2019-03-24

Genderizmas ir sodomo antibažnyčia, jos naujieji apaštalai Lietuvoje. 2 dalisKovo 18 dieną Youtube kanale „Press Jazz“ buvo paviešintas Stanislovo Tomo ir Audriaus Nako pokalbis „Genderizmo ideologiją reikia skleisti kuo plačiau, o ne riboti“. Tie, kas turėjo kantrybės pažiūrėti minėtą video ir perskaityti pirmoje šio straipsnio dalyje pateiktą Olgos Četverikovos straipsnį, neklysdami gali pasakyti, kad šie du „Press Jazz“ vaikinai yra homoseksualizmo ideologijos apologetai, o jų siekis skleisti genderizmo ideologiją yra elementari homoseksualizmo propaganda.

Genderizmo ir sodomo antibažnyčios „brunonai“ gerokai pavėlavo su Lietuvos „krikštymu“. Dar 2011 metais signataras Algirdas Patackas paskelbė straipsnį „Atsargiai GENDER“, kuriame perspėjo apie šios genderio ideologijos diegimo egzistencinę grėsmę Lietuvos valstybei.Patackas rašė: „Jau apie 50 metų per ES tam tikros jėgos vykdo veiklą, turinčią pavadinimą „GENDER“. Jų pagrindinis tikslas – naujas pasaulis, naujas žmogus, nauja religija. … šio termino, legalizuoto ir estetizuoto, šešėlyje tūno tokie terminai ir reiškiniai, kaip transvestizmas, homoseksualizmas ir –­ latentiniu, laukiančiu savo valandos pavidalu – pedofilija. Tiksliau tūnojo, nes, matyt, nuspręsta, kad jau atėjo laikas išsiviešinti, nusimesti kaukes ir pereiti į puolimą, kas ir vyksta pačiu brutaliausiu būdu dabarties Lietuvoje.“ (…) „Šėtonas yra gudrus, bet nėra išmintingas. Jis daro klaidų, dažniausiai iš puikybės, kuri ir pavertė angelą Liuciferiu.“ Taip yra ir su dviem genderizmo ir sodomo bažnyčios aukščiau minėtais apaštalais.

Signataras savo straipsnyje perspėjo: „Kiekviena ideologija puošiasi moksliškumo apsiaustu, ne išimtis ir genderizmas. Daugelis pasaulio universitetų jau turi GENDER studijų institutus, kuriuose vystomi modeliai, skiriantys ne dvi, o penkias skirtingas lytis. Kai kuriuose universitetuose jau galima pasirinkti GENDER studijas kaip pagrindinį mokymosi dalyką.“

Praėjo keturi metai nuo šviesios atminties signataro Algirdo Patacko mirties (2015), o Europa ėmė vaduotis iš genderizmo ideologijos gniaužtų.

Vengrija genderizmo ideologiją išvijo lauk iš universitetų

Vengrijos valstybė 2018 metais nutraukė genderio tyrimo programas valstybiniuose universitetuose, nes tai, šios šalies valdžios nuomone, nieko bendro neturi su mokslu, neatneša visuomenei jokios naudos, o yra ideologija, kaip ir „marksizmas-leninizmas.“

Vengrijos žmogiškų išteklių ministerijos (EMMI) sekretorius Bence Rétvári pasakė, kas aukštasis mokslas turi remtis mokslo pagrindais, tuo metu kai genderiniai tyrimai, „kaip marksizmas-leninizmas“, labiau ideologija, negu mokslas, todėl netinkamas universitetinio lygio švietimui, o genderio programas studijavę universitetų absolventai nėra reikalingi Vengrijos darbo rinkai.

„Tokie tyrimai neturi jokio ekonominio pagrindimo ir programa neduoda studentams įgūdžių, kurie gali būti lengvai ir tiesiogiai pritaikyti darbo rinkoje“, - pasakė Rétvári.

Šis sprendimas palietė tik vienuolika studentų, besimokančių pagal šią programą, du iš jų mokėsi Sorošo Centrinės Europos Universitete, o visi kiti Eötvös Loránd universitete (ELTE) Budapešte.

Ministerijos sekretorius pasakė, kad programos su tokiu studijuojančių skaičiumi yra netvarios ir „atima vertingus resursus iš kitų programų, blogindamos universitetų ekonominį stabilumą.“

„Valstybės universitetai, valdomi iš valstybės lėšų, turi atsižvelgti į šiuos faktorius, nes jų šių aukštųjų mokyklų tikslas yra užtikrinti realius socialinius ir darbo rinkos poreikius,“ - pasakė jis.

Reikia pasidžiaugti dėl vengrų tautos ir jų valstybės vadovų sąmoningumo, vengrų imuniteto prieš tautą ir valstybę ardančių ideologijų diegimą jų krikščioniškoje visuomenėje.Italija: asmens dokumentuose atstatomas tėvas ir motina

Italijos vicepremjeras Matteo Salvini anketose, asmens pažymėjimui gauti, nutarė panaikina įrašus „gimdytojas 1 ir gimdytojas 2. Vietoje jų jis nutarė atstatyti įrašus "tėvas" ir "motina".

Salvini pasakė: „Aš daviau nurodymą atstatyti įrašus „tėvas“ ir „motina“. Tai smulkmena, mažas signalas, bet aš įsitikinęs, kad padarysiu viską, ką gali VRM ir kas bet kokiu atveju numatyta konstitucijos,“ - pasakė Italijos vicepremjeras ir vidaus reikalų ministras.

Salvini vykdo savo priešrinkiminę kompaniją ir skelbia apie finansines lengvatas šeimoms. Jo nuomone, reikalinga natūrali italų tautos reprodukcija, o ne importas svetimos kultūros ir religijos žmonių, kurie griauna valstybę. Salvini artimiausiuose planuose yra dvigubai sumažinti paramą „pabėgėliams“ ir 5% mokesčiu apmokestinti imigrantų pinigines perlaidas.


Lenkija telkiasi prieš Varšuvos merijos homoseksualistus

Vasario 18 dieną Varšuvos homoseksualistai surengė tikrą perversmą. Šio miesto meras Rafalas Tšaskovskis (Rafał Trzaskowski) pasirašė „LGBT+“ palaikymo deklaraciją. Dokumente 12 postulatų, kurie liečia „švietimą ir kovą su diskriminacija“.

Premjero kanceliarija sukritikavo LGBT+ švietimo programą. Kanceliarijos vadovas Michal Dvorčik (Michał Dworczyk) pareiškė, kad partija „Tvarka ir teisingumas“ (PiS) gins lenkų vaikus nuo „kenksmingų ideologinių idėjų“.

Dvorčik pažymėjo, kad valdančiosios partijos „Tvarka ir teisingumas“ partijos pirmininkas Jaroslavas Kačinskis kovo 9 dieną davė aiškiai suprasti, kad gins lenkų šeimas. Tai vienas iš partijos programos elementų, kurioje šeima užima labai svarbią vietą, kadangi ji yra pagrindinė visuomenės ląstelė. Jo žodžiais, vyriausybė priešinsis mėginimams į mokyklinę programą įvesti turinį, nesuderinamą su programa.

Lenkijos gydytojų katalikų asociacija pareikalavo nedelsiant atšaukti LGBT+deklaraciją, o Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) standartus pavadino vaikų išprievartavimu.

„Mes skaitome, kad taip vadinami „PSO standartai“, visapusiškai piktas ir neteisingas vaikams projektas, sukurtas tam, kad demoralizuoti nepilnamečius“, – skelbia Lenkijos gydytojų katalikų asociacija. Ji pareikalavo atšaukti LGBT+ programą, kuri yra pavojinga vaikų sveikatai. Lenkų katalikų gydytojų asociacijos deklaracijoje dėl LGBT+ skelbiama, kad „bandymas primesti Lenkijos vaikų darželiuose ir mokyklose PSO standartus gali kenkti vaikų ir paauglių psichinei ir fizinei sveikatai.“ Gydytojų nuomone, tokia „pedagogika“ yra „išraiška kraštutinio neatsakingumo, bazinių žinių apie žmogaus asmenybės vystymosi nuo ankstyvos jaunystės nebuvimą arba užmaskuotą ideologija“.„Mes skaitome, kad taip vadinami PSO standartai visapusiškai žalingas ir neteisingas projektas vaikams, buvo sukurtas tam, kad demoralizuoti nepilnamečius. Niekam ne paslaptis, kad tikrasis tikslas seksualinio švietimo – tai tęsinys XX amžiaus šeštame dešimtmetyje marksistų pradėta taip vadinama „seksualinė revoliucija“, kuri siekia pakeisti santykius ir elgesį žmogaus pagal šūkį: „nauja lytinio gyvenimo tvarka turi prasidėti nuo vaikų perauklėjimo.“ Gydytojai pareikalavo atsisakyti panašių „eksperimentų“ su vaikais ateityje.

Tuo protestai prieš Varšuvos mero kėslus demoralizuoti vaikus ir jaunimą nesibaigia. Kovo 18 dieną Varšuvoje katalikų organizacijos rengia mitingą, kuriame bus reikalaujama laikytis Lenkijos Konstitucijos 48 straipsnio, kuris užtikrina tėvų teises auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus. Reikalaujama liautis finansuoti LGBT organizacijas valstybės lėšomis, atmesti LGBT+ deklaraciją.

Varšuvos merijoje įsitvirtinę homoseksualistai pareiškė, kad savo veiklą vystys „etapais“. Lenkų krikščionių portale Polonia Christiana pch24.pl rašoma, kad daug aukštesniame homoseksualizmo diegimo lygyje šiandien yra Prancūzija kur ne tik įvestos homoseksualistų santuokos, bet šiuo metu vyksta diskusijos, kokių būdu jų poros gali turėti vaikų.

Apvaisinimas in vitro lezbiečių poroms, reikalas, atrodo, jau nuspręstas (atidėtas tik laikas po EP rinkimų). Dviejų vyrų atveju bus sunkiau, nes nuoma surogatinės motinos šiam verslui nepritaria net „progresistai.“ - rašo straipsnio autorius Bogdan Dobosz.

Homoseksualizmo diegimas kelia daug naujų problemų. Bus prieita prie to, kad vaikas turės „dvi motinas“, tai prieštaraus akivaizdžiam faktui, kad natūralia motina yra moteris, kuri pagimdė vaiką.

Prancūzijos apeliacinis teismas nesenai kreipėsi į Europos žmogaus teisių teismą (EŽTT) dėl „surogatinės motinystės“ klausimo, t. y. nuomos moterų iki kūdikio gimimo, kurį nori įsūnyti, pavyzdžiui, homoseksaulistų pora. Šios idėjos gimdo daugybę etinių ir teisinių problemų.

Autorius pateikia vieną iš tokių istorijų, „kaip komedijų“. Aprašoma dviejų plačiai žinomų homoseksualistų istorija, kurie „susituokė“ išnuomojo užsienyje moterį, kuri pagimdė jiems vaiką. 2018 metais „šeima“ iširo. Vienas liko Prancūzijoje, o kitas „sutuoktinis“ išvyko į JAV. 3-metų vaikas, iš kurio buvo atimta motina, tapo teismų Prancūzijoje ir JAV batalijų objektu. Teisėjai sprendžia kurį vyrą skaityti „motina“?

Šios ir kitos problemos ir tragedijos kyla iš visuomenei pavojingos LGBT ideologijos, rašo autorius.

LGBT ir genderizmas sukelia ne tik teisines, bet ir įveda savo „žodyną“

AfD partijos federalinės valdybos narė, AfD frakcijos Bundestage pirmininkė, sukritikavo „genderinę kalbą“. Partijos puslapyje ji parašė, kad „Ji ne tik prievartauja mūsų gimtąją kalbą ir suniokoja tekstus, kad jų neįmanoma skaityti, ji nori veikti ir kontroliuoti mūsų mąstymą genderinės ideologijos manipuliavimo kalba prasme, „genderinės kalbos“ propagandistai sąmoningai painioja gramatinę ir biologinę lytis, daro jas „genderiškai-neutraliomis“. „Tai absurdiška ir nemoksliška“, - sako Waidel. Weidel nuomone, „genderinė kalba“ neturi nieko bendro su „lygybe“. „Mažuma siekia primesti savo mąstymą daugumai ir vis dažniau suranda savanorius pagalbininkus politikoje, masinės informacijos priemonėse ir administracijose. Kalbos policininkai supranta genderinius ginčus kaip išplėtimą teisių ir galimybių užtikrinimo, kad piliečiai galėtų pasisakyti tik genderinės ideologijos dvasioje. Tai pasikėsinimas į žodžio ir minties laisvę“.

Politikė pakvietė autorius, žurnalistus, mokslininkus ir visuomenės veikėjus telktis ir mobilizuotis prieš „genderinę kalbą“.

Kaip turėjo „užknisti“ smegenis vokiečiams genderizmas, kad prieš jį pasisakytų net atvira lesbietė Alice Weidel!?

Nuorodos:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą