2020-03-27

„COVID-19“- dokumentais patvirtinta pinigų šeimininkų operacija. Prof.V.Katasonovas
Pateikiu žinomo Rusijos finansisto prof.Valentino Katasonovo straipsnio „Koronavirusas gimė ne Kinijoje, o galvose velnio apsėstų pinigų šeimininkų. Dokumentais patvirtinta teroristinė operacija „COVID-19“ vertimą.

Pažymėsiu, kad šiuo metu turimi duomenys apie COVID-19 struktūrą neleidžia teigti, kad jis negalėjo būti „patobulintas“ laboratorijoje, tačiau, lygiai taip pat negalima atmesti, kad jo negalėjo sukonstruoti gamta, kurią intensyviai keičia žmogus. Žmonių koncentracija, nuolatinis sąlytis su gyvūnais, beprotiškas blaškymasis po pasaulį, visa tai sudaro idealias sąlygas patogeninių mikroorganizmų rekombinacijai, mutagenezei ir plitimui.Atrodytų, neįmanoma atsakyti į klausimą, kas sukūrė ir išleido į laisvę koronavirusą. Tačiau ieškantys atsakymo nemato, kas guli matomoje vietoje. Aš ir noriu pasiūlyti tai, kas guli matomiausioje vietoje – Internete. Tai dešimties metų senumo dokumentas: Scenarios for the Future of Technology and International Development. The Rockefeller Foundation, Global Business Network. May 2010.

Kaip man atrodo, pirmasis šią medžiagą iškapstė žinomas antiglobalistas, amerikiečių ekonomistas ir politologas, politikos mokslų daktaras iš Prinstono universiteto F. William Engdahl. Kovo 10 dieną jis paskelbė straipsnį „Lock Step, This Is No Futuristic Scenario: Panic and the Post-Pandemic Future?

Engdahl padarė sensacingą pareiškimą: dar prieš dešimt metų (!) buvo parengtas scenarijus „Pandeminė panika“, kuri šiandien vyksta mums prieš akis.


Dokumentas kilo iš gelmių dviejų organizacijų – Rokfelerio fondo ir Globalaus verslo tinklo. Dauguma projektų šios organizacijos vienaip ar kitaip nukreipti į sprendimą tokių uždavinių, kaip optimizavimas Rokfelerių klano mokesčių (labdaros fondas atleidžiamas nuo mokesčių), gimstamumo kontrolė, planetos gyventojų skaičiaus sumažinimas, deindustrializacija (po vėliava perėjimo į „postindustrinę visuomenę“) ir kt. Šių užduočių rinkinį numatė Romos klubas, įkurtas 1968 metais Deivido Rokfelerio, ir skirtas atvesti pinigų šeimininkus prie jų tikslo – jie turėjo tapti pasaulio šeimininkais (pasaulio vyriausybės idėja).

Kas liečia Globalaus verslo tinklą, jį įsteigė Peter Schwartz, kurį skaitė vienu iš pačių autoritetingiausių amerikiečių futurologų. Schwartz bendradarbiavo su Pentagonu, parengė Amerikos kariškiams pranešimą apie globalius klimato pakitimus „2004 Pentagon Climate Change Report.“

Trumpai išdėstysiu pagrindines idėjas dokumento, į kurį dėmesį atkreipė William Engdahl. Čia pateikti keturi pasaulio vystymosi scenarijai po globalios 2007-2009 metų finansų ir ekonomikos krizės. Pirmasis iš jų bendrai sutampa su tuo, ką mes šiandien stebime, šis scenarijus pranešime pavadintas Lock Step. Likę trys šiuo atveju nenusipelno dėmesio.

Štai pranešimo fragmentas: „2012 metais kils didžiausia pandemija, kurios pasaulis laukė daug metų. Skirtingai nuo H1№1 2009 [2009 metais kilusios kiaulių gripo pandemijos virusas. - V.K.], šis naujas gripo štamas, platinamas laukinių žąsų, pasirodė ypač pavojingas. Net kai kurios šalys, kurios pasirengė tokios pandemijos atsiradimui, buvo pažeistos šio susirgimo, o planetos mastu virusas pažeidė apie 20% gyventojų. 8 milijonai mirė per pirmuosius 7 mėnesius po pasirodymo naujo štamo. Ir dauguma žuvusių – sveiki jauni žmonės...“

Pirmiausiai apie sutapimus. Pirma, pandemija prasidėjo 8 metais vėliau. Antra, ją priskyrė ne laukinėms žąsims, o šikšnosparniams. Trečia, COVID-19 žudo pirmiausiai ne jaunus ir sveikus, o pagyvenusius ir silpnos sveikatos.

Po pranešimo paskelbimo 2010 metais jis be abejo buvo tobulinamas. Matyt, buvo nuspręsta, kad jauni ir sveiki dar gali praversti kaip pigi ir naši darbo jėga. O atsikratyti reikia pirmiausiai nuo „balasto“ - silpnų, ligotų, pagyvenusių, nusenusių. Tai šiandieninė užkulisių politikos šiandieninė versija, kuri bet kokia kaina veržiasi „optimizuoti“ Žemės gyventojų skaičių iki 1 milijardo.

Kas liečia kiekybinius rodiklius, esančius pranešime (užkrėstų procentas ir absoliutus mirusių skaičius), tai čia mums lieka laukti liepos pabaigos (jeigu pandemiją skaičiuoti nuo metų pradžios). Tarp kitko, Donaldas Trampas taip ir sako (be to labai įsitikinęs): pandemija pasibaigs liepą-rugpjūtį. Praėjus septyniems mėnesiams ir „skaičiuosime viščiukus“. Kai kurie PSO ekspertai prognozavo, kad Covid-19 gali apimti du trečdalius planetos gyventojų. Vokietijos kanclerė Angela Merkel pasakė, kad koronavirusu užsikrės 70% Vokietijos gyventojų. Manau, ji naudojasi tais pačiais vykdomos operacijos grafikais, kaip ir Trampas (Merkel naudojosi Kocho instituto mokslininkų prognozėmis, A.L.)

Pranešime kalbama apie viruso įtaką visoms visuomenės gyvenimo pusėms. Tarp jų ir ekonomikai: „Pandemija taip pat pažeidė ekonomiką: tarptautinis žmonių ir prekių judėjimas sustojo, kas susilpnino tokias šakas, kaip turizmas, ir nutrūko tiekimo grandinės. Net vietos, kur triukšmingos krautuvės ir ofisų pastatai mėnesius buvo tušti be darbuotojų ir klientų“.

Toliau kalbama apie tai, kad įprastai snaudžianti valstybė atsibus ir ims aktyviai kovoti su pandemija. Ir darys tai kietai, pažeidžiant įprastinį demokratijos ir žmogaus teisių supratimą: „Pandemijos metu nacionaliniai lyderiai visame pasaulyje sustiprino savo įgaliojimus ir nustatė griežčiausias taisykles ir apribojimus – nuo privalomo kaukių nešiojimo ant veido gatvėje iki kūno temperatūros patikrinimo viešose vietose, tokiose kaip stotys ir supermarketai. Net po to kai pandemija praėjo, ši labiau autoritarinė kontrolė, piliečių ir jų veiklos stebėjimas liko ir net sustiprėjo. Kad apsisaugoti nuo plitimo vis globalesnių problemų – nuo pandemijų ir tarptautinio terorizmo iki ekologinių krizių ir augančio skurdo, – lyderiai visame pasaulyje ėmė valdyti daug griežčiau“.

Šiame aprašyme, padarytame prieš 10 metų, mes, pirmiausiai, matome tai, kas vyksta beveik visose šalyse be išimties: įvedimą totalios kontrolės, kai kur lydimos formaliu skelbimu ypatingos padėties (kaip JAV), o kažkur ir be tokių formalumų. Antra, gali atrodyti, kad po kelių mėnesių pandemija pasibaigs ir viskas bus kaip anksčiau. Iš dokumento, tačiau, seka, kad grįžimo prie buvusio gyvenimo nebus. Bus paskelbta, kad pasaulis įžengia į siaubingų pavojų ruožą (klimato kaita, tarptautinis terorizmas, virusų pandemijos, aplinkos užterštumas...), todėl reikia pamiršti apie demokratiją, laisvę, žmogaus teises, prie kurių pratino dešimtmečius, pamiršti ankstesnį gyvenimo lygį. Saugumas reikalauja aukų.

Pranešime Rokfelerio Fondo ir Globalaus verslo tinklo pabrėžta, kad kovoje su pandemija pirmaus Kinija: „Operatyvus įsakymas ir užtikrinimas privalomo karantino kiniečių vyriausybės visiems piliečiams, o taip pat greitas ir hermetiškas uždarymas visų sienų išgelbėjo milijonus gyvybių, sustabdęs plitimą viruso daug anksčiau, negu kitose šalyse, ir padaręs daug greitesniu atsistatymą po pandemijos“.

Pilnai sutampa su tuo, ką matome šiandien!

Kinija jau pareiškė, kad likvidavo pandemijos plitimą, kad karantinai pamažu stabdomi ir iki metų vidurio šalies ekonomikos gyvenimas pilnai bus atstatytas. JTO, PSO ir kitos tarptautinės organizacijos labai rekomenduoja vyriausybėms kitų šalių išstudijuoti kinų patirtį, pabrėždamos, kad šioje patirtyje svarbiausia – griežta drausmė, tvirta valdžia ir aukšta kiekvieno atsakomybė. Tai pat užsimenama, kad „kiniečių skruzdėlynas“, vadovaujamas Kinijos Komunistų partijos, - gyvybingiausias modelis globalių iššūkių sąlygomis. Jau šiandien supratimas „idealaus modelio“ valstybės, kokią mes matome Džordo Orvelo romane „1984“, diegiamas plačiai, nuo pačio viršaus. Oldos Haksli pavadino tokią visuomenę „puikiu naujuoju pasauliu“.

„Puikiame naujame pasaulyje“ teks pamiršti ne tiktai apie demokratiją ir žmogaus teises, bet ir apie įprastinį „rinkos ekonomikos“ supratimą. Bus įvesta griežta priežiūra ne tiktai žmonėms, bet ir įmonėms: „Išvystytose valstybėse ši sustiprinta priežiūra įgavo skirtingas formas: pavyzdžiui, biometriniai identifikatoriai visiems piliečiams ir griežtesnis reguliavimas pagrindinių sričių, kurių stabilumas skaitomas gyvybiškai svarbiu nacionaliniams interesams. Daugelyje išvystytų šalių priverstinis bendradarbiavimas su rinkiniu naujų taisyklių ir sutarčių lėtai, bet sistemingai atstatinėjo kaip tvarką, taip ir, kas svarbu, ekonomikos augimą“.

Pranešimo, apie kurį pasakojau, autoriai mano, kad ypatingų problemų pas valdžią nebus: „Iš pradžių sąvoka labiau valdomo pasaulio įgavo platų pripažinimą ir pritarimą. Piliečiai noriai atidavė dalį savo suvereniteto – ir savo privatų gyvenimą – labiau paternalistinėms valstybėms mainais į didesnį saugumą ir stabilumą“. Negalima atmesti, kad toks autorių įsitikinimas išplaukia iš patirties JAV kovos su „tarptautiniu terorizmu“. Po 2001 metų rugsėjo 11 Amerikoje buvo priimtas Patriot Act, atėmęs iš amerikiečių daug teisių ir laisvių. Piliečiai „su supratimu“ pritarė šioms priemonėms.

Tačiau prabėgs kiek laiko ir piliečiams pabos griežta Didžiojo Brolio kontrolė. Žmonės vėl nori teisių, laisvių, gerovės. Pranešimo autoriai perspėja, kad artėjimas prie naujo visuomenės modelio iššauks dideles įtampas ir apačioms, ir viršūnėms. Užuomina į tai yra pačiame scenarijaus pavadinime - LOCK STEP. Naujo modelio diegimas, pažymima pranešime, reiškia „griežtesnę valstybės kontrolę iš viršaus į apačią ir labiau autoritarinis valdymas, su apribotomis inovacijomis ir augančiu piliečių pasipriešinimu“.

Baigdamas atkreipiu dėmesį į tai, kad pranešimas ir scenarijus LOCK STEP pasirodė, kada dar nenusėdo dulkės 2007-2009 metų finansinės-ekonominės krizės. Pinigų šeimininkai suprato, kad pasaulinis kapitalizmas naujų tokių krizių nepergyvens. Ir todėl reikia pradėti forsuotą pasaulio pertvarkymą pagal postkapitalistinį modelį. Taip ir atsirado šis scenarijus sunkaus, rizikingo, bet gelbėjimo pinigų šeimininkams perėjimo į naują vergovinę santvarką. Pasirengimas tokiam perėjimui užsitęsė, be praėjusių metų pabaigoje atsirado požymiai to, kad nauja pasaulinė finansų ir ekonomikos krizė gali tuojau prasidėti. Nebuvo galima delsti. Ir nuo pirmųjų 2020 metų dienų operacija LOCK STEP (ji gi COVID-19) prasidėjo.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą