2018-04-09

Kiekvienam pasaulio žydui po Lietuvos pasą, o kiekvienam Lietuvos gojui po tolerancijos muziejų


Balandžio 9 dieną dienraštis „Lietuvos žinios“ išspausdino Rūtos Miškinytės straipsnį „Ambasadorius Izraelyje: šį kartą sureaguosim į antilietuvišką isteriją“. Jame skelbiamas interviu su Lietuvos ambasadorium Izraelyje Edminu Bagdonu. Pagrindinės interviu temos: antilietuviškos isterijos kurstymas Izraelyje ir JAV; šios isterijos kurstytojai: Zurofas, Kacas, Vanagaitė; Lietuvos pilietybės dalinimas žydams; holokausto industrijos propaganda.Ambasadorius žurnalistei pasakė, kad „sureaguos į antilietuvišką isteriją“. Šaunuolis. Tik ši isterija nesibaigs niekada, aš manau. Antilietuviška isterija yra daugiamilijardinio verslo dalis, kurį šio reikalo žinovai vadina „Holokausto industrija“. Tai permanentinis pinigų iš Lietuvos valstybės melžimas.


Pinigų melžimo principai universalūs. Lygiai tokiais pačiais metodais melžiami pinigai iš Lenkijos.

Prieš kelis mėnesius JAV senatas priėmė įstatymo projektą Nr. 447 dėl išmokėjimo žydų organizacijoms kompensacijų už holokausto aukų turtą, kurie nepaliko paveldėtojų. Tai Lenkijai gali kainuoti 230 milijardų dolerių.

Lenkų tautą stengiamasi paversti „žydšaudžių tauta“, lygiai taip pat, kaip ir lietuvius. Lenkija tam pasipriešino. Sausio 25 dieną Lenkijos seimas priėmė Tautos atminties instituto- IPN (Tautos atminties institutas, lenk. INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ) įstatymo pataisas, kurios numato bausmes už lenkų ir Lenkijos šmeižtą.


Kodėl reikalingas tautos gynimo nuo šmeižto įstatymas

Lenkijos teisingumo ministras Patrik Jaki radijo stočiai Radio ZED pasakė: „Lenkijos valstybės silpna, nes vis dažniau ir dažniau atsiranda terminas „lenkų mirties stovyklos“. Būna, kad lenkai vyksta į užsienį, ir kažkas sako: „О, tai lenkų mirties stovyklos“ (…) jeigu mes nieko nedarysime, tai po 20 metų mūsų anūkai važinės po pasaulį, o žmonės rodys į juos ir sakys, tai tie, kurie vykdė holokaustą“.

Gana šliaužioti prieš sionistus ant pilvo

Lietuva turi sekti Lenkijos pavyzdžiu ir imtis veiksmų prieš tuos šmeižikus, kurie lietuvių tautai sega „žydšaudžių“ tautos etiketę, kaltina žydų „holokaustu.“ Prieš keliolika metų, tuo metu dar rezidavęs Rygoje, mūsų tautą pavadino „žydšaudžių tauta“ Izraelio ambasadorius Lietuvai. Lietuva tylia prarijo šitą Izraelio šmeižtą.

Jau keli metai Lietuva patyria aršią sionistų ataką, kurios smaigalyje yra R.Vanagaitė ir I.Zurofas.

„Taigi aš turiu gerą žinią Lietuvai ir blogą žinią Lietuvos antisemitams: žydai grįžta!“, – pareiškė R. Vanagaitė, ir apipylė Lietuva šmeižto purvu.

O mes ir be vanagaičių žinome, ko grįžta žydai. Jie grįžta, kad permanentiškai melžti Lietuvą, kaip ir Lenkiją, kaip ir kitas Europos tautas. Jų tikslas – turtas. Todėl ir reikia primesti Europos tautoms kaltę už fašistinės Vokietijos nuodėmes, Europos tautas išpurvinti, priverti šliaužioti jas prieš sionistus pilvais.

2012 metų lapkričio 28 dieną laikraštyje The Jarusalem Post Toros išminčių Tarybos vadovas rabinas Ovadia Yosef (Youssef) pasakė, kad vienintelis ne žydų tikslas yra tarnauti žydams.

„Gojai gimsta tiktai tam, kad tarnauti mums. Kitaip jiems nėra vietos pasaulyje – tik tarnauti Izraelio tautai“, - pasakė jis.

Konstantino Giliarovo knygelėje „Tanija paslaptys”parašyta: Pagal Chabado kanonus, Dievas sukūrė pasaulį tik žydams. “Jo karalystė – tiktai Izraelio tauta” (sk.41, psl. 241). Sielos žydų, kurių realiai priskaičiuojama tiktai 600 tūkstančių (!), yra paties Dievo dalelės.

Tai štai broliai lietuviai, „gyvuliai“ su „gyvuliškomis“ sielomis, jūs galvojote, kad nacizmas sunaikintas, jūs giliai klydote. Ponia Vanagaitė jums nurodys vietą tvarte, kur gojams vieta.

Skaičiai

Nuo sunaikinimo okupacijos metu lietuviai išgelbėjo 70 000 žydų. Nacisto A. Eichmano sąrašuose nurodytas 134 000 pasmerktų žydų. Savo skunde Niurnbergo tribunolui, žydų suvažiavimas Miunchene teikė 150 000 žydų skaičių. Ir kasmet šis skaičius buvo didinamas iki šiandien išaugusio 220 000. Net ir tokiu atveju lietuviai išgelbėjo 1/3 litvakų.

Nėra žinomas nei vienas lietuvis, kurį nuo mirties būtų išgelbėjęs žydas, rašė signatarė Rūta Gajauskaitė.

Signatarės nuomone, "mes privalome ginti savo tautos ir Lietuvos garbę:

1. Aiškindami pasauliui tikrąją Lietuvos valstybės istoriją;
2. Demaskuodami istorijos falsifikatorius bei jų tikslus;
3. Smerkdami piktybiškai kenkiančius lietuvių tautai ir valstybei bei pažeidžiančius nekaltumo prezumpciją;
4. Reikalaudami iš Lietuvos žydų bendruomenės bent lojalumo Lietuvai, jeigu jos nariai nesupranta, kiek gero lietuvių tauta jiems padarė ir nesusipranta būti bent dėkingais už 600 metų gyvenimo, kūrybos ir klestėjimo mūsų žemėje, už lietuvių tautos atjauta žydams, suteiktą prieglobstį ir gelbėjimą;
5. Vesdami tolygų bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Izraelio teisėsaugos institucijų, Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro ir Vizentalio centro dėl tikrųjų lietuvių ir žydų genocido vykdytojų išaiškinimo, jų patraukimo atsakomybėn."

Visas Rūtos Gajauskaitės straipsnis "Ar už šią nuomonę buvo nužudyta Rūta Gajauskaitė?"

Kiekvienam iš 106 milijono žydiškos kilmės planetos gyventojui po Lietuvos pasą?

Užsienio lietuviai negeli gauti Lietuvos pilietybės, tuo tarpu žydams bestuburė Lietuvos valdžia pilietybes dalina šimtais ir tūkstančiais per mėnesį! Lietuviams draudžiama turėti kelių valstybių pasus vienu metu, tuo tarpu žydams leidžiama turėti N skaičių įvairių valstybių pasų.

Lietuvos pilietybės klausimu ambasadorius Edminas Bagdonas pasakė, kad Lietuvos paso išdavimo priežastys litvakams yra „nostalgijos elementas, Lietuvos priklausymas Europos Sąjungai bei NATO, taigi galimybė daug kur keliauti be vizų, taip pat – žmonės nori investuoti į Lietuvą, o tai padaryti paprasčiau turint Lietuvos pilietybę.“ „Vienu metu kildavo tikrai sudėtingų problemų, kai litvakams reikėdavo įrodyti, kad jų seneliai ar proseneliai, dažniausiai, turėjo Lietuvos pilietybę iki 1940 metų birželio 15 dienos. Dabar situacija palengvinta – norinčiam pilietybės reikia tik įrodyti, kad seneliai turėjo Lietuvos pilietybę – jei buvo keistos pavardės ar kažkas panašaus, surinkti visus dokumentus. Mūsų ambasados konsulinis skyrius visiškai apkrautas, per dieną visad turim bent dešimt žmonių, kurie nori turėti Lietuvos pasą“, – teigė ambasadorius.

Fantastika, ar ne? Motyvai gauti pilietybę – nostalgija, kelionės be vizų, noras investuoti, viso to paprastumas, turint Lietuvos pasą, kuris, pabrėžiu, dalijamas į dešinę ir į kairę išimties tvarka!!!

O kiek milijonų tų litvakų anūkų ir proanūkių yra pasaulyje? Milijonas, du milijonai, o gal 100 milijonų? Tai yra „išimtys“?

Tai visai ne fantastika. Izraelio švietimo ir ryšių su diaspora ministro paskirta speciali komisija paskelbė ataskaitą, kurioje sakoma, kad apie 106 milijonus žmonių pasaulyje turi žydiškas šaknis.

Juk visi šie šimtai tūkstančių ar milijonai anūkų ir proanūkių balsuos seimo, prezidento ir kituose rikimuose, nulems Lietuvos ir lietuvių ateitį. Jie reikalaus kompensacijų už senelių ir proseneliu nekilnojamą turtą, po to už kilnojamą turtą, akcijas, spintas, dar vėliau - nepanaudotą ruloną tualetinio popieriaus, pieštuką, plunksnakotį, fikusą ant prosenelio palangės ...

Ambasadoriaus žodžiais, Lietuvoje yra 100 tolerancijos muziejų

„Lietuvoje šiuo metu veikia virš 100 tolerancijos centrų, švietimo sistemoje holokaustas taip pat yra svarbus, leidžiama nemažai knygų apie holokaustą“, - pasakė ambasadorius Edminas Bagdonas.

O ar yra nors vienas tolerancijos centras Izraelyje, pasakojantis apie žydų nusikaltimus palestiniečių tautai, Sovietinės Rusijos tautoms, prie kurių 30 milijonų nužudymo, kaip tvirtina rabinas Yosef Tzvi Ben Porat, prisidėjo žydai?

Dvigubi standartai

Ambasadorius Bagdonas paminėjo Kovo 11-osios eitynes, „esą tai – nacių, antisemitų maršas. Taigi ir valstybės, kurioje vyksta tokie dalykai, gyventojai yra antisemitai. „Lozungas „Lietuva lietuviams“, skanduojamas per Kovo 11-osios eitynes Kaune ir Vilniuje, verčia žmones daryti tam tikras išvadas. Čia vietos gyventojai kelia kausimą – ką tai reiškia? Ar mums atsiras vietos, ar ne? Toks klausimas yra natūralus. Šitas lozungas, aišku, tikrai neskatina tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo, tai natūralu“.

Keista, ar ne? Izraelyje, valstybėje kuri įteisinta, kaip žydų tautos valstybė, kurios piliečiu gali tapti tik gimęs iš žydės motinos, arba žydiškos kilmės asmuo perėjas gijuratą, stebisi, kad lietuviai nori irgi turėti savo tautos namus, nori, kad Lietuva būtų ne viso pasaulio tautų namai, o lygiai to paties, ką yra įteisinę žydai. Juk Izraelis yra „žydų tautos namai“, tai kodėl neleidžiama lietuviams turėti savo tautos namų?

Kam kam, o žydams nederėtų piktintis lietuviais, kurie dalina jiems pasus. Ar daug pasų žydai išdalino jų išvarytiems milijonams palestiniečių?

Nuorodos:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą