2018-06-25

Tajani migracijos projektas - grėsmė Lietuvai


Šiandien vokiečių dienraštis "Welt" skelbia Europos parlamento prezidento Antonio Tajani pasisakymą dėl imigracijos problemos. Jis pareikalavo, kad ES skirtų ne mažiau 6 milijardų eurų, kad uždaryti Viduržemio jūros maršrutą. Tajani perspėjo, kad migracija gali sugriauti Europos Sąjungos projektą.

Tajani pasakė: „Valstybės narės privalo rasti bendrus migracijos problemos sprendimus. Priešingu atveju, gresia ES projekto žlugimas. Šeši milijardai būtini tam, kad uždaryti Viduržemio jūros maršrutą.“Piliečiai nebenori matyti beginklės Europos. Jie nori sąjungos, kuri solidari su bėgančiais nuo karų. Bet ji privalo būti ryžtinga prieš tuos, kurie neturi teisės atvykti į Europą arba čia likti.

ES susitikimas šios savaitės pabaigoje yra paskutinis šansas nenuvilti lūkesčių pusės milijardo europiečių.

Reikaligas vyriškumas ir trumpalaikė, vidutinės trukmės ir ilgalaikė strategija, pagrįsta dviem principais. Iš vienos pusės, mes turime pasirūpinti tais, kad tie, kurie iš tikrųjų turi teisę į prieglobstį, sėkmingai pasiektų Europą, kad jau dabar niekas iš Afrikos pakrantės ar tranzito šalių neatvyktų į Europą. Iš kitos pusės, mums reikalinga automatinė ir privaloma procedūra, pagal kurią žmonės, ieškantys prieglobsčio, bus paskirstyti tarp valstybių-narių.

Trumpalaikėje perspektyvoje mes privalome pasirūpinti tuo, kad žmonės nekeliautų savo nuožiūra,
ir nebūtų ant kortos pastatyta dešimtys tūkstančių žmonių gyvybių. Tam kam tikrai reikalingas prieglobstis, negali būti paliktas nesąžiningų kontrabandistų savivalei. Tai reiškia, kad žmonės, kurie užsiima verslu gyvybėmis vyrų, moterų ir vaikų, daugiau negalėtų gauti pelno.“


Tanjani tokiu pavyzdžiu nurodė susitarimą su Turkija, „kuris leido uždaryti Balkanų maršrutą, turi investuoti ne mažiau šešių milijardų eurų, kad uždaryti viduržemio jūros maršrutą.“

Toliau jis pasakė: „ Bedradarbiavimo pavyzdžiu ES su Nigeriu, mes turime labiau bendradarbiauti su tokiomis šalimis kai Mauritanija, Malis, Čadas, Tunisas, Marokas, Alžyras ir net Libija.“

Tajani nurodė, kad liepos mėnesį vyksta į Nigerį, kad sustiprinti bendradarbiavimą, taip pat reprezentuoti ekonominę diplomatijos misiją su Europos verslininkais.

Toliau Eurpos parlamento prezidentas pasakė: „Iš 650 000 paraiškų gautų prieglobsčiui 2017 metais 416 buvo paduota viso trijose šalyse: Vokietijoje, Italijoje ir Prancūzijoje. Ši aiški neteisybė su Dublino sutartimi, kurioje vis dažniau įvyksta ginčai ir nesutarimai tarp valstybių narių.

Išorės sienų apsauga

Mes turime tai pakeisti. Mums reikalinga teisingesnė ir efektyvesnė prieglobsčio sistema. Jau 2017 metų gruodžio mėnesį Europos parlamentas dauguma balsų priėmė pasiūlymą dėl teisingo paskirstymo asmenų, ieškančių prieglobsčio. Aš parašiau valstybių vadovams ir ES vyriausybėms ir paprašiau jų panaudoti šį tekstą pagrindu reformai.

Kad įtikinti labiausia besipriešinančias valstybes priimti tokį perskirtymą, mums būtina užtikrinti, kad Sąjunga kontroliuotų išorės sienas ir užtikrintų, kad niekas daugiau neatvyktų jūra iš Šiaurės Afrikos.

Tokiu būdu, į Europą atvyktų tiktai tie, kas turi teisę į prieglobstį rėmuose projektų dėl pabėgėlių perkėlimo, vadovaujant Vyriausiam JTO komisarui pabėgėlių klausimu. Šie žmonės bus saugiai perkelti ir paskirstyti tarp ES šalimis-narėmis, kaip tai buvo stovyklose Turkijoje, Jordanijoje ir Libane.

Be patikimos Europos strategijos, paremtos šiais dviem principais, kiekvienas veiks savo nuožiūra. Bet tai reiškia renaconalizaciją migracijos politikos, nacionalinių sienų uždarymą ir Šengeno konvencijos pabaigą.

Aš manau, kad įgyvendinus šį Tajani projektą, o jis labai primena Dž.Sorošo planus, Lietuvos neliktų. Mes turime priešintis bet kokiam Azijos ir Afrikos piliečių kilnojimui, nes šiuose kontinentuose į valias saugių valstybių, kuriose nėra jokios grėsmės pabėgėliams. Mums reikia jungtis prie Vyšegrado šalių grupės ir priešintis planuojamam mūsų tautos genocidui.

Šaltinis:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą