2016-11-17

Nesenkanti ekonominių migrantų upė, kurį neapkenčia Europos ir europiečių (trumpa užsienio spaudos apžvalga)


Pranešama, kad ir toliau į ES sėkmingai vyksta migrantų transportas iš Afrikos ir iš Azijos.
Tarp atvykstančių migrantų tiktai 13 procentų yra ne ekonominiai migrantai, o pabėgėliai. Imigrantai, kurios Europa priglaudžia ir maitina, visa širdimi jos nekenčia ir nori ją sunaikinti.

Šiuo metu po 1-2 milijonus migrantų yra Turkijoje ir Libijoje, kurie pirmai progai pasitaikius planuoja per kiauras ES sienas atvykti į Vokietiją, Austriją ar Švediją, ten, kur dosniausia socialinė parama, kur galima metų metus gyventi tų valstybių mokesčių mokėtojų sąskaita, t. y. būti socialiniais parazitais šiose valstybėse.

NVO „Pasaulio gydytojai“ praneša


NVO „Pasaulio gydytojai“ organizacijos duomenimis, o šios globalistų įkurtos organizacijos niekaip nepavadinsi šališka „pabėgėlių“ atžvilgiu, tiktai 13,7 procentai iš taip vadinamų pabėgėlių yra tikri pabėgėliai, o visi kiti yra ekonominiai imigrantai.

Negrų upė nesenka

FRONTEX lapkričio 16 dieną pranešė, kad per spalio mėnesį į Italiją iš Afrikos atvyko 27500 migrantų, tiek daug, kaip niekada anksčiau, net dvigubai daugiau negu šių metų rugsėjo mėnesį.
Viso nuo metų pradžios į Italiją atplaukė (ES buvo atplukdyti) 174699, 13% daugiau, negu pernai. Daugiausiai tai Nigerijos, Eritrėjos ir Gvinėjos gyventojai, tai yra 100% ekonominiai migrantai.

SNO duomenimis šiuo metu Libijoje yra 235.000 žmonių turinčių finansines galimybes susimokėti kontrabandistams (iki 6000 JAV dolerių) ir persikelti jūra į Europą.

Libijoje yra susikaupę 2,4 milijonai negrų, kuriems reikalinga skubi humanitarinė pagalba. Jie neturi pinigų, kad persikelti į Europą ir yra užstrigę be darbo ir lėšų Libijoje.

Iš Turkijos pusės padėtis irgi panaši

Dabar net patys turkai, NATO kariai su šeimomis, iš NATO karinių bazių Vokietijoje, ėmė masiškai prašytis politinio prieglobsčio šioje šalyje. Matyt, visa Turkija sumanė persikraustyti gyventi į Vokietiją.


Austrija laukia pakartotino pabėgėlių įsiveržimo

Praėjusį šeštadienį Austriją iš Serbijos pasiekė pranešimas, kad ten susikaupė 7000 afganų, kurie vyksta į Austriją per Chorvatiją. Tai sukėlė Astrijojoje nerimą, nes jų Sostinė Viena, kurioje nusėda beveik visi migrantai, ir kuriai tenka milžiniška ekonominė našta, yra realus finansinis bankrotas.

Vienos miesto skola pasiekė 6 milijardus eurų. Per vienus metus ji padidėjo 569 milijonais. Dėl spartaus imigrantų skaičiaus čia labai sparčiai auga išlaidos socialiniai rūpybai, sveikatos apsaugai, švietimui, viešosios tvarkos palaikymui.

Imigrantai neapkenčia europiečių

Breitbart aprašomas arabo vertėjo, dirbančio su imigrantais arabais nuo 1990-jų, pasakojimas. Jo žodžiais, atvykstantys į Europą arabai musulmonai slapčia neapkenčia krikščionių europiečių, jų kultūros, tiki, kad gimdydami vaikus, augančia gyventojų musulmonų mase pajėgs islamizuoti Europą.

Vokietijos politologas Aleksandras Raras abejoja Vokietijos sugebėjimui priešintis šalies islamizacijai (video)

Politologo žodžiais, Vokietijos vakarinės žemės, kurias po karo okupavo JAV ir sąjungininkai, yra tiek pažeistos globalizmo ir transhumanizmo, kad nebepajėgia priešintis islamizacijai ir susinaikinimui.

Priešingai, Rytų Vokietijos žemės, buvusi VDR, priešinasi Merkel migracinei politikai, vokiečių tautos ir valstybės naikinimui, ir tuo jos artimesnės Rytinėms ES valstybėms.

Algimantas Lebionka

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą