2017-12-04

Bunkeris Vilniuje – juoda žymė lietuvių tautai, jos sunaikinimo ženklas. Analogija su juodu angelu (velniu) iškeltu virš Kijevo Maidano aikštės


Taip vadinamas „bunkeris“ Lukiškių aikštėje, kurį per prievartą Vilniuje nori įrengti užsienio globalistų remiamos jėgos, mano nuomone, yra juodoji žymė „lietuvių Tautai“, jos sunaikinimo ženklas. Tai analogas tai juodai žymei, kurią globalistai įrengė Kijeve, virš Maidano aikštės, prieš pradėdami ukrainiečių tautos ir valstybės naikinimą.Wikipedia rašoma: „Lukiškės – Vilniaus miesto dalis, esanti į vakarus ir pietvakarius nuo Senamiesčio, kairiajame Neries krante. Rytuose tarp senosios Vilnelės vagos ir Lukiškių spėjama buvus Šventaragio mišką Lukiškių pakraštys buvo ties dabartine Tilto gatve, vakaruose apėmė Lukiškių šilą (dabartinį Vingio parką) ir driekėsi iki Panerių kalvų.“ „Tai mūsų protėvių „Dievų miško“ vieta“, - pastebi publicistas Pranas Valickas. Jo nuomone, „Paminklas yra simbolis. O simboliai visada neklystamai rodo kieno yra valdžia. Todėl iš paminklų, o šiuo atveju iš projekto matyti kas iš tikrųjų valdo. Ir daugiau jokių įrodymų nereikia.“

Apie šio „bunkerio“ simboliką, jo analogiją su Jeruzalės šventyklos  Raudų siena esu rašęs lapkričio 27 dieną. Aš pažymėjau, kad Lukiškių aikštėje norima įrengti Raudų sieną, Jeruzalės raudų sienos analogą. Toks Raudų sienos analogas nesenai pastatyta Maskvoje. Protaujantys rusai suprato šios sienos simbolinę prasmę. Vilniaus meras R.Šimašius pažadėjo dėti visas pastangas, kad šis sionistų simbolis stovėtų Vilniuje. Jis pasakė: „Padarysiu viską, kad idėja būtų privesta iki konkretaus projekto ir realizuota! Bus kur statyti Chabad liubavič Menorą, kurią meras uždega kartu su rabinu per Hanuką. O mes, gojai, į tą sieną kaišiosim žydams atsiprašymus, perskaitę eilinį Vanagaitės šmeižtą prieš lietuvių tautos didvyrius.“


Apie šios Lukiškių aikštės globalistų primetamos rekonstrukcijos simbolinę reikšmę rašė prof. Tomas Kačerauskas savo straipsnyje „Kodėl mums reikia bunkerio sostinės centre?“

Profesorius rašo: „Bunkeris turėtų būti skirtas paslėpti senąją Lietuvos istoriją užmaskuojant bet kokias sąsajas tarp Vyčio, Vytauto ir totorių, kurie šimtmečius gyveno Lukiškėse. Bunkeris – puiki galimybė parodyti, kad Lietuvos istorija prasideda nuo pokario kovų.“...Ką reiškia to vargano, manieringo kaimo gėjaus sukurta "kalva", "bunkeris", "siena", dėl kurios laimėjimo teko visame grožyje ir detalėse parodyti tikrą "Lietuvos demokratijos" sprendimų įgyvendinimo mechanizmą? (…) Dvylika Izraelio giminių - dvylika stilizuotų stačiakampių priešais aikštę (Jie puikiai matomi nuo KGB rūmų). Pati aikštė padalinta į devynias nelygias dalis. Būtent taip buvo padalintas Kanaanas, Izraelio vaikams. Nes dvi su puse giminės gavo savo dalį atskirai už Jordano, o Levio giminė neturėjo savo žemės dalies, nes tarnavo prie Susitikimo palapinės (Padangtės). Visas Kanaanas (Lietuva) turėjo būti padalintas burtų keliu Izraelio giminių nuosavybei, o ten esantys žmonės išnaikinti. Didesnei giminei didesnė dalis, mažesnei mažesnė.

O ką reiškia stilizuota (nenaudojama pagal paskirtį) raudų siena (tipo bunkeris)? Irgi viskas pagal įstatymą. Kai Rubeno, Gado ir pusė Manaso giminės, padėjo nukariauti Kanaaną savo broliams ir grįžo atgal už Jordano, į savo žemes, kurias jiems suteikė Mozė, jie padarė Stilizuotą Aukurą savo valdų pusėje, lygiai tokį patį kaip ir nukariautame Kanaane. Bet ne tam, kad aukoti ant jo Dievui, o kaip liudininką, jog čia taip pat gyvena Izraelitai. Raudų siena dabartiniame Izraelyje bus naudojama iki tol, kol ne bus atstatyta Jeruzalės šventykla. O tam reikia visiškai išnaikinti ten gyvenančius palestiniečius. Tas pats ir su stilizuota raudų siena Lietuvoje. (…) Šioje grąžiai suplanuotoje simbolinėje sakralinėje erdvėje, visiškai nėra jokios vietos kažkokiam pagonių raiteliui. Matėte kokios jėgos įsijungusios, kaip draskosi Šmaręšius skatinamas savo Vilniaus savivaldybėje dirbančios Judėjų komandos...“

Poetė Vidmantė Jasukaitytė rašo: 

„Tačiau, matyt, Vytis – didingas, bebaimis, su kuriuo, net pro šalį praeinant, būtų galima identifikuoti tautos dvasinę stiprybę, fizinį nesunaikinamumą ir atpažinti tuos ženklus savyje – taps ta tautos dvasinės ir politinės laisvės siekį įkūnijančia ir simbolizuojančia figūra, dėl kurios susikirs tautos tiesa ir valdžios melas. Matyt, išmušė toji valanda, kai mūsų istorinis Vytis, nors šiandien niekinamas bei ignoruojamas, parodys savo jėgą ir atsijos pelus nuo grūdų.“

Slaptas ženklas. Juodos žymės Vilniuje sąsajos su juoda žyme Kijeve.

Kas įvyko Kijeve Maidano aikštėje 2014 metais ir Ukrainos valstybėje vėliau, manau, nereikia pasakoti. Tai žino visi.


Dar 2005 metais garsus Ukrainos publicistas, tuometinis Charkovo miesto liberalios žydų bendruomenės vadovas Eduardas Hodos, savo išleistoje knygoje „Žydiškas fašizmas, Chabadas-kelias į pragarą. Slaptas ženklas-juoda žymė“ šiai Ukrainos „juodai žymei“ - velniui virš miesto, skyrė išskirtinį dėmesį. Tam skirtas visas šios knygos 3 skyrius, kurį, autoriui leidus, išversiu į lietuvių kalbą ir pateiksiu straipsnio tęsinyje.

Nuorodos:


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą