2018-04-29

JAV iždo popieriai tampa toksiniu aktyvu


Kas vyksta su doleriu? Į šį aktualų visam pasauliui klausimą atsakė garsus Rusijos ekonomistas prof.Valentinas Katasonovas.

Autoriaus nuomone, JAV prezidentui Donaldui Trampui nepavyks susitvarkyti su tais, „kas stato JAV skolų piramidę“.

Praėjusiais metais ir pirmą šių metų ketvirtį JAV doleris demonstravo silpnumą daugumos valiutų atžvilgiu. JAV dolerio indeksas, rodantis jo santykį su šešių pagrindinių valiutų krepšeliu, per šį laikotarpį sumažėjo nuo kartelės, viršijančios 100, iki 88,25 - 2018 metų vasario mėnesį. Tačiau kovo mėnesį doleris vėl pakilo kitų valiutų atžvilgiu.

Dolerio augimą sukėlė JAV FRS bazinės normos pakėlimas, o iždo popierių brangimas (3%) teigiamai įtakojo kitų finansinių instrumentų pelningumą.


Nustebino tai, kad JAV iždo popierių pelningumas nesukėlė jų išskirtinės paklausos. To priežastis - pas investuotojus atsirado nepasitikėjimas šiam finansiniam instrumentui.

Kinijos reitingų agentūra Dagong Global Credit Rating sausio mėnesį sumažino JAV kreditinį reitingą nuo A- iki BBB+. Profnozuojamas tolimesnis JAV kreditinio reitingo mažėjimas. Amerikai tai pavojinga, nes didesnioji jos suverenios skolos dalis yra nerezidentų rankose. 2017 metų pabaigoje bendra JAV suverenios skolos suma buvo 20,25 trilijonai dolerių, 31,3 skolos buvo už JAV ribų. Stambiausi šios skolos turėtojai buvo: Kinija – 1.184,9 trilijono; Japonija – 1.061,5 trilijono.

Nuolatos auga JAV suvereni skola. Jos santykis su BVP pradėjus valdymą Ronaldui Reiganui buvo 33,3%. Barakas Obama savo postą paliko su 106,3% skola. 2017 metų pabaigoje ji buvo 110% BVP. Iki 2023 metų JAV fiskalinė pozicija (116,9%) bus blogesnė negu Italijos (116,6%) ir Mozambiko (112,5%).

Prognozuojama, kad sekančiais finansiniais metais JAV biudžeto deficitas viršys 1 trilijoną dolerių ir toliau augs. Jam augant augs ir skolos aptarnavimo kaštai. 2016 metais jie buvo 430 milijardai dolerių. Tai sudarė 11,2% visų valstybės išlaidų. Tai antra pagal dydį JAV biudžeto išlaidų eilutė po ginklavimosi išlaidų (611 milijardai dolerių).

Ne už kalnų laikas, kai suverenios skolos aptarnavimui teks eikvoti 20 ir daugiau procentų JAV biudžeto. Amerikos iždas neatlaikys šio krūvio ir teks skelbti defoltą ir derėtis dėl skolos restruktūrizacijos. Prof.Valentino Katasonovo nuomone, Trampas dės visas pastangas, kad tai įvyktų ne jam esant valdžioje. Bet ar tai pavyks, lieka klausimas.

Katasonovas daro išvadą, kad Rusijos Bankui reikia atsisakyti JAV iždo popierių ne tiktai todėl, kad Rusijos aktyvai gali būti įšaldyti, bet ir todėl, kad JAV iždo popieriai tampa toksiniu aktyvu.

Nuoroda:

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą