2020-03-14

Odisėjo ainiai priešus įveikia gudrumu: prieš okupantus musulmonus graikai panaudojo ventiliatorius ir kiaulių mėšlą


Tam, kad apsisaugoti nuo turkų skleidžiamų ašarinių dujų, graikų kariuomenė panaudojo parašiutininkų parengimui naudojamus galingus ventiliatorius. Turkų „sultono“ R.T.Erdogano kariuomenė visokiais būdais talkina nelegalams, tarp kurių tik 4% yra Sirijos “pabėgėliai”, kad šie prasiveržtų į ES. Turkų kariuomenė padeda laužyti Graikijos pasienio užtvaras, šaudo į Graikijos teritoriją ašarinių dujų granatas. Odisėjo ainiai į priešų užmačias atsakė gudrumu. Visas dujas jie dabar nupučia galingais ventiliatoriais. Labai sėkmingu ginklu prieš musulmonus tapo kiaulių mėšlas. Siūloma ventiliatorius panaudoti ne tik nupūsti ašarines dujas, bet ir ant puolančiųjų jais drabstyti kiaulių mėšlą.Graikų portale rua.gr rašoma, kad Evroso pasienio perėjoje tęsiasi konfliktas, kurstomas iš turkų teritorijos. Ketvirtadienį vakare pasieniečiai Kastanėje įvyko eilinis incidentas, kurį inicijavo „migrantai“ iš Turkijos pusės. Į graikų policiją ir kariškius buvo mėtomi akmenys, buteliai su benzinu, buvo šaudomos granatos su ašarinėmis dujomis. Buvo bandoma sukurti laužus po pasienio užtvara, kad ją susilpninti ar sugriauti.

Prieš besiveržiančius okupantus prieš kelias dienas graikų fermeriai išbandė kiaulių mėšlo kratytuvus.

Ketvirtadienį buvo išbandyti dideli ventiliatoriai, įtaisyti ant karinių automobilių, kurie sėkmingai nupūtė ašarines dujas į Turkijos pusę.

Pažymima, kad viena ašarinių dujų granata kainuoja 40-80 eurų. Per dieną turkai jų iššaudo po 1000 vienetų. Ventiliatoriai kainuoja žymiai pigiau. Tokie dideli ventiliatoriai dar naudojami eurotuneliuose, kalnakasyboje, todėl jų neturėtų pritrūkti.


https://youtu.be/qH4r6x0Nl-U

Pranešama, kad į pagalbą graikų pasieniečiams jau atskubėjo pagalbininkai iš Austrijos ir Vyšegrado valstybių (Vengrijos, Lenkijos, Čekijos ir Slovakijos).

Dabar graikai svarsto galimybę panaudoti ventiliatorius kiaulių mėšlo išbarstymui. Manoma, kad tai būtų labai efektyvi apsaugos priemonė nuo sienos pažeidėjų musulmonų.

Didžiosios Britanijos imperijos kariuomenė yra naudojusi panašią kovos su musulmonais taktiką: kulkas mirkė kiaulių išmatose.

Šaltiniai:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą