2021-12-17

85 metai tarnystės Dievui?

 


Gruodžio 17 d., penktadienį, popiežiui Pranciškui sukako 85 metai. Jorge Mario Bergoglio gimė 1936 m. Buenos Airėse, Argentinoje, žydų migrantų iš Pjemonto šeimoje. Vaikystėje norėjo būti mėsininku. Mokėsi įvairių profesijų ir baigė chemijos inžinerijos mokyklą. 1958 m. įstojo į seminariją ir pradėjo jėzuitų noviciatą. 1969 m. ji buvo įšventinta į kunigus. 1973 m. paskirtas Argentinos jėzuitų provincijos vadovu. 1992 m. konsekruotas vyskupu, o 1998 m. vasario 28 d. paskirtas Buenos Airių arkivyskupu, Argentinos primu. 2001 m. vasario 21 d. vykusioje konsistorijoje šventasis Jonas Paulius II paskelbė jį kardinolu. Atsistatydinus popiežiui Benediktui XVI, kardinolas Bergoglio išvyko į Romą. 2013 m. kovo 13 d. į konklavą susirinkę kardinolai išrinko jį 265-uoju Petro įpėdiniu.


Apie Bergoglio nuopelnus importuojant į Europą Afrikos ir Azijos gyventojus esu ne kartą rašęs. Žemiau nuorodos į kai kuriuos straipsnius šia tema:

https://lebionka.blogspot.com/2018/07/pi-news-popiezius-bergoglio-visiskas.html

https://lebionka.blogspot.com/2018/07/salvini-greitai-pasieks-kad-afrikieciu.html

https://lebionka.blogspot.com/2019/08/pranciskus-i-europa-perkeltos.html

https://lebionka.blogspot.com/2020/05/naujas-popieziaus-satanisto-ispuolis.html

https://lebionka.blogspot.com/2021/12/bergoglio-ir-lukasenka-du-nelegaliu.html


Pastaruoju metu popiežius tęsia migracijos skatinimo veiklą. Gruodžio pradžioje popiežius Pranciškus per piligriminę kelionę Kipre susitiko su pabėgėliais ir pažadėjo 50 žmonių apgyvendinti Romoje. Pirmoji grupė, kurią sudarė dvylika žmonių, ketvirtadienį išvyko į Romą. Vatikano teigimu, pervežimas ir priėmimas įmanomas pagal Vatikano valstybės sekretoriato, Italijos ir Kipro valdžios institucijų susitarimą.

Daugybė NVO, transportuojančių į Italiją afrikiečius, skyrė popiežiui dovaną: į Lampedūzos salą vien gruodžio 17 d. atplukdė 500 afrikiečių. Popiežiui globalistui yra kuo pasidžiaugti. Iš Vidaus reikalų ministro posto išgyvendinus Matteo Salvini „ledai pajudėjo“: nuo 11000 migrantų per metus 2019 metais, jų 2020 padaugėjo iki 32000.

Musulmonų imigracijos į Europą skatinimas – ne vienintelis Bergoglio nuopelnas katalikikiškai Europai.


Pernai, gruodžio 8 dieną virš šimto stambiausių pasaulyje kompanijų ir investuotojų, patronaujant Romos popiežiui Pranciškui, suformavo Vatikane Inkliuzinio kapitalizmo Tarybą. Judėjimas, kuriam vadovauja Pranciškus, o inicijavo Lynn Forester de Rothschild, jungia vadovus Bank of America, Visa, Mastercard, Allianz, BP, Johnson and Johnson, Estee Lauder, atstovus Rotšildo, Rokfelerio, Fordo fondo, o taip pat JTO ir EBPO. Pasak Lynn Forester de Rothschild, taryba „vykdys popiežiaus perspėjimą išklausyti žemės ir vargšų šauksmus“.

Prisipažinsiu, sunerimau: - Ar Dievas nesudegins Vatikano, kaip kažkada padarė su Sodoma ir Gomora? 


Nuo spalio mėnesio katalikų bažnyčioje pradėtas Sinodo procesas vyksta visame pasaulyje. Lietuvoje daugelyje vyskupijų vyskupai ir jų delegatai taip pat konsultuojasi su tikinčiaisiais. Tačiau mažai kas žino, kas iš tiesų yra sinodalumas, iš kur kilo dabartinio proceso idėja ir kur link jis krypsta; neaiškūs ir konsultacijų principai. Lenkų portalo pch24 skaitytojas iš Vokietijos taip apibūdina sinodalumą:

„Sinodalumas yra įrankis Katalikų Bažnyčios vienybei, vadovaujamai popiežiaus, suardyti. Jis turėtų turėti lygiai tokį patį poveikį kaip protestantizmas, kuris suskilo į mažesnes "bažnyčias" ir sektas. Sinodalumas tiesiogiai kėsinasi į popiežystę, taigi ir į Jėzaus Kristaus asmenį. Smog ganytojui, ir avys išsisklaidys. Tokia yra sinodalumo užduotis ir vaidmuo. Sinodalumo užduotis yra sukurti "daug Bažnyčių", besiskiriančių viena nuo kitos liturgija, religinėmis praktikomis ir net Šventojo Rašto aiškinimu, teologija ir etika. Tai prieštarauja tam, ką išpažįstame Tikėjimo išpažinime: "Tikiu į vieną šventą, visuotinę ir apaštališkąją Bažnyčią." Sinodalumas griauna Bažnyčios vienybę ir jos teologinius pagrindus, paremtus Jėzumi Kristumi.“

Rusijos stačiatikiai su baime žiūri į katalikų bažnyčios degradaciją, baiminasi, kad pūvinys neužkrėstų ir jų.

Rusų Cargrad TV nuomone, Romos Katalikų Bažnyčia atsidūrė ant skilimo slenksčio: ilgalaikis liberalų ir konservatorių konfliktas gali palaidoti oficialią Vatikano vienybę dėl požiūrio į LGBTQ+ iškrypėlius. Bet ar tokio pavojaus nėra ir stačiatikių vietinėms Bažnyčioms?

Prognozuojama, kad katalikybės skilimas įvyks 2023 m. spalį, kai Romoje vyks katalikų vyskupų sinodas.


Skirtingos katalikiškojo pasaulio dalys artėjantį Vyskupų sinodą pasitinka laikydamosi diametraliai priešingų pozicijų LGBT pripažinimo klausimas. Nesutariama ir kitais klausimais: dėl moterų kunigystės, celibato panaikinimo ir pan. Vis dėlto LGBT pripažinimas ir homoseksualių asmenų santuokų "palaiminimas" jau dabar skaldo Katalikų Bažnyčią į dvi kovojančias stovyklas.


Popiežius Pranciškus jau plovė ir bučiavo kojas nelegaliems migrantams ir nepilnamečiams nusikaltėliams, atsiprašė Rumunijos čigonų, žydų, protestantų ir homoseksualų. Jis iš dalies pakeitė Viešpaties maldą ir liberaliai reformavo Katalikų Bažnyčios katekizmą, išbraukdamas iš jo mirties bausmę. 2020 m. spalį popiežiaus Pranciškaus apologetus šokiravo jo pareiškimas dėl "tos pačios lyties asmenų sąjungų", parama jų "pilietinėms teisėms." Jo žodžiais, homoseksualai turi teisę būti šeimoje. Jie yra Dievo vaikai ir turi teisę į šeimą. Niekas neturėtų būti išstumtas. Turėtume priimti civilinės sąjungos įstatymą. Taip homoseksualams bus suteikta teisinė apsauga.

2020 m. spalį katalikų kunigas Werneris Bösigeris, "Šv. popiežiaus Pijaus X kunigų brolijos" atstovas NVS šalyse apie Bergoglio pasakė: „ Jis turėjo pasiimti Romos Katalikų Bažnyčios katekizmą, kuriame išvardytos nuodėmės, "šaukiančios į dangų". Tai žmogžudystė, darbo užmokesčio sulaikymas, skriaudimas vargšų, našlių ir našlaičių bei homoseksualumas. Ši nuodėmė griauna šeimos gyvenimą, o kartu ir visą krikščioniškąją civilizaciją. Romos Katalikų Bažnyčia jau daugelį amžių laikosi pozicijos, kad tai yra ne tik nuodėmė, bet ir nuodėmė, kuri turėtų būti draudžiama ir už kurią valstybė turėtų bausti.“

Daugelis katalikų tradicionalistų yra visiškai įsitikinę, kad popiežių Benediktą XVI nuvertė LGBT lobistai. Ar 2023 m. ši lobistinė organizacija sugebės prastumti Vyskupų sinodą, kad būtų liberalizuota kanonų teisė homoseksualių asmenų santuokų atžvilgiu?

Vokietijoje daugiau nei 2600 dvasininkų ir parapijiečių jau pasirašė po reikalavimu leisti palaiminti homoseksualų santuokas. Vokietijos vyskupų konferencijos vadovas Georgas Betzingas (Georg Betzing) pareiškė, kad Vatikanas "užsidaro nuo pažangos" ir kad "pastoracinėje praktikoje" bus ignoruojamas galiojantis draudimas laiminti LGBT sąjungas.

Prognozuojama, kad katalikybės skilimas įvyks 2023 m. spalį... 


Nuorodos:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą