2018-06-03

Vengrijos "Stop Sorošui" įstatymų paketą numatoma priimti birželio 20 dieną


Valdančioji V.Orbano koalicija, kaip ir buvo žadėjusi prieš rinkimus, ruošia įstatymų paketą „Stop Sorošui“. NVO ir aktyvistus numatoma bausti už pagalbą nelegaliai imigracijai.

Viktoras Orbanas ne kartą yra apkaltinęs žydų tautybės milijardierių Džordžą Sorošą, kilusį iš Vengrijos, kad šis remia nelegalią imigraciją į ES, tuo tikslu vykdo lobistinę veiklą Europos Komisijoje.


Savo destruktyvią ir nusikalstamą veiklą finansinis spekuliantas Sorošas įgyvendina per jo finansuojamus „pilietinės visuomenės“ fondus, veikiančius daugelyje ES valstybių, kurie padeda nelegalams skverbtis į ES.

„Stop Sorošui“ paketas numato griežtesnį atsaką ir skelbia nelegalią imigraciją pavojumi Vengrijos nacionaliniam saugumui“, - pasakė vyriausybės atstovas spaudai Zoltanas Kovač.

„Bet kuris asmuo, siejamas su rėmimu ar skatinimu nelegalios migracijos, daro kriminalinį nusikaltimą“, - pasakė Kovač.

Rengiamos Policijos įstatymo, Baudžiamojo kodekso, prieglobsčio suteikimo įstatymui ir įstatymo dėl smulkių teisės pažeidimų pataisos su visu aiškumu nurodo į tai, kad „pabėgėlio statuso suteikimas nelegaliam imigrantui, arba nelegaliai įvažiavusiam į Vengriją padėjimas gauti teisę čia gyventi, bus vertinamas kaip nelegali imigracija“ ir baudžiamas laisvės atėmimu nuo 5 iki 95 dienų.

„Reguliariai vykdantieji tokiu teisės pažeidimus, teikiantys finansinę paramą nelegaliai imigracijai ir gaunantys piniginį atlygį, bus vertinama kaip padarę kriminalinį nusikaltimą ir bus baudžiami įkalinimo bausme iki vienerių metų,“- papildė Kovač.

„Tokias pavyzdžiais yra publikacija arba platinimas informacinės medžiagos su tikslu remti nelegalią migraciją arba organizavimą pasienio kontrolės pažeidimų išilgai Vengrijos sienos“.

Įstatymas taip pat leis teismams nuolatos deportuoti užsienio piliečius, kurie dalyvauja „prekyboje žmonėmis“, neteisėtai pereina sieną, gadina pasienio užtvarą, kliudo vykdyti statybos darbus prie sienos ir tarpininkauja nelegaliai migracijai“.

Kovač leido aiškiai suprasti, kad įstatymų tikslas, kuriuos vyriausybė tikisi patvirtinti parlamente birželio 20 dieną, yra „pabrėžti, kad migracijos klausimas deleguojamas išimtinai nacionalinei vyriausybei“ ir tai „patvirtina mūsų teisėtą nacionalinį suverenitetą šiuo klausimu“.

Breitbart nuomone, tai yra tiesioginė grėsmė ES, kuri bando atimti iš valstybių narių teisę pačioms spręsti imigracijos klausimus ir bando įvesti valstybėms migrantų kvotas, kas buvo nutarta 2015 metais kvalifikuota balsų dauguma.

Vyšegrado šalių grupė priešinasi šioms migrantų kvotoms nuo pat jų įvedimo ir sukelia ES tautų naikintojų įtūžį.

Lietuvoje padėtis kritinė. Didžiosios partijos ištikimai tarnauja Briuseliui ir trypia lietuvių tautos suverenitetą, vykdo tautos genocidą. Landsbergių šeimos valdomi konservatoriai savo suvažiavimo, įvykusiame gegužės 12 dieną, deklaracijoje skelbia: „TS-LKD visada pasisakė ir pasisakys už tai, kad pabėgėlių problema būtų sprendžiama solidariai, ir toliau nuosekliai skatins Lietuvą solidariai dalintis šios problemos našta.“

Žmonių kalba tai reiškia, kad nelegalai iš Afrikos ir Azijos bus vežami į Lietuvą, jų atžvilgiu bus diskriminuojami Lietuvos piliečiai, jiems mokant kelis kartus mažesnes pensijas ir kitas socialines išmokas, nei šiems ekonominiams imigrantams, melagingai vadinamiems „pabėgėliais“. Tai nusikaltimas lietuvių tautai, tautos naikinimas. Tai sovietinės ištautinimo politikos tęsimas, Sąjūdžio idealų išdavystė.

Nuorodos:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą