2018-12-03

Globalų migracijos ir Globalų pabėgėlių paktus palaiko tik ES griovėjaiGlobalus migracijos ir Globalus pabėgėlių paktai turi būti pasirašomi gruodžio 10-11 dienomis Maroke. Juos pasirašyti atsisakė JAV, Australija, Šveicarija, Kinija, Japonija, Pietų Korėja, Izraelis, Vengrija, Austrija, Lenkija, Bulgarija, Slovėnija, Čekija, Danija, Kroatija, Italija. Nors Europos komisija ragina pasirašyti  migracijos paktą, didelė ES valstybių grupė jo nepasirašys, nes to nenori jų šalių visuomenės. Ketinančių jį pasirašyti šalių vadovai, tarp jų ir Lietuvos, pamynė demokratiją ir neketina tartis su piliečiais dėl šių mirtinai pavojingų valstybių suverenitetams paktų.

Pabėgėlių pakto rėmuose JTO ketina paskirstyti 60 milijonų pabėgėlių pagal perskirstymų programoje suderintas kvotas. JTO turi ir tolimesnę migrantų paskirstymo viziją, šalių "absorbcines galimybes", pagal kurią vien tik į Lietuvą numatoma perkelti virš 61,6 milijonų migrantų.

Nekontroliuojama migracija yra ES priešų sugalvotas įrankis sugriauti šią sąjungą

2015 metais buvusios  Štazi agentės ir dabartinės Vokietijos kanclerės Angelos Merkel organizuota imigrantų iš Afrikos ir Azijos invazija pradėjo Europos Sąjungos griovimą, inspiravo Didžiosios Britanijos Brexit. Migracijos procesą visą laiką aktyviai rėmė alkoholikas ir marksistas EK pirmininkas Žanas Klodas Junkeris ir kiti jo pagalbininkai, daugiausiai socialistai ir marksistai. Jie Europos okupantams, melagingai vadinamiems „pabėgėliais“, kaip paaiškėjo pastaruoju metu, dalino debetines korteles, kurias sistemingai papildydavo ES mokesčių mokėtojų pinigais.

Milijonai dykaduonių emigrantų yra nepakeliama našta daugumai ES valstybių. Vokietijos ekonomikos instituto Ifo skaičiavimais, Merkel svečiai Vokietijai kainuos trilijoną eurų, o kiekvienus metus jie kainuoja iki 55 milijardų eurų. Kiekvienas pabėgėlis per gyvenimą valstybei kainuos po 450000 eurų. Tai grynos išlaidos, atėmus pabėgėlio atnešamą naudą.

Našta valstybei bandoma amortizuoti naujais mokesčiais ir vietos gyventojų apiplėšimu ilginant pensijos amžių. Tai Prancūzijoje privedė prie „geltonųjų liemenių“ revoliucijos.

Šie liberalų ir marksistų veiksmai rodo, kad tikslas – sugriauti Europos Sąjungą.Globalus pabėgėlių paktas. 

Apie šį paktą, kuris bus pasirašomas Ženevoje 18-19 dienomis, mirtina tyla.

Globalaus pabėgėlių pakto tekstą galima perskaityti čia: https://www.unhcr.org/5b3295167

Net jei Globalus pabėgėlių paktas nėra juridiškai įpareigojantis, jis priklauso įsipareigojimams. Tokiu būdu, tai savotiškos rūšies minkšti įstatymai, kurie apriboja valstybių suverenitetą. Kai kurie iš punktų, įtrauktų į pabėgėlių paktą, yra šie:
*Pabėgėlių koncepcija apima žmones, paliestus klimato pokyčiu ir sugriovimu supančios aplinkos (punktas 12).
*Kas keturi metai, pradedant 2019 metais, globalus forumas pabėgėlių klausimais tikrins ir nustatys indeksą to, kaip kiekviena šalis vykdo įsipareigojimus pagal susitarimą (punktai 17 -19).
*Bus sukurtas globalus Akademinis tinklas su universitetais, akademinėmis asociacijomis ir mokslo-tiriamaisiais institutais siekiant sukurti galimybes pabėgėliams švietimo, mokslinių tyrimų ir stipendijų srityje (punktas 43). *Skatinti pozityvų požiūrį į pabėgėlius, perkeltiems iš vienos valstybės į kitą (punktas 90).
*Ne tiktai JTO aktyviai dirba siekiant pakeisti migracijos klausimus, bet ir ES ir kiti dalyvaujantys asmenys. Svarbiu dokumentu yra ES dokumentas, kuris liečia pagalbą perkėlimui pabėgėlių valstybėse-narėse.

Dokumente naudojami tokie terminai, kaip „privaloma priemonė“, teisinis dokumentas ir griežtas poveikis, kas kalba apie privalomą dokumento charakterį ir, kad jo autoriai pripažįsta sunkumus įtikinant visuomenę dėl savo pasiūlymų.

Šiame JTO dokumente taip pat apskaičiuota maksimali absorbcijos galimybė kiekvienai iš ES valstybių. Pavyzdžiui, jų skaičiavimais Vokietijoje gali tilpti dar 274 milijonai pabėgėlių, Švedijoje – 440 milijonų (Lentelė 12). Lietuvos maksomali absorbcijos galimybė – 61,6 milijonų!


Globalus migracijos paktas.

JTO migracijos pakto tekstas anglų ir vokiečių kalbomis:

Lietuvoje prieš Globalų migracijos paktą pasisakė visuomeninė organizacijos Vilniaus ir Kauno forumai, Nepriklausomybės akto signatarai, teisininkai.

Štai kas kalbama pakte:

Globalus migracijos paktas (Migration Works for All):
– pareiškia, kad migracija tai gėris, kurio privalo norėti kiekviena šalis; 
– nori sukurti programas, kad padaryti migraciją populiaria ir pageidaujama priimančiose šalyse; 
– sako, kad migracija yra geriausias demografijos problemų sprendimas Europai ir sprendžia darbo jėgos trūkumo problemą;
– numato įsipareigojimus suteikti migrantams visa tai kas būtina oriai migracijai be kliūčių;
– nedaryti skirtumų tarp karo pabėgėlių, klimato pabėgėlių, persekiojamų dėl religijos, politinių, etninių ir ekonominių pabėgėlių;
– pasisako už priėmimą kiekvieno migranto nepriklausomai jo teisinio statuso; 
– įpareigoja valstybes-nares priimti migrantus, nepriklausomai nuo to, ar jie turi dokumentus, asmens pažymėjimus, ar ne;
– įpareigoja, kad migrantai galėtų naudotis tomis pačiomis teisėmis, kaip ir priimančios šalies piliečiai; reikalauja uždrausti migrantų išsiuntimą, pareiškia, kad priimančios šalys turi padėti susijungti migrantų šeimoms;
– rekomenduoja vertinti kaip dezinformaciją tvirtinimus, kad migracija yra grėsmė;
– nurodo, kad saugumo priemonės yra migrantų sujaudinimo šaltinis ir kelia migrantams grėsmę (!);
kalbama, kad tie, kurie negali būti laikomo pabėgėliais, bet susiduria su neįveikiamais sunkumais grįžtant į savo kilmės šalį, turi naudotis ta apsauga, kaip ir pabėgėliai.

Tokiu būdu, JTO paktas sukurtas išimtinai migrantams ir tam, kad sunaikinti vakarų valstybes. Priimančių valstybių gyventojų teisės, jų saugumas, jų norai, jų planai pilnai ignoruojami, paneigiami. Vieninteliai, kurie nukentės nuo šio pakto realizavimo, taps Vakarų gyventojai, kurie susidurs su pasikeitimu gyventojų sudėties savo šalyse, praras identitetą, kultūrą, gyvenimo būdą etc.

Neišvengiamu to rezultatu taps krachas, chaosas, skurdas ir, gali būti, pilietinis karas, kaip Libane 1975-1990 metais.

Globalų migracijos paktą sunku skaityti ir dar sunkiau suprasti dėl begalinės pasikartojimų painiavos. Būtent todėl jis slepia daug dalykų, kurie neturėtų būti paslėpti: Vokietija, jį pasirašydama, praras teisę į nepriklausomą migracijos politiką.

Vilniaus universiteto profesoriaus Vytauto Daujočio nuomone, Globalios migracijos sutartis prilygsta Europos susinaikinimo aktui.

Profesorius pasakė: „... apmaudu, kad apie šią sutartį Lietuvoje kalbama tik dabar, nors Europos parlamente jis buvo svarstomas jau pernai, metų viduryje. Ar mes gavome apie tai žinių iš savo europarlamentarų? Tai kam mes juos renkam? Kad jie sočiai pagyventų?.. Įdėmiai perskaičius šį dokumentą, jo esmę galima nusakyti keliais sakiniais: - Migracija yra žmogaus teisė, tokia pati, kaip ir žmogaus teisė į gyvybę, laisvę, asmens saugumą ir pan. - šiuo dokumentu migraciją norima išstumti į tokį lygmenį. Čia nekalbama apie pabėgėlius - dėl jų viskas aišku - yra tarptautinės sutartys, juridinės normos, kaip su jais tvarkytis, kaip padėti, - čia kalbama apie tuos, sakykime, ekonominius migrantus, apie meduoliu reguliuojamą migraciją: kur šauna į galvą, ten ir vyksti, bet geriau ten, kur geriau maitina. Nors Globalios migracijos sutartis nėra teisiškai saistantis dokumentas, bet bus daromas saistantis.“


ES valstybėse paskelbtos peticijos prieš Globalų migracijos paktą.


Lietuva
Belgium
and

Nuorodos:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą