2018-04-23

Lietuvių genocido planai gimsta Briuselyje ir Berlyne: daugumą Lietuvos piliečių norima padaryti antrarūšiais žmonėmis


Bundestago prezidentas Wolfgang Schäuble interviu leidiniui Welt am Sontag pasakė, kad ES reikalinga bendra prieglobsčio politika, gyvenimo lygio hormonizacija, kad migrantai pasiliktų ES Rytuose. Tik taip migrantai pasiliks šalyse, kurios yra mažiau dosnios, negu Vokietija.

Jo nuomone, reikia sulyginti migrantų gyvenimo sąlygas. Jis pasakė reikalausiąs, kad Briuselis sukurtų prieglobsčio suteikimo sistemą, kurioje prieglobsčio suteikimo procedūros ir sąlygos bus „vieningos“ visame bloke.Kol nėra tokios sistemos trečiojo pasaulio imigrantų paskirstymas „Europoje neturi prasmės“, nes tie, kas vyksta gyventi į Lenkiją, „pervažiuos į Vokietiją.“

Atkreipkime dėmesį! Wolfgang Schäuble nekalba, kad visoje ES reikia sulyginti minimalios pensijos dydį, minimalų atlyginimą, išmokas vaikams ir t.t. Jis kalba apie išmokų pabėgėliams sulyginimą.

Schäuble pabėgėlių paskirstymo ir vienodų sąlygų suteikimo mechanizmas yra perrašytas iš „Sorošo plano“.

Šiuo metu didžiausi Europos tautų priešai reziduoja Briuselyje, tai – užsienio finansiniam oligarchatui parsidavęs liberal-fašistinis „elitas“. Briuselį yra išraizgiusios Rotšildų metastazės, matomiausia iš kurių yra jų interesams atstovaujantis JAV milijardierius Džordžas Sorošas, jaunystės dienas praleidęs hitlerinėse SS struktūrose.

Jau niekam nėra paslaptis, kad „Sorošo tinklas“ turi plačią poveikio sferą Europos parlamente ir kituose Europos Sąjungos institutuose. Nesenai buvo paskelbtas Sorošo papirktų ES parlamentarų sąrašas. Dokumente išvardinti 226 Europos parlamento deputatai iš visų šalių ir iš visų politinio spektro dalių, įskaitant buvusį Europos parlamento pirmininką Martiną Šulcą, buvusį Belgijos premjerą Guy Verhofstadt, septynis viceprezidentus ir eilę komitetų vadovų. Šitie žmonės stūmė Sorošo idėjas, tokias kaip masinę imigraciją, vienalytes santuokas, Ukrainos integraciją į ES ir priešpriešą Rusijai. Europos parlamente yra 751 deputatas. Tai reiškia, kad Sorošo draugai čia sudaro trečdalį.“

Džordžas Sorošas, atviros visuomenės fondų – NVO steigėjas, buvo susitikęs su Europos Komisijos pirmininku Žanu Klodu Junkeriu ir nurodė jam, kaip ES turi perskirstyti imigrantų kvotas ES teritorijoje. Jo nurodymai sutapo su Sorošo spaudoje skelbtu imigracijos krizės įveikimo planu.

Sorošas Briuselio parsidavėliams nurodė, kad Europos Sąjunga turi priimti milijonus imigrantų iš Artimųjų Rytų ir iš Afrikos, aprūpinti kiekvieną iš jų metinėmis 15 000 eurų pajamomis, kaip pagalbą, ir paskirstyti šiuos migrantus valstybėse-narėse, kur jie nenori vykti ir nebūtinai, kur jie laukiami.

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas apkaltino Europos Sąjungą, kad ši „valgo iš Sorošo rankos“. Sorošo sąrašas nušviečia tai, kas priverčia ES vadovybę vykdyti politiką, kuri prieštarauja europiečių interesams. Korumpuoti nupirkti politikai šoka pagal Sorošo dūdelę. Jie kovoja prieš nacionalinių lyderių bandymus ginti savo tautų interesus. Dažnai tiems, kas pasisako prieš tokią politiką, tenka susidurti su savo šalies politinių elitų pasipriešinimu.


2016 metais visas pasaulis sužinojo, kad tuometinis Vokietijos finansų ministras Schäuble yra idiotas arba baisus nusikaltėlis.

Interviu laikraščiui die Zeit jis paaiškino, kad migrantai iš Artimųjų Rytų ir Afrikos Europai yra reikalingi tam, kad pagerinti baltąją žmonių rasę, nes „dėl inbrydingo ji išsigimsta.“

Kalbėdamas apie migracijos broblemas Schäuble pasakė: “Izoliacija mus sunaikins, ji sukels mūsų išsigimimą dėl inbrydingo“. Inbrýdingas (angl. inbreeding < in — viduje + breeding — veisimas) – homogamijos forma, giminingų formų kryžminimas vienos organizmų (gyvūnų arba augalų) populiacijos ribose. Terminas “inbridingas” paprastai naudojamas gyvūnų atžvilgiu, augalams labiau paplitęs terminas Incucht. Ši terminą naudojo ir žymusis vokiečių „genetikas“ Hitleris „Main Kampf“ knygoje.

Aš, tris su puse dešimtmečių dirbęs mokslinį darbą genetikos laboratorijoje Merkel kabineto „genetiko“ kalbas galiu vertinti vien kaip piktybinį idiotizmą. Normalus žmogus privalėjo atsiprašyti Europos visuomenė už tokį pasisakymą. Bet neatsiprašė…

Aiškinti ar nagrinėti paistalus šio neadekvataus Vokietijos politinio veikėjo, matomai prisiskaičiusio Hitlerio teorijų apie žmogaus rasių pagerinimą, nematau reikalo. Bet… O gal tai atgarsis teorijų kito rasizmo teoretiko Kudenchove-Kalergi, dar vadinamo „suvienytos Europos tėvu“, kuris savo rasistinę teoriją apie Europos pertvarkymo baigtinius rezultatus išdėstė knygoje „Praktinis idealizmas“ (1925).

Pagrindine šio veikalo idėja tapo judaizmo dvasinės lyderystės pagrindimas europinėje civilizacijoje ir būtinybė paversti žydus „Europai vadovaujančia dvasine rase“. Tai išplaukė iš savotiško, Kudenchove-Kalergi visuomenės hierarchijos supratimo, kuris kaip du vandens lašai sutampa su vėlesne nacistų hitlerininkų „untermensche“ (atžmogio) teorija. Sunku pasakyti iš kur Vokietijos nacistai sėmėsi idėjų, bet negalima atmesti, kad juos galėjo įkvėpti būtent Kudenchove-Kalergi veikalas. Visą europiečių masę Kudenchove-Kalergi suskirsto į dvi grupes: „kiekybės žmones“ ir „kokybės žmones“ (pas fašistus „undermensche“). „Kokybės žmones“ autorius klasifikuoja į dvi rases – kilmingą dvarininkiją ir žydus, kurie kartu sudaro, jo nuomone, branduolį būsimos Europos aristokratijos. Pirmenybė, vis tiktai, atiduodama žydams: dėka „ypatingo etinio santykio su pasauliu“ ir, neva esančio jų proto pranašumo, jie sudaro taip vadinamą „smegenų dvarininkiją“ arba „dvasinę aristokratiją“, užimančią lyderių pozicijas kovoje už kovą dėl žmonijos valdymo.

„Kas gi liečia kitus – „kiekybės žmones“, tai apie juos suvienytos Europos ideologas rašo: „Tolimos ateities žmogus bus sumaišyto kraujo. Rasės ir klasės išnyks pasekoje įveikimo erdvės, laiko, prietarų. Būsima eurazijos-negroidinė rasė, išoriškai panaši į senovės egiptiečių, pakeis tautų įvairovę asmenybių įvairove“. T.y. Europos vystymasis Kudenchove-Kalergi atrodė tokiu būdu: europiečiai susimaišo su kitomis rasėmis ir tautomis ir išnyksta kaip skirtingos nacijos, o jų elitas pakeičiamos žydų dvasine vadų kasta.“

1962 metų Nobelio premijos laureatas, Džeimsas Vatsonas – kitos nuomonės negu Scheuble. Jis pasakė, kad yra „giliai prislėgtas dėl Afrikos perspektyvų“, nes „visa mūsų socialinė politika remiasi tuo, kad jų intelektas nesiskiria nuo mūsiškio, tuo tarpu visi tyrimai rodo, kad iš tikrųjų tai yra ne taip“, „tie, kam teko turėti reikalų su juodaodžiais darbuotojais, įsitikina, kad tai neteisybė“. „Mes neturime tvirto pagrindo laukti, kad paaiškėtų, kad intelektualiniai žmonių gabumai, geografiškai atskirtų evoliucijos procese, vystytųsi visiškai vienodai. Mūsų noro suteikti visiems lygius proto gebėjimus, kaip kažkokį tai žmonijos paveldą, nepakanka tam, kad taip ir būtų“.

2015 metais Vatsonas žurnalistams pasakė, kad „skirtingų rasių atstovai turi skirtingas intelekto galimybes, kad tai apsprendžia genetiniai skirtumai ir, kad juodosios ir baltosios rasės žmonės skiriasi savo vystymosi keliais“.


Kiek kainuoja Vokietijai Merkel ir Schäuble žmogaus genetikos eksperimentai

Nuo 2015 metų Merkel ir jos nusikaltėlių partija į Vokietiją įsileido nuo 1,5 iki 2 milijonų nelegalių imigrantų. Absoliuti jų dauguma gyvena iš valstybės paramos ir per metus kainuoja nuo 50 iki 90 milijardų eurų.

Voketijos suvereni skola per tą laiką išaugo iki 2000 milijardų eurų, o pensininkui tenka dirbti iki 70 metų, kad gauti pensiją lygią išmokai pabėgėliams Herz IV (812 eurų).

Štai šituos 812 eurų per mėnesį Wolfgang Schäuble siūlo Lietuvai mokėti Merkel sukviestiems pabėgėliams. Šiuo metu Lietuva „pabėgėliams“ moka:

Suaugusiam ir vaikui per mėnesį = 518 eurų.
Mokyklinio amžiaus vaikui = 635,8 eurų.

-Vienkartinė įsikūrimo pašalpa - 204 eurai.
-Vienkartinė įsikūrimo pašalpa vaikui -102 eurai.
-Nelydimam nepilnamečiui, sulaukus pilnametystės -1122 eurai.

Kiek Lietuvos vaikų, suaugusių ir senelių gauna tokias pajamas?

„Socialiniams parazitams“ - melagingai vadinamiems pabėgėliais“ to nepakanka ir jie bėga į Vokietija!

Mus valdanti nusikaltėlių valdžia 81000 pensininkų moka mažesnes nei 200 eurų pensijas. Vidutinė pensija yra 287eurai, o minimali alga – 400 eurų. Šį žmogaus teisių pažeidimą ir Lietuvos pensininkų diskriminaciją pabėgėlių atžvilgiu Darbo ir socialinių reikalų ministerija vadinama „pozityviąja diskriminacija“.

Įgyvendinus Schäuble-Merkel planą dalis mūsų pensininkų gaus 4 kartus mažesnes pensijas už mums vežamus dykaduonius „pabėgėlius“. Tada senelių diskriminacija bus vadinama „super pozityviąja“?

Nuorodos:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą