2020-03-28

COVID-19 pas mūsų valdžią kitokie simptomaiCOVID-19 pas valdžią pasireiškia visai kitaip, negu pas visus kitus normalius piliečius. Paveikta viruso, pradinėje ligos stadijoje, valdžia praranda adekvatumą. Ji ima neigti PSO pripažintas apsaugos priemones (pvz. kaukių ir ligos testavimo reikalingumą), piktybiškai jų neužsakinėja, nekaupia rezervo, ima lankytis didžiausio gyventojų susikaupimo vietose (krepšinio rungtynėse), ir net pati stengiasi organizuotis visokius masinius renginius (muges, eitynes, mitingus).

Progresuojant ligai, valdžia ima piktybiškai neapkęsti tų, kurie kalba tiesą apie savisaugos priemonių būtinybę. Tokius ji ima šalinti iš valdymo aparato (Malnauskas), o žmonėms dar aršiau aiškinti, kad net tiesiogiai kontaktuojantiems su galimai užsikrėtusiais (gydytojams, pardavėjams ir pan.) nereikia kaukių ir pirštinių, o pakanka tik nuolatos plautis rankas ir dar sudainuoti kokią dainą (kaip užsikrėtęs Anglijos premjeras Džonsonas).

Valdžios melo priepuoliai laipsniškai pereina į visišką paranoją. Skirtingai nuo visų piliečių, pas kuriuos COVID-19 virusai prisitvirtina prie receptorių plaučiuose, pas valdžią silpniausia vieta yra smegenys, todėl virusų dalelės prisirišimo raceptorius atranda būtent valdžios smegenyse.

Valdžia viruso poveikyje neleidžia pramonei gaminti dezinfekcijos priemones, o baisiausia tai, kad ją apima šnipų ir diversantų manija. Ji labai bijo, kad iš valstybių, kurios moka kovoti su COVID-19 epidemija, gink Die, neateitų kovos su epidemija geroji praktika, todėl net iš tokių šalių gautoje labdaroje įžvelgia „nacionalines grėsmes“. Geriausias pavyzdys – Kinija. Nepamirštama ir tradicinė chroniška paranoja „Rusija puola“.

Nuolatos kliedima apie „europines vertybes“ (tarp kurių, priminsiu, yra homoseksualizmas, globalizmas, šeimos naikinimas, konformizmas, degeneracija, bukaprotystė, Stokholmo sindromas, judo, islamo ir afrofilija, ir pan.). Tai vyksta todėl, kad valdžios atstovų smegenys būna jau stipriai pažeistos virusų, smegenų neuronai suyra, o tarpus tarp jų užpildo ne glija, o limfa. Nervinių impulsų sklidimas tampa chaotiškas, ima reikštis ūmios šizofrenijos ir kempinligės požymiai.

COVID-19 epidemijai išplitus, suserga net parlamento opozicija, jai ima vaidentis, kad Kinijos labdara yra priešų kėslai, kurių pagalba norima sugriauti jų pačių sugriautą ir išvogtą, ankstesnėse kadencijose, valstybę. Jie ima choru šaukti „Kinija puola“. Šiuos ponus reikia kuo skubiau uždaryti į beprotnamį, bent jau užkalti langus, kad jie neiššoktų per juos ir neužsimuštų. Nuo jų patartina slėpti karštus ir šaltus ginklus, šakutes, kitokius aštrius daiktus.

Nebesuprasdama, kas aplink juos vyksta, kai jų smegenys galutinai pažeistos COVID-19, valdžia ima imituoti veiklą ir užsiima savireklama. Ji savo „nuopelnais“ paverčia net tai, kuo turi pagal savo pareigas ir už gaunamą atlyginimą užsiimti kiekvieną dieną: pvz. savaitę pasakoja, kad telefonu kalbės su kokios COVID-19 epidemiją patyrusios valstybės prezidentu (P.Korėjos). Visiškai pažeista COVID-19 valdžią iniciatyvą perleidžia privatiems asmenims, kelis kartus per dieną keičia nutarimus. Savo neįgalumą ir nekompetenciją COVID-19 poveikyje ima demonstruoti net CB valdytojas, tesugebėjęs palyginti epidemijos poveikį ekonomikai su automobilio rankiniu stabdžiu ir „iš lubų“ pažėręs kelis neadekvačius skaičius. Tai jau kolapsas.

O kas bus po to?

Aš tikiu, kad po COVID-19 epidemijos neliks tautų kalėjimo ir beprotnamio Europos Sąjungos, kuriame Lietuva traukiasi it Šagrenės oda, neliks vagių, išvogusių mūsų bendrą turtą, o visa, kas jų buvo pavogta, bus nacionalizuota ir sugrąžinta vieninteliam šios žemės šeimininkui – lietuvių tautai. Aš tikiu, kad po šios epidemijos iš mūsų leksikono išnyks žodžiai „pabėgėliai“, LGBT, globalizmas, Sorošas, NVO ir pan. Aš tikiu, nes, matyt, nuo šitos išprotėjusios kompradorinės valdžios užsikrėčiau COVID-19, tik ligos simptomai pas mane yra kitokie...Komentarų nėra:

Rašyti komentarą