2020-03-04

Kunigaikščio Gedimino sapnas apie tai, kad sodiečiai per antrą galą vaikelius ėmė daryti, o kryviai tai šeima pavadino (nejuokinga humoreska)


Didysis kunigaikštis Gediminas įėjo į Krivio krivaičio Lizdeikos menę rūstus ir visas sukaitęs. Suprato Lizdeika, kad kažkas negero, pajautė per atstumą midaus kvapą ir žemai nusilenkė valdovui, o mintyse pagalvojo: „Vėl midaus bus padauginęs, prašys, kad sveikatą žolelėmis ir šaknelėmis jam pataisyčiau.“

- Ne to aš šiandien pas tave, krivių krivaiti Lizdeiką, - tarytum skaitydamas jo mintis tarė valdovas. - Klausimas rimtas, valstybinės reikšmės. Pameni, apie vilką geležinį praėjusį kartą pasakojau, o dabar, štai, naują sapną susapnavau. Sapnuoju, kad ant menės sienos didelis kalbantis paveikslas kabo, o jame trise: mergelė pusamžė, padžiuvusi tokia, o dar du suskiai, ne bajoriškai aprengti ir kažką ant nosių užsidėję, man nesupantamus žodžius burbuliuoja. Vaizdas keistas, bet dar keistesnes kalbas jie ten porino apie kažkokį pliuralizmą, kad vyras su vyrų gali vaiką pasigaminti apsiženiję. Prabudęs, kad nepamirščiau, liepiau raštininkams užrašyti šiuos stebuklus. Štai, žiūrėk, skaityk, kas ten prikeverzota.

Kažką panašaus į Didžiojo kunigaikščio Gedimino sapną galima pamatyti šiame video: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000095525

Ilgai krivis Lizdeika Gedimino įduotą raštą skaitė, ilgai antakius raukė, kol pagaliau tarė Valdovui:

- Negreit dar į Lietuvą ta gadynė ateis, o kai ateis, jos vardas bus liberalizmas ir globalizmas. Po to visa tai atsitiks, kai tavo ir tavo vaikų, ir vaikaičių, karalystės bus jau sugriautos, o lietuvių žemės maskoliams atiteks. Tai bus vis darbai tavo ir lenkų priimtų apipjaustytais galais atėjūnų, kuriuos jūs pamilsite labiau už lietuvius ir lenkus, imsite jiems, o ne savo tautoms tarnauti. Praėjus tam laikui Lietuva dar du kartus atgims ir tų atėjūnų, ir jų aukso veršio, vėl bus numarinta.

Prieš Lietuvos pabaigą kryviai bus keli, o jų susibūrimas vadinsis Konstituciniu teismu. Nežinau ką tai reiškia, bet žinau, kad to teismo paskirtis bus – valstybę naikinti ir meluoti, kad tą valsytbę jie karštai gina. Sau jie pasiskirs milžiniškas algas ir privilegijas, bet valstybei darys tik nuostolį ir skleis sumaištį, nes tarnaus ne Lietuvai, o tiems turčiams iš užjūrio, kurių bus pasodinti ir prižiūrimi per labai keistas organizacijas, nevyriausybinėmis vadinamas. Nebus tuomet didesnio priešo tavo ainių valstybei už štai šitą teismą, kuris sau pats priskirs galią įstatymus perrašinėti be kunigaikščio suvereno ir jo pavaldinių valios. Štai tada ir sugalvos tie valstybės priešai, kad užjūrio įstatymai turi viršenybę prieš didžiojo Kunigaikščio įstatymus, štai tada ir sugalvos tie veikėjai, to liberalizmo nuodų prisivalgę, kad šeima tai tuomet, kai vyras vyrui į antrą galą kaišioja ir taip vaikus bando pasigaminti. Štai tuomet tavo valstybė Lietuva ir bus tiems atėjūnams, kuriuos tu iš Europos išvarytus priėmei, į antrą galą sukišta.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą