2018-06-15

Puikus dokumentinis filmas apie nuo multikultūralizmo mirštančią Švediją


Portalas Voice of Europe pristato puikų dokumentinį filmą apie Švedijos naikinimą multikultūralizmu ir pateikia eilę išvadų, išplaukiančių iš šio dokumentinio filmo.

Be to, pateikiami Clavis instituto duomenys apie demografinę situaciją Švedijoje, jos islamizaciją, ir atsakymas į šios faktinės medžiagos kritiką iš globalistų-liberastų pusės:
Filmo išvados ir jų aptarimas.

Demografinis poslinkis

Filmo autorius Pelle Neroth pritaria prognozei, kad iki 2040 m. švedai bus mažuma savo šalyje. Tai įvyks dar anksčiau negu buvo prognozuota. Kodėl tuo reikia rūpintis?

Kultūra

Kitas filme keliamas klausimas, kas atsitiks su Švedijos kultūra. Migracijos šalininkas kelia klausimą "kas yra švedų kultūra?". Paprastai kultūrą sunku apibūdinti, tačiau tai nereiškia, kad jos neverta išsaugoti. Būti multikultūrišku, tolygu žeminti savo nacionalinę kultūrą.

Pabėgėliai

Kodėl Švedija deda tiek materialinių išteklių priimdama šiuos pabėgėlius? Švedijos išlaidos didesnės nei Jungtinių Tautų biudžetas pabėgėliams visame pasaulyje.

Bet kodėl švedams nepadėjus žmonėms pabėgėlių stovyklose? Taip būtų padedama daug didesnei žmonių grupei.

Smegenų nutekėjimas

Kas atstatys Siriją, jeigu visi vyrai persikels į užsienį? Kadangi jie gavo nuolatinį leidimą gyventi Švedijoje, abejotina, kad jie kada nors grįš namo. Kaip Europą po 2-ojo pasaulinio, taip ir Siriją po karo reikės atstatyti.

Nepadoru galvoti, kad gyvenimas Sirijoje niekada netaps normaliu, o šioje šalyje niekas negalės gyventi. Kai smurtas baigiasi, prasideda rekonstrukcija. Sirija nepajėgs to padaryti, jei visas jos jaunimas išvyks iš šalies ir niekada negrįš.

Vertybės

Kas iš jūsų tiki, kad islamas yra svarbesnis už Švedijos kultūrą ir įstatymus? Atrodo, tai verta ištirti, nes Jungtinės Karalystės apklausos rodo iš esmės skirtingą vertybių rinkinį.

Mokyklos

Labiausiai daugiakultūrinė mokykla buvo uždaryta 2015 m. po smurto bangos tarp mokinių. Be to, tik vienas iš dešimties moksleivių baigė šią mokyklą. Mokiniai net sakė, kad žino žmones, kurie reiškia užuojautą ISIS.

Profesorius buvo kaltinamas rasizmu už tai, kad skaitė paskaitas apie John Stuart Mill. Galų gale jis išteisintas dėl rasizmo. Švedų mokslo sluoksniai yra prievartaujami politkorektiškumu, neleidžiant pilnaverčiai dėstyti savo disciplinų.

Užimtumas

Po aštuonerių metų tik vienas iš penkių imigrantų turi darbą. Kaip tai padės išlaikyti gerovės valstybę? Migracijos šalininkai teigia, kad didėjant Europos gyventojų amžiui, mums reikia migrantų, siekiant užpildyti spragas darbo rinkoje.

Realiai imigrantai dar labiau spaudžia gerovės sistemą, tampa naudos gavėjais.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą