2020-03-14

Raimondas Navickas: Neapykanta lietuviams bujoja. Gal laikas šį reiškinį apibrėžti teisiškai?Prisipažinsiu - man patinka atviri ir mėgstantys pašnekėti žmonės. Daug įdomaus sužinai apie mus supantį pasaulį. Tokiais rakursais, kuriais viešumoje mūsuose kažkodėl drovimasi pažvelgti.

Viešojoje erdvėje ir portaluose pilna postringavimų bei dejonių apie mūsų šalyje neva bujojančią neapykantą žydams. Nors jokių to reiškinio masinio ar bent kiek radikalaus pasireiškimo faktų nerasta.

Niekas žydų pas mus nežudo, nemuša, nepersekioja ir neskriaudžia.

Ne taip, kaip nekuriose Vakarų Europos šalyse, kur vargšai žydeliai su tautinėmis kepuraitėmis ar kelnių cackomis bijo gatvėse pasirodyti. Jau nekalbant apie tai, kad tenykštes sinagogas, žydiškas mokyklas bei vaikų darželius visą parą saugo ginkluoti policijos daliniai. Gal nuo perteklinės vietos gyventojų meilės? Nemanau.

Mūsuose ši išrinktoji mažuma gyvena ramiai, kaip Dievo užantyje. Ir dosnių valdiško biudžeto kompensacijų dėka Lietuvos žydų bendruomenė vartosi, kaip inkstas taukuose.

Atrodytu, šios bendruomenės atstovai turėtu jausti šiltus jausmus bei teigiamas emocijas lietuvių tautos atžvilgiu - nes kodėl gi turėtu būti kitaip?

Senos abipusės istorinės skriaudos nuskendo prabėgusių dešimtmečių rūkuose, naujausia istorija liudija puikų, atvirą ir itin geranorišką Lietuvos valstybės bei tautos atsinešimą negausios žydų mažumos atžvilgiu.

Deja, bet apie kitos pusės analogišką požiūrį kalbėti sunku.

Keistas dalykas, bet ypač pastaraisiais metais Lietuvos žydų lyderiai bei aktyvistai vis dažniau įsivelia į visokias antilietuviškas akcijas, aktyviai talkina Kremliaus Agitpropo pastangoms klastoti istoriją bei niekinti Lietuvos didvyrius, dalyvauja prieš mūsų valstybę ir tautą nukreiptoje propagandinėje veikloje.

Naivesni mūsų tautos atstovai, nesuprasdami tokios bendrapiliečių pozicijos, suka sau galvas - kodėl jie taip elgiasi? Kaip nedėkingos net nenoriu sakyti kas?

Kodėl nuoširdžiam draugystės bučiniui atkištas lietuvių žandas vis dažniau atsiremia į netikėtai pakištą pasturgalį, padabintą juodais gaurais bei pintais virvagaliais?

Ir štai nesenoje TV laidoje, kurioje dalyvavo LŽB pirmininkė F.Kukliansky, aš pagaliau išgirdau atvirą ir tiesų-šviesų paaiškinimą šiam keistam reiškiniui.

Elementari, bet giliai įsišaknijusi neapykanta mūsų tautos atžvilgiu - štai ir visas paaiškinimas.

Liūdna ir skaudu pripažinti, bet faktai liudija, jog advokatė F.Kukliansky šiame pasisakyme yra visiškai teisi. Vos ne kasdien savo akimis regime to reiškinio apraiškas - nors mūsų spauda ir drovisi tai įvardinti tikruoju vardu.

Visi žinome, kad neapykanta žydams yra vadinama antisemitizmu. Šis terminas nūnai yra apibrėžtas itin nezgrebna "darbine apibrėžtimi", neatitinkančia jokių akademinei ar teisinei terminijai taikomų kriterijų. Kuris tačiau yra pripažintas tarptautiniu lygmeniu ir net patvirtintas, berods, mūsų Seimo rezoliucija.

Tai gal atėjo laikas į mūsų teisę bei viešąjį gyvenimą įvesti ir aktyviai taikyti antilietuvizmo darbinę apibrėžtį, sukonstruotą pagal tiesioginį antisemitizmo apibrėžties pavyzdį, kuria būtu įvardinami neapykantą lietuviams, kaip tautai ar Lietuvai, kaip lietuvių tautos valstybei, išreiškiantys veiksmai, žodžiai ir pozicijos?

Manau, tautinės pakraipos partijos - tiek senos, tiek naujos, galėtu įsitraukti šį siekį į savo rinkimines programas. Nes jau pribrendo, atvirai sakant.

Gi aš, savo ruožtu, pabandysiu pakonstruoti tokios antilietuvizmo darbinės apibrėžties pirminius pasiūlymus. Kad būtu ko pagrindu dirbti toliau.

Nes jeigu jau pati LŽB pirmininkė sako, kad žydai lietuvių neapkenčia labiau, nei lietuviai žydų - vadinasi atėjo laikas kovoti su šiuo liūdnu ir nemaloniu reiškiniu.

O tam reikalingas ir būtinas atitinkamas terminologinis aparatas.

Tuo ir užsiimsiu kokią laisvą dieną.

#Antilietuvizmas
#NeapykantaLietuviams
Šaltinis:
Lietuvos ryto TV laida "Kitoks pokalbis su Edvardu Žičkumi",
2020-01-24 d. 22:30 val., pokalbio atkarpa nuo 10:18 min.


Šaltinis: https://www.facebook.com/blogeris.zeppelinusKomentarų nėra:

Rašyti komentarą