2020-03-05

Advokatas dr. Antanas Bartusevičius stojo ginti viešojo intereso ir pareikalavo sutvarkyti miško kelią link Guosto ežero (Prienų rajonas), kurį sunaikino miško kirtėjai-vandalai


Kreipimesi, kurį advokatas dr.Antanas Bartusevičius kovo 5 dieną išsiuntė LR Aplinkos ministrui p. Kęstučiui Mažeikai, LR Susisiekimo ministrui p. Jaroslavui Narkevičiui, Valstybinių miškų urėdijos direktoriui p. Valdui Kaubrei, Prienų rajono savivaldybės merui p. Alvydui Vaicekauskui sakoma:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Advokatūros įstatymo 44 str. 2 punktu savarankiškai rinkti teisinėms paslaugoms teikti reikalingus duomenis dėl miško kelių nepriežiūros pateikiu šį kreipimasi.

Šiuo kreipiuosi į Jus dėl valstybinio kelio ruožo, vedančio iš pagrindinio kelio A16 nuo Lielionių kaimo sankryžos link Guosto ežero, Lepelionių, Seniavos ir Užukalnio, Pagelužės kaimų iki Užuguosčio bažnyčios kelio remonto. (Priedas – vietovės iliustracijos fotonuotraukos).

Pastaraisiais metais, ir 2020 m. sausio, vasario ir kovo mėnesio pradžioje buvo iškirsti dideli miško plotai vertingos brandžios medienos: ąžuolų, klevų, uosių, skroblų, eglių, etc.


Valstybinis kelias nuo Kauno apskrities Prienų rajono Lielionių sankryžos tvarkytas tik sovietmečio eros pabaigoje, kad pagerinti automobilių transporto susisiekimą tarp Vyšniūnų ir Užuguosčio. Nuo to laiko iki šiol mūsų minimas kelias per mišką link ežero jau 20 metų apskritai neremontuojamas ir netvarkomas. Kelias itin suniokotas nuo ir po 2010 m. rugpjūčio mėnesio uraganiško tornado. Pasekoje labai nukentėjo miškas ir kelias per šį mišką. Tik retsykiais, keletą kartų per metus, pravažiuoja greideris. Kelias faktiškai nežvyruojamas. Tuo tarpu, būtent šiuo keliu vyksta intensyvus įvairių transporto priemonių eismas: traktorių, miškovežių, vilkikų, lengvųjų automobilių, etc.

Visais metų laikais nuolat kertamas ir vežamas miškas. Plonas žvyro sluoksnis, kažkada dengęs šį miško kelią jau seniai sunaikintas sunkiųjų transporto priemonių, o taip pat karts nuo karto rengiamomis autoralio, keturračių ir motociklų treniruotėmis ir varžybomis. Visame kelyje molis išsiveržęs į paviršių ir tapęs dominuojančia kelio danga, nes žvyras seniai ištaškytas į šalikeles bei miško pagriovius. Kelio greideriavimas po miškovežių, traktorių ir ralistų makabriško naikinamojo poveikio tapo beviltiška priemone, nes dėl itin intensyvių apkrovų kelias praradęs bet kokią tvirtesnę ir stabilesnę rekonstrukcinę dangą.

Stakliškių seniūnė p. Nijolė Ivanovienė ne kartą sakė, kad ji „nieko negali“. Nežinau, ar Prienų meras p. Alvydas Vaicekauskas dar ką nors gali. Žinau, kad Aplinkos ministras p. Kęstutis Mažeika, Susisiekimo ministras p. Jaroslavas Narkevičius ir Valstybinių miškų urėdijos direktorius p. Valdas Kaubrė tikrai gali, nes pastarojo žinioje miško kelių priežiūra. Todėl kreipiuosi į tuos, kurie gali. Nes jeigu buvo galima išasfaltuoti Upės gatvę Vilniaus apylinkėse, - taip pat galima išasfaltuoti Gelužio gatvę Prienų apylinkėse. Juk dar pusė iš Europos Sąjungos gautos paramos lėšų neįsisavinta, ar ne? Taigi, vardan tos Lietuvos – savinkimės. Lygiai taip, kaip kažkas nenuilstamai įsisavina ir parceliuoja Lietuvos valstybės miškus. Mums, Lietuvos plebėjams, palikite nors išasfaltuotus miškų keliukus.

Šioje vietovėje dar gyvena nepabirę po Europos Sąjungą ir nespėję iškeliauti Anapilin vietos gyventojai, tačiau kelias pavasarį ir rudenį tampa nepravažiuojamu net visureigiams, sunkvežimiams ir traktoriams.


Vienintelis Prienų rajone švarus, giliausias ir garsėjantis gražiu gamtovaizdžiu Guosto ežeras su rekreacine 2 ha zona bei ištisu kilometru puikios paežerės pliažų, bet kuriuo metų laiku sunkiai pasiekiamas jį pamėgusių poilsiautojų iš artimiausių aplinkinių rajonų (Alytaus, Prienų, Kauno, Vilniaus, etc.). Prie Guosto ežero ir Guostės upelio šlaitų įsikūrusios arba kuriasi bene 7 kaimo turizmo sodybos, tačiau dėl blogo kelio visos jos sunkiai pasiekiamos. 

Tokiu būdu tiesiog žlugdomas normalus kaimo žmonių gyvenimo ritmas, komplikuojamas ekonominių-socialinių, politinių, kultūrinių, sveikatos apsaugos bei priešgaisrinės apsaugos, nusikaltimų prevencijos, ir kitų būtiniausių paslaugų teikimas ar galimybė kritiniu momentu jas gauti kitoje vietoje.Esant tokiai padėčiai, prašyčiau rasti galimybę išspręsti šiame kreipimesi išdėstytas problemas ir sutvarkyti šį valstybinio kelio ruožą bei išasfaltuoti jį kokybiška asfalto danga, užtikrinančia normalią regione gyvenančių XXI amžiaus Europos Sąjungos valstybės narės - Lietuvos žmonių egzistenciją.

Gerbiamųjų Institucijų vadovų maloniai prašyčiau:
Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės 30-mečio proga sutvarkyti makabriškai suniokotą kelią, pakeičiant miškapjovių sunaikintą kelio dangą asfaltuota danga.

Pridedama: miško kelio ir naujos 4 ha plyno kirtimo kirtavietės 10 fotonuotraukų.

Žmonių vardu ir interesais,
Pagarbiai, advokatas dr. Antanas Bartusevičius


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą