2020-03-31

COVID-19 gydytoju man bus kunigas Alfonsas Bulotas, o vaistu – jo aukojamos mišios
Aurelijus Veryga, apgailėtinas klounas iš Skverno cirko, pasakė, kad galima konsultuotis su psichologu. Tik na...i (lietuvių kalboje nerandau tinkamo žodžio) man psichologas, jei aš neaprūpintas kauke, antiseptiku, o susirgus nėra šansų būti prijungtam prie intubavimo aparato.

Prisipažinsiu, kad žinios iš Olandijos, kad tenykščiai tolerastai siūlo seneliams nusižudyti, mane nepradžiugino. Jei turtinga Olandija yra bejėgė prieš COVID-19 pandemiją, tai ką kalbėti apie išvogtą ir nugyventą Lietuvą.

Pamenu, kažkada aš gyvenau „baisioje“ Sovietų Sąjungoje, kuri mokėjo įveikti bet kokias pandemijas. Tais „baisiais“ laikais net gydytojai ateidavo pas temperatūrą turintį ligonį į namus, greitojoje dirbo gydytojas arba felčeris su dviem sanitarais, ne paramedikas su vairuotoju, kaip dabar. Pas bet kokį specialistą galima buvo užsirašyti tai pačiai dienai, ne po dviejų mėnesių, kaip dabar. Mokyklose buvo savo felčerinis punktas ir stomatologas, o ligoninėje buvo kuklus, bet valgomas maistas. Dar pamiršau, buvo sistemingai vykdomas plaučių rentgenas ir visi kiti gydytojai atvykdavo į mokyklas ir darbovietes mobiliomis brigadomis, tokiuose dideliuose vengriškuose autobusuose įsitaisę. Todėl džiovos nebuvo, o dabar Europoje pirmaujame.

Realybė tokia: kuo Lietuvoje daugiau „gerovės“ ir milijonierių, tuo mažiau medicinos? Sako, kad ES yra demokratija, žmogaus teisės, vertybės! Aš suprantu, kad demokratija tai visuotiniai rinkimai, o kas renka Europos Komisiją, komisarus, Komisijos pirmininką, kas renka Strasbūro žmogaus teisų Teismo teisėjus?

O kokia svarbesnė ir didesnė žmogaus teisė už teisę gyventi? Jos dabar neliko, jei siūloma autonazija.

Dar buvo kalbama apie „europines vertybes! Visai pamiršau apie jas. Bet tai įvyko todėl, kad tų vertybių nėra. Kokios vertybės pas vagis? Juk dabar viena iš kitos ES valstybės vagia medicinos įrangą, kaukes, testavimo rinkinius.

Bloomberg Ispanijos mediciną 2019 metais pastatė į pirmą vietą pasaulyje, o Italiją į antrą!!!

Atslinkus pandemijai, paaiškėjo, kad Bloomberg yra melagis, o Ispanijos ir Italijos medicina yra neįgali. Tik ką tuomet kalbėti apie praktiškai sunaikintą veryginę mediciną. Aš ne apie daktarus, jie puikus, aš apie valstybės politiką, o ji, mano nuomone, pastaruosius 30 metų yra... lietuvių tautos genocidas. Lygia greta vyko ir sveikatos priežiūros naikinimas.

Kiek liks lietuvių po šios COVID-19 epidemijos? Milijonas, pusantro? Jei ne nuo viruso, tai dėl žlugusios ekonomikos. Bet juk to ir siekiama.

Gerb. kunigas, buvęs vyriausias kariuomenės kapelionas majoras Alfonsas Bulotas man vakar papasakojo, kad keli sunkiai sergantys ligoniai prašė jo pasimelsti už juos garsioje jo koplytėlėje Vilijampolėje. Tokias personalines mišias kunigas keliems sergantiems transliavo per telefoną. Padėjo. Pasveiko. Žadėjo apie tai pats papasakoti. Ar tai ne geriau už Verygos psichologus ir autonazinę mediciną be reikiamos aparatūros, o dabar ir su jo susargdintais ir karantinuotais gydytojais?

Gerbiamas kunigas Bulotas mišių už COVID-19 sergančius ligonius dar nelaikė, bet, manau, jos bus daug veiksmingesnės už veryginę mediciną.

Nuotraukoje kunigas Alfonsas Bulotas ir straipsnio autorius.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą