2019-03-09

Armagedonas? Sinagoga ant Šventyklos kalno?The Jarusalem Post pranešė, kad „grupė Izraelio aktyvistų kviečią statyti sinagogą ant Šventyklos kalno ir atidaryti ją žydų maldai.“ Kovo 3 dieną čia susirinko daugiau negu 50 viso religinio judaizmo spektro atstovų, kad aptarti situaciją. Tarp susirinkusiųjų minimi Izraelio rabinato nariai, rabinai Yehudah Glick (Likud), Baruch Marzel (Otzma Yehudit).Šventyklos kalnas yra švenčiausia judėjų vieta, kur buvo pirmoji ir antroji šventyklos. Nuo vasario ant Šventyklos kalno vyko riaušės, kai tūkstančiai palestiniečių šturmavo Aukso vartus, kurie teismo sprendimu buvo uždaryti nuo 2003 metų. Policija suėmė kelis musulmonų lyderius ir uždraudė jiems 40 dienų įeiti į Aksos mečetės kompleksą. Atsakydami į tai, musulmonai prie Aukso Vartų esančią 1500-metę struktūrą pertvarkė į mečetę. Šiuo metu pas musulmonus yra dar keturios mečetės ant kalno, tuo tarpu žydai čia melstis negali. Priminsiu, kad Aukso Vartai – pagrindiniai vartai per kuriuos žydai patekdavo į pirmąją ir antrąją Šventyklas. Dabar jie užmūryti. Dar yra 11 vartų. 10 – skirtų musulmonams, vieni – visiems kitiems. Šeši vartai yra užmūryti.

Žydų aktyvistai tvirtina, kad musulmonai, atidarę Aukso Vartus ir sukūrę naują mečetę pažeidė susitarimą dėl status kvo. Izraelis pamėgino uždaryti vartus, bet musulmonai atsisakė, grasindami prievarta. Aktyvistai pareiškė, kad tuo atveju, jeigu status kvo bus pažeistas, tuomet ir žydai turi turėti galimybę prie Aukso Vartų turėti maldos vietą.
Yaacov Hayman, vadovas organizacijos kovojančios už pastatymą sinagogos ant Šventyklos kalno, pasakė, kad Šventyklų laikais prie jo visada buvo sinagoga, apie tai kalbama Talmude. Organizacijos planuose yra pastatyti ant Šventyklos kalno keturias sinagogas.

Šventyklos kalnas yra pati švenčiausia vieta žydams. Asaf Fried, atstovas žydų organizacijų asociacijos už žydų teises į Šventyklos kalną, pasakė, kad šį kartą tikslas gali būti pasiektas, nes Izraelyje rinkimų periodas, kas įgalins daryti poveikį politikams. Kovo 14 dieną grupė organizuoja masines eitynes į Šventyklos kalną. Tikimasi, kad šimtai žydų šioje akcijoje dalyvaus ir širdyse melsis. Kovo pabaigoje vyks akcija prie Aukso vartų.

2017 metų gruodžio 6 dieną JAV prezidentas Donaldas Trampas Jeruzalę pripažino Izraelio sostine. Kas bus toliau? Toliau turėtų būti nugriauta Al-Aksos mečetė, pastatyta Trečioji šventykla, o joje karūnuotas mošiachas, krikščionių vadinamas antikristu. Izraelis ir Sinedrionas pasiruošę nugriauti Al-Aksos mečetę ir pradėti jo vietoje šventyklą, kurioje bus karūnuotas judėjų mošiachas.Sinedrionas prašė Trampo ir Putino pastatyti Jeruzalėje trečią šventyklą

2016 metų lapkričio 10 dieną portalas Breaking Israel News pakvietė JAV ir Rusijos prezidentus apjungti savo pastangas ir įvykdyti Biblijoje aprašytą pavedimą atstatyti Jaruzalėje trečią šventyklą.

The millenium report Donaldui Trampui tapus JAV prezidentu rašė: „Jeigu dar buvo kokios tai abejonės, tai dabar jos pradingo. Trampo užsienio politika Artimųjų Rytų atžvilgiu buvo pilnai suderinta su bendra Izraelio-Sauditų planu, žinomu kaip projektas Didysis Izraelis (DI). Šis slaptas projektas yra pilnai remiamas Jungtinių Valstijų, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos ir kitų stambių NATO narių. „Didysis Izraelis“: sionistų planas Artimuosiuose Rytuose.

Judaizmas, neoliberalizmas ir ES 

Neoliberalizmas yra ES valdančiųjų ideologija. Jai atstovauja A.Merkel, M.Makronas, Ž-K.Junkeris, Europos komisarai, dauguma šio Europos parlamento deputatų, jai atstovauja dauguma Lietuvos politikų.

Koks gi yra neoliberalizmo santykis su judaizmu?

Kad geriau suprasti šį klausimą, aš pacituosiu garsaus publicisto Izraelio Šamiro straipsnį „Liberalizmo religinės šaknys“. 

Šamiras šiame straipsnyje rašo, kad mokymas apie „liberalią demokratiją ir žmogaus teises“ yra „kriptoreligija, sekuliarizuota judaizmo forma, arba neo-judaizmas; jo pasekėjai atgamina pažiūras, charakteringas judėjams; judėjai dažnai pasireiškia rolėje naujo tikėjimo pamokslininkų, bet tuo pat metu tiki Izraelio sakralumu. Iš tikrųjų, kad Olandijoje sudegina mečetes, o Izraelyje sugriauna cerkves, tai nesukelia jokių emocijų lyginant su tuo, kas prasideda, kada ant sinagogos sienos piešia grafiti, JAV nustato laipsnį lojalumo savo sąjungininkų pagal jų santykius su žydais. Holokausto muziejus (o tiksliau, Šventykla) yra greta Baltųjų Rūmų.“„Jaučiamas pastebimas ryšys tarp paleo-judaizmo su jo nauja versija. Žydų valstybėje įsikūnijo paranojiška baimė ir neapykanta judėjų į kitatikius, tuo metu kai Pentagono politika yra pasireiškimas tos pačios baimės, bet jau pasaulio mastu. Neo-judaizmo idėjos buvo suformuluotos žydų nacionalisto Leo Štrauso ir buvo perimtos žydų žurnalistų, rašančių „New York Times“. Egzistuoja projektas statybos naujos Jeruzalės Šventyklos vietoje Al-Aksos mečetės, kad palaikyti neo-judaizmą egzoteriniais ritualais.“

Autorius pažymi svarbią judaizmo ypatybę: „Kaip romėnų dievas Janus, pas judaizmą yra du veidai, vienas – atsuktas į judėjus, o kitas – atsuktas į nejudėjus. Judaizmas reikalauja priešingų dalykų iš judėjų ir ne-judėjų. Tuo jis skiriasi nuo krikščionybės, islamo, budizmo. Šios didžiosios religijos neteikia reikalavimų tiems, kas nėra jų pasekėjai, išskyrus vieną reikalavimą – tapti jų pasekėjais. Judaizmas nereikalauja iš gojo tapti judėju. Dar daugiau, jis tam nepritaria, jei ir ne tiesiog uždraudžia.

Judaizmas iš gojo reikalauja neturėti religijos, netikėti į nieką, išskyrus Dievą pačiu bendriausiu požiūriu, nešvęsti savo religinių švenčių, neteikti paramos savo gentainiams. Visos mūsų aprašytos idėjos neoliberalizmo sutelpa į šią koncepciją.

Individo teisės priešpastatomos kolektyvo teisėms – pas gojų nėra kolektyvinių teisių. Teisę į kolektyvinį, grupinį žaidimą priklauso tiktai (neo) judėjams, o likusieji turi žaisti individualiai. Tiksliau: žmogaus teisės jums, kolektyvo teisės – mums. Dirbančiųjų internacionalas likviduotas, bet auga turtingųjų internacionalo vaidmuo, kalbant Maksimo Kantoro žodžiais.

Gynimas mažumų, daugumos teisių neigimas – suprantamas mažumos religijos vardan.

Privati MIP priklausomybė, išimtinė kapitalo teisė formuoti visuomenės nuomonę. Tai surišta su judaizmo, kaip konkuruojančios bažnyčios, pasaulėžiūra, kuri nori valdyti liaudį.

Moterų gynimas ir homoseksualūs santykiai – turima omenyje šeimos likvidacija. - Judaizmas netiki į gojo šeimą. Šeimos likvidavimas padidina darbininko našumą.

Antirasizmas – numato vietinių (kamieninių) gyventojų didesnių teisių neigimą. Tai natūralu judėjui, kuris nėra kamieninis gyventojas nei vienoje šalyje. Liberalioje paradigmoje antirasizmas leidžia importuoti pigią darbo jėgą, padeda užsienio korporacijoms veikti svetimoje teritorijoje.

Ekonominio savistovumo propaganda numato draudimą socialinės savitarpio pagalbos, Viena iš judaizmo nuostatų, pagal kurią už judėjų bendruomenės ribų bet kokia savitarpio pagalba yra uždrausta.

Antikrikščioniškos propagandos laisvė. Kaip mes jau pasakėme, realus liberalizmas nekovoja su judaizmu. Taip, Amerikoje uždrausta statyti krikščionių religijos simbolius viesuomeninėse vietose, bet leidžiama statyri Hanukos žvakes. Daugumoje šalių judaizmo kritika baudžiama – Rusijoje buvo daug žydų organizacijų bandymų patraukti į teismą kritikus.

Demokratija: jeigu tu nesutinki su aukščiau išdėstytais principais, tai tavo balsas nesiskaito, o jeigu sutinki – tai nesvarbu, už ką tu balsuosi. Taip, Izraelyje vadinamu demokratija, nors gojų gyventojų dalis neturi balso teisės, o skirtumas tarp žydų partijų menkas, Demokratinė Chamas pergalė Palestinoje arba Lukašenko Baltarusijoje buvo sutikta su durtuvais. Serbijoje vyko rinkimai, kol nebuvo išrinkti pageidaujami kandidatai.

Ir taip, mes pasiekiame išvadą – šiuolaikinis liberalizmas – tai judaizmas jo specialioje, skirtoje ne-žydams versijoje, o ne laisvė nuo religijos, kaip tvirtina jo šalininkai.“

Nuorodos:
https://en.wikipedia.org/wiki/Yehuda_Glick

Nano ankstesni straipsniai, liečiantys Jaruzlės Šventyklos temą:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą