnų šizofrenija kartais Italijoje pasiekią totalios beprotystės formas. Caserta vyskupas Raffaele Nogaro pasakė, kad jis pasiruošęs „paversti visas bažnyčias mečetėmis“, jeigu tai padėtų išsaugoti migrantų gyvybes.

Kaip aš aiškinu šią Pranciškaus ir jo pavaldinių "paranoją"?

Sunaikinti baltąją Europos civilizaciją yra sena sionistų ir jiems tarnaujančių masonų svajonė, kurią išsakė 1925 metais knygoje „Praktinis idealizmas“ „Europos tėvas“ masonas Kudenchove-Kalergi.

Pagrindine šio veikalo idėja tapo judaizmo dvasinės lyderystės pagrindimas europinėje civilizacijoje ir būtinybė paversti žydus „Europai vadovaujančia dvasine rase“. Tai išplaukė iš savotiško, Kudenchove-Kalergi visuomenės hierarchijos supratimo, kuris kaip du vandens lašai sutampa su vėlesne nacistų hitlerininkų „untermensche“ (antžmogio) teorija. Sunku pasakyti iš kur Vokietijos nacistai sėmėsi idėjų, bet negalima atmesti, kad juos galėjo įkvėpti būtent Kudenchove-Kalergi veikalas.

Visą europiečių masę Kudenchove-Kalergi suskirsto į dvi grupes: „kiekybės žmones“ ir „kokybės žmones“ (pas fašistus „undermensche“). „Kokybės žmones“ autorius klasifikuoja į dvi rases – kilmingą dvarininkiją ir žydus, kurie kartu sudaro, jo nuomone, branduolį būsimos Europos aristokratijos. Pirmenybė, vis tiktai, atiduodama žydams: dėka „ypatingo etinio santykio su pasauliu“ ir, neva esančio jų proto pranašumo, jie sudaro taip vadinamą „smegenų dvarininkiją“ arba „dvasinę aristokratiją“, užimančią lyderių pozicijas kovoje už kovą dėl žmonijos valdymo.

Kas gi liečia kitus – „kiekybės žmones“, tai apie juos suvienytos Europos ideologas rašo: „Tolimos ateities žmogus bus sumaišyto kraujo. Rasės ir klasės išnyks pasekoje įveikimo erdvės, laiko, prietarų. Būsima eurazijos-negroidinė rasė, išoriškai panaši į senovės egiptiečių, pakeis tautų įvairovę asmenybių įvairove“. T.y. Europos vystymasis Kudenchove-Kalergi atrodė tokiu būdu: europiečiai susimaišo su kitomis rasėmis ir tautomis ir išnyksta kaip skirtingos nacijos, o jų elitas pakeičiamos žydų dvasine vadų kasta.“

Stebint popiežiaus Pranciškaus veiklą, susidaro įspūdis, kad stambusis finansinis kapitalas šį žydų tautybės jėzuitą iš Argentinos, kuris 2013 metais buvo įtrauktas į 50 žymiausių pasaulio žydų sąrašą, pasodino į popiežiaus sostą tam, kad sugriauti iš vidaus Kristaus bažnyčią ir įgyvendinti dar Kudenchove-Kalergi paviešintus sionistų ir masonų planus.

Tik iš čia, mano manymu, kyla žydo-satanisto Pranciškaus neapykanta Italijos ir Europos gelbėtojui Salvini.

Nuorodos:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą