2020-03-20

JAV parems kiekvieną neturtingą amerikietį, o Lietuva - valstybei kenkiančias 15 min., Delfį ir kitas fake news?!JAV respublikonai pasiūlė išmokėti neturtingiems amerikiečiams po 1200 dolerių. Paramą galės gauti tie, kurių metinės pajamos bus mažesnės už 75 tūkstančius dolerių. Duomenys bus naudojami iš mokestinių deklaracijų už 2018 metus.

Lietuvos vyriausybė, kurios vadovui vieninteliu prioritetu pastaruoju metu buvo asmeninio kelio asfaltavimas už mokesčių mokėtojų pinigus, atostogos, kai pasaulyje prasidėjo Covid-19 epidemija, elgiasi kitaip. Vyriausybė svarsto galimybę už valstybės skolinamus pinigus remti užsienio kapitalo žiniasklaidą!

Šis Skvernelio vyriausybės ketinimas paremti 15min., Delfį ir kitas užsienio kapitalo MIP, kurios Lietuvoje skleidžia fake news, pletkus, platina homoseksualizmo ir genderizmo ideologijas, skatina narkomaniją ir kitaip kenkia Lietuvos valstybei, sukėlė platų neigiamą visuomenės rezonansą.Dr. Algimantas Rusteika parašė:

Štai, pavyzdžiui, 137 DELFI darbuotojai juk vargiai suduria galą su galu – vidutinis atlyginimas 3306,51 €, kitos atlygio formos 274,99 €. Metinės portalo šeimininkų pajamos 69 mln., pelnas 4,2 mln. Prašo vargšai žurnalistai nei mažai, nei daug – atleisti nuo visų mokesčių, subsidijuoti atlyginimus, t.y. valstybei išmokėti jiems jų algas, duoti reklamos ir viešinimo užsakymų, sukurti net specialią juos remiančią kontorą, su kuria bus paprasčiau susitarti. Reikalaujama praktiškai dykai spausdinti ir išnešioti popierinius leidinius. Žodžiu, vos ne visas išlaidas valstybė ponams privataus, didžiojo indoktrinacijos verslo atstovams turi padengti, o mūsų pinigais išlaikomi nuomonių formavimo prekybcentriai tik viską kaip reikiant rašys ir pinigus dalinsis. Jei liks keli centai, tai dėl formos gal provincijos laikraštukams pames.“

Buvęs VRM ministras Gintaras Furmanavičius labai įtaigiai atskleidė aukščiau minėtų fake news, reikalaujančių valstybė pinigų ir lengvatų, net šiomis, Covid-19 pandemijos sąlygomis, skleidžiamus pletkus ir feikus. Straipsnis pavadintas "Už kiek man siūlė (galimai) nusipirkti ramybę vieno tuo metu įtakingo dienraščio redaktorius man dirbant VRM."

Furmanavičius rašo: „Užbėgdami už akių socialiai remtiniems, gyvenantiems nuo algos iki algos, smulkiam verslui. Motyvai: „Žiniasklaidos sektoriaus atstovai imasi visų įmanomų priemonių siekiant patenkinti visuomenės poreikį žinoti naujausią ir svarbiausią informaciją, tačiau atsižvelgiant į dabartinę sudėtingą situaciją ir paminėtas aplinkybes, tam, kad išgyventų visų rūšių žiniasklaida, reikalingas valstybės palaikymas, bent iš dalies kompensuojant netenkamas komercines žiniasklaidos pajamas.”

Tai jau ne cinizmas. Tai kažkas daugiau.

O štai ta „naujausia ir svarbiausia” pastarųjų dienų informacija, kurią mes turime žinoti:
Norite tarptautinių naujienų? Prašome:
https://www.lrytas.lt/…/itakos-formuotoja-perzenge-visas-r…/

Tikrai sutinku, kad būtina paremti šiuo sunkiu visiems metu regioninę žiniasklaidą, kurios visada laukia mažųjų miestelių ir rajonų gyventojai.“ (…) Aš jau prieš daug metų esu iškeltas už mainstream’inės žiniasklaidos paraščių ir nuo galvos iki kojų išmaudytas užsakomajame purve. Todėl man giliai tas pats, ką dar apie mane parašys. Galėčiau papasakoti įdomių istorijų, už kiek man siūlė (galimai) nusipirkti ramybę vieno tuo metu įtakingo dienraščio redaktorius man dirbant VRM, kaip net į Olandiją su fotokorespondentu atbildėjo žinomo dienraščio „žurnalistė” vien tam, kad mane su mano draugais nufotografuoti meditacijų centre ir po to parašyti ilgą ir kupiną melo straipsnį (beje, meditacijų centro apsauga juos abu girtutėlius pagavo bandančius įveikti tvorą ir patekti į privačią teritoriją) ir daug kitų sunkiai protu suvokiamų epizodų. Tačiau kol kas dar niekas neužsiuvo man burnos, neatėmė galimybės vadovautis savo protu ir dalintis pastebėjimais su jumis, kaip mums visiems reguliariai plaunamos smegenys.“

JAV supranta, kad pinigai, dalinami vargšams, bus apyvartoje, skatins ekonomiką, o nenusės kapitalistų kišenėse. Ar apšvies sąmonės kibirkštis tamsią Skvernelio makaulę? Aš tuo abejoju. Manau, kad šis moralinis pigmėjus iš fake news nusipirks už mūsų visų pinigus teisę ramiai gyventi ir ramiai parazituoti visuomenę.

O kaip bus su plaučių ventiliacijos aparatais, kurių Lietuvai prireiks keliolikos tūkstančių? Gal debili Skvernelio vyriausybė mano, kad išsivertėm be kaukių, be Covid-19 testų, išsiversime ir be plaučių ventiliacijos įrangos? Tai nepakaltinamas valdžios debilizmas.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą