2019-03-17

Danų profesorius: dėl imigracijos šalis yra kolapso būsenojeTeisės profesorius Ole Hasselbalch iš Aarhus University (Danija) teigia, kad jo šalis yra kolapso būsenoje dėl imigracijos iš už ES ribų.

Profesoriaus žodžiais, kairioji spauda piešia iškreiptą Danijos įvaizdį, kad ši šalis yra nesvetinga imigrantams, kad juo siunčia į negyvenamą salą. Tai neteisinga, nes iš Danijos bus deportuojami tiktai nusikaltėliai, o saloje jie bus laikomi tiktai iki deportacijos. 


Kita neteisingos faktų interpretacijos priežastis yra tai, kad Danijoje yra sunkiai pasiekiama imigracijos statistika. Dar viena problema yra patikimų tyrimų nebuvimas, geriausiu atveju, arba, kas dar blogiau, sąmoningas jų iškraipymas.„Danija yra kolapso būsenoje“, - sako profesorius – nepaisant Kopenhagos migraciją reguliuojančių įstatymų.“

1960 metais Danijoje gyveno 4 580 708 žmonių. Šiandien - 5 768 712. Šis augimas vyko dėka imigracijos. Prognozė – 1,1 milijonas imigrantų iki 2020 metų. 2065 metais danai taps mažuma savo šalyje.

Užimtumas ir socialinis aprūpinimas. 2017 metais tik apie pusę 16-64 metų imigrantų ne europiečių dirbo (53% vyrų ir 45% moterų). Daugiausiai nedirbančių imigrantų buvo iš Irako, Libano, Somalio ir Sirijos. 2017 metais trečdalis socialinės sistemos remiamų žmonių buvo imigrantai. Tai yra 82% augimas per septynis metus. Šie skaičiai rodo, kad imigracija sunaikins visuotinės gerovės valstybę.

Ekonomika. Danijos vyriausybės išlaidos imigrantams 2015 metais buvo 5 milijardai dolerių. Danijoje yra apie 5 milijonus etninių danų, tai išeina, kad imigrantai kainavo 1000 dolerių skaičiuojant kiekvienam danui. Nepriskaičiuotos išlaidos saugumo, teisėsaugos, mokymo, sveikatos apsaugos ir kitoms valstybės išlaidoms.

Švietimas. Danijos statistikos valdybos duomenimis, 2017 metais 49% ne vakarietiškos kilmės tėvų palikuonių vyrų ir 70% moterų baigė darbinį apmokymą. Pas danus šis rodiklis yra 73% vyrų ir 81% moterų. Be to, per baigiamuosius egzaminus etniniai danai berniukai surinko 6,7 balus, o mergaitės 7,4. Pas pirmos kartos ne europinės kilmės imigrantus -5,3 ir 5,9 atitinkamai. Mažiausiai balų surinko turkų ir libiečių vaikai. Tokie patys skirtumai yra ir pas trečios kartos imigrantų vaikus.


Nusikalstamumas. Ne vakarų imigrantų vyrų nusikalstamumas 2017 metais buvo 145% didesnis nei danų. Trečios kartos imigrantų vaikai statistikoje jau traktuojami kaip danai, todėl statistika neatspindi realios padėties. Didžiausias nusikalstamumas tarp išeivių iš Somalio, Irako, Pakistano, Maroko ir Sirijos.

Tik 59% musulmonų pasisako, kad Konstitucija yra pagrindinis Danijos įstatymas. Nepaisoma draudimo dėvėti burkas, tačiau 2018 metais išrašytos tik 13 baudos už jų dėvėjimą.

Autorius teigia, kad imigrantai neasimiliuoja, neperima Danijos kultūros ir vertybių. Jis mano, kad ateityje padėtis nepasikeis ir partinė sistema nepajėgs imtis valstybės gelbėjimo priemonių.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą