2018-04-11

Garsaus vokiečių pedagogo perspėjimas: svetingumo kultūra [Willkommenskultur] griauna mūsų mokyklas


Geografinė izoliacija, skirtingos gyvenimo sąlygos, ūkinės veiklos skirtumai ir kiti faktoriai suformavo kelias žmonių rases, tarp kurių yra didžiuliai fiziologiniai, genetiniai, biocheminiai, fiziniai ir intelekto skirtumai. Tai objektyvi realybė, kurios nenori matyti imbiciliška neoliberalų-globalistų sekta, perėmusi viduramžių inkvizitorių visuomenės terorizavimo metodus.

Ką parodė globalistės, ne Vokietijai tarnaujančios, jų kanclerės Angelos Merkel eksperimentas su vokiečių tauta ir vokiečių mokykla?


O jis parodė, kad vaikai, atvykę iš kitų kontinentų pasižymi labai skirtingu intelektu ir negali vienodai įsisavinti jiems dėstomos medžiagos dėl įgimtų intelekto, religinių ir kultūrinių skirtumų. Jeigu imigrantų vaikai iš Vietnamo, Kinijos, Japonijos dažnai tampa pirmūnais, tai juodaodžiai afrikiečiai ir arabai – keliais metais atsilieka nuo europiečių.

Vokiečių portale Tichyseinblick.de pasirodė vokiečių pedagogo, buvusio Vokietijos mokytojų sąjungos pirmininko Jozefo Kraus straipsnis „Svetingumo kultūra [Willkommenskultur] griauna mūsų mokyklas“.

Kraus pažymi, kad 2015 metais į Vokietija sukviesdama milijonus imigrantų, leisdama jungtis „pabėgėlių“ šeimoms, Angela Merkel „sukėlė mokyklose milžiniškas problemas, kurios ten egzistavo jau iki 2015 metų. Kalbant trumpai: daugumoje vokiškų mokyklų krenta dėstymo lygis ir agresijos potencialas. Tėvai, kurie gali sau tai leisti, leidžia vaikus į privačias mokyklas.“

Toliau autorius pateikia dešimt „ankstesnių ir dabartinių“ krentančio švietimo lygio ir augančios mokinių agresijos pavyzdžių, „kurie parodo, kad problemos galėjo būti pripažintos senai“ ir ištaisytos, tačiau to nebuvo padaryta, o migrantų srovė tik stiprėjo.

1. Jau nuo 2003 metų buvo žinoma, kad mokiniai turkai trimis metai protiškai atsilieka nuo savo vokiečių vienmečių. 
2. Buvo žinoma, kad mokymo rezultatai ženkliai krenta klasėse, kuriose yra virš 30 procentų migrantų vaikų. 
3. Berlyno-Noikelno mokykloje Rütli 2006 metais buvo 268 mokiniai (142 berniukai ir 126 mergaitės). Iš jų 35% buvo emigrantai, 25% turkai ir 17 vokiečiai. Apie 80 % - musulmonai. 2006 buvo pareikalauta uždaryti šią mokyklą. Priežastis: prievarta iš mokinių pusės tapo nepakeliama. 
4. Guverio mokykla Berlyne norėjo pilnai uždrausti mokykloje kalbėti kitomis kalbomis, kad pašalinti mokinių poliarizaciją. Tam pasipriešino „integratoriais“. 
5. 2007 metais Frankfurto-Grisheimo mokyklos direktorė Bertholda Оttо dienraštyje „FAZ“ rašė, kad jos mokykloje nuo 90 iki 100% yra migrantų vaikai. Ji konstatavo nepakeliamas socialines sąlygas ir tai, kad užsiėmimų vesti nebeįmanoma. Musulmonų šeimos neskatino savo vaikų mokytis ir gerbti mokytojus. 
6. 2017 gruodžio mėn. mokykytojai ir Bruchwiese mokyklos Saarbriukene parašė laišką į laikraštį „Saarbrücker Zeitung”, pavadintą „Dramatiškas pagalbos šauksmas iš Saarbriukeno“. Laiške pasakojama apie fizinį smurtą ir įžeidimus klasės draugų ir mokytojų atžvilgiu, badyma peiliais, rimtas traumas, narkotikus, alkoholį, kas tapo įprastu reiškiniu šioje mokykloje. 
7. Straipsnio autoriaus patirtis rodo, kad imigrantų vaikai turi perdėtą pasitikėjimą savimi, yra įsitikinę, kad greitai dirbs „veterinarais“, „architektais“, nors jų žinių ir įgūdžių nepakanka net profesinėms mokykloms. Jie turi „įsitikinimą, kad visi jiems yra skolingi“. 
8. Imigrantų tėvai atkalba savo vaikus mokytis, juos atkalbinėja mokytis ir imamai mečetėse. Jie diegia, kad „noras mokytis yra senamadiška“. Jų nuomone, vokiečių švietimo sistema yra perteklinė ir ateityje bus pakeista pagal Koraną. Kam stengtis tam, kas nebus naudinga? 
9. Paulo Simmelo Berlyno-Tempelhofo mokykloje žydaitei mokinei grasino mirtimi musulmonai klasės draugai, kad ji netiki į Alachą. Tai ne vienintelis atvejis. Mokiniai pertraukos metu bijo išeiti iš klasės dėl nesaugumo. 
10. Naujoje knygoje „Mokytojas pasienyje. Kodėl integracija nesėkminga“ Ingrid Freimuth rašo, kad musulmonai jaučiasi aukščiau visų taisyklių. Į Vokietiją atvyksta emigrantai iš pačių žemiausių socialinių sluoksnių. Knygos autorės nuomone atvykti turėtų tik tie imigrantai, kurie reikalingi valstybei. Autorė nurodo Kanados ir Australijos pavyzdžius. 

Dar 2004 metais Šiaurės Reino-Vestfalijos tyrimų instituto (RWI) atlikti tyrimai „Migrantų socialinė integracija Vokietijoje“ parodė, kad integracijos problemas, visų pirma, sąlygoja atvykėlių nenoras integruotis. Imigrantai iš Vietnamo, pavyzdžiui, net lenkė pagal testus moksleivius vokiečius.

Straipsnio autoriaus Jozefo Kraus išvada: reikia nedelsiant nutraukti tolesnę imigraciją. Tokią teisę turi Vokietijos savivaldybės. Ypač tai liečia mokyklas, kurios tapo „romantiškos imigracijos politikos“, dėl kurios problema buvo aštri dar iki 2015 metų. „Gražios kalbos apie integraciją tampa vis labiau tuščiais žodžiais“. Integracija nėra gatvė su vienos krypties eismu. Straipsnio autorius mano, kad priešingu atveju svetingumo kultūra [Willkommenskultur] prives prie dar didesnio kultūros nebuvimo ir paralelinių visuomenių susikūrimo.

DNR spiralės atradėjas James Watson 2007 metais pasakė, kad yra „giliai prislėgtas dėl Afrikos perspektyvų“, nes „visa mūsų socialinė politika remiasi tuo, kad jų intelektas nesiskiria nuo mūsiškio, tuo tarpu visi tyrimai rodo, kad iš tikrųjų tai yra ne taip“, „tie, kam teko turėti reikalų su juodaodžiais darbuotojais, įsitikina, kad tai neteisybė“. „Mes neturime tvirto pagrindo laukti, kad paaiškėtų, kad intelektualiniai žmonių gabumai, geografiškai atskirtų evoliucijos procese, vystytųsi visiškai vienodai. Mūsų noro suteikti visiems lygius proto gebėjimus, kaip kažkokį tai žmonijos paveldą, nepakanka tam, kad taip ir būtų“.

2015 metų gegužės 18 d. Vatsonui antrą kartą buvo įteiktas jo paties Nobelio premijos medalis. Jį aukcione, beveik už 5 milijonus dolerių išpirko milijardierius Alšeras Usmanovas ir sugrąžino laureatui. Po įteikimo procedūros, kuri įvyko Maskvos universitete, Vatsonas į televizijos kameras žurnalistams pasakė, kad „skirtingų rasių atstovai turi skirtingas intelekto galimybes, kad tai apsprendžia genetiniai skirtumai ir, kad juodosios ir baltosios rasės žmonės skiriasi savo vystymosi keliais“.

Nuorodos:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą