2018-12-13

Europos Tarybos susitikimas gruodžio 13-14 dienomis: dienotvarkė, problematika


Pagrindiniai Europos Tarybos susitikimo klausimai bus:

1. Biudžeto politikos klausimai. Siūloma sukurti euro zonos biudžetą. Tokio biudžeto iniciatoriumi buvo E.Makronas, jį palaiko A.Merkel. Šiai idėjai pritaria ne visi ES nariai. Manoma, kad euro zonos biudžetas bus sudėtinė dalis ES biudžeto, bet su ypatingu reglamentu. Gali būti svarstomas ir ES biudžetas 2021-2027 metams (ES biudžetai tvirtinami septynių metų periodui). Biudžete atsirado „skylė“ dėl to, kad Didžioji Britanija, kuri buvo trečiuoju donoru. Neaišku kas padengs šitą „slylę“.


Dar vienas ES biudžeto politikos klausimas – galimybė įkurti finansų ministeriją. Euro zonoje jau du dešimtmečius egzistuoja Europos Centrinis Bankas (ECB). Bet kurioje valstybėje CB dirba kartu su Finansų ministerija, jie kartu sudaro taip vadinamą piniginę valdžią. Euro zonoje nėra pilnavertės finansinės valdžios. Finansų ministerijos steigimas buvo jau ne kartą svarstomas ES susitikimuose.

2. Valiutinės politikos klausimai. Tik ką pasibaigė ES finansų ministrų susitikimas. Kanstatuota, kad būtina pilnavertė valiutinė reforma. Europos stabilizacinis mechanizmas gali būti pertvarkytas į Europos valiutos fondą. Iškabos pakeitimas gali būti iššūkis TVF ir jo pagrindiniam akcininkui – JAV. Prieštaravimai tarp Europos ir TVF paaštrėjo vykdant bendrą Graikijos gelbėjimo programą 2015-2018 metais.
Aktualus valiutų naudojimo klausimas: ES priklausomybė nuo dolerio. Nors ES viduje atsiskaitoma euru, prekybiniuose santykiuose ES su trečiosiomis šalimis dominavo doleris. Už į ES importuojamus energijos šaltinius yra atsiskaitoma doleriais. Prof. V.Katasonovo nuomone, kad apsisaugoti nuo JAV interesų, ES reikia pereiti prie euro. Atsiskaitymai taip pat turi būti vykdomi per informacinio aprūpinimo sistemą, kuri nebūtų kontroliuojama Vašingtono, kaip yra kontroliuojama SVIFT sistema.

3. Bankų politikos klausimai. Po 2007-2009 metų finansų krizės Briuselis ėmė kurti Europos bankų sąjungą. Kuriama bankų sistemą sudaranti grupė, kuri yra kontroliuojama ECB. Pagrindiniu tikslu Europos bankų integracijos yra sukūrimas vieningo bankų sanacijos mechanizmo. Šio mechanizmo pripildymui bankai turi įnešti iki 2024 metų 55 milijardus eurų. Manoma, kad susitikime bus svarstomi ir šie klausimai: sankcijos Rusijai, Italijos klausimai, ES ginkluotųjų pajėgų kūrimas, santykiai su Kinija, PPO gelbėjimas, ES migracijos politika, prekiaujančių internete stambių tarptautinių kompanijų apmokestinimas. 

Italijos spauda su palengvėjimu praneša, kad Italijos biudžeto problemą gruodžio 12 dieną Briuselyje šios šalies premjerui Džiuzepe Konte pavyko išspręsti. Sutarta, kad Italijos biudžeto deficitas 2019 metais bus 2,04 procento. Gruodžio 13 dieną jis šį klausimą dar derins su Italijos valdančiosios koalicijos partneriai, o gruodžio 14 dieną vėl vyks į Europos Tarybos susitikimą. (Nuotraukoje EK pirmininkas Ž.K.Jukeris iš to džiaugsmo, o gal dėl nuolatinio girtumo, bučiuoja Italijos premjerą). 

Prognozuojama, kad ES vadovų susitikime bus svarstomas ECB pinigų-kredito politikos klausimas, ar sekančiais metais ECB tęs kiekybinio suminkštinimo politiką ar ją baigs. Ši politika pasireiškė tuo, kad bankai finansų rinkose pirko euro zonos valstybių skolų popierius. Pirkimai buvo grandioziniai, į Europos ekonomiką buvo pripumpuota virš 2,5 trilijono eurų likvidumo. Be to, ECB nustatė neigiamas procentines normas savo depozitinėms operacijoms. Jeigu ECB paims sekančiais metais kursą į sugriežtinimą pinigų-kredito politikos, (pilnai nutrauks pirkimą valstybinių obligacijų ir bandys jas parduoti), Europos ekonomika gali būti įklampinta į krizę.


ECB prezidento Mario Dragi nėra Europos Tarybos sudėtyje, bet jis dalyvaus ES susitikime.
V.Katasonovo nuomone, ES ateitis lemiama ne ES susitikimuose, o tose instancijose, kurioms neformaliai priklauso ECB. Tokiu aukščiausiu ECB ir visai ES instancijoms yra pinigų šeimininkai – pagrindiniai JAV FRS akcininkai.


Šaktiniai:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą