2017-12-23

Kalėdų seneli, dovanok Grybauskaitei ir Skverneliui tai, ką jie dovanojo Lietuvai. Dovanok jiems skurdą ir „pozityvią diskriminaciją“


Tai du patys blogiausi valstybės vadovai Lietuvos istorijoje. Jų pastangų dėka Lietuvos žmonių atlyginimai ir pragyvenimo lygis nusirito žemiau nei rumunų. Jų dėka vyksta jaunimo evakuacija į užsienį. Jų dėka į Lietuvą vežami okupantai musulmonai, jau sėkmingai okupavę vakarų Europą. Jų dėka badauja seneliais ir vaikai, skursta trečdalis Lietuvos gyventojų. Jų dėka klesti neregėta korupcija ir biudžeto pinigų vogimas. Šie žmonės netinka vadovauti valstybei. Jie ją sunaikino. Jie tiktų būti nebent virėjais kokioje nors kareivių lauko vituvėje, nes taip mėgsta fotografuotis prie katilo sriubos, verdamos Lietuvos vargšams. Jie daugiau nieko nemoka ir nesugeba.Jau keli mėnesiai aš keliu klausimą dėl Lietuvos žmonių diskriminavimo pabėgėlių atžvilgiu. Aš keliu klausimą, kodėl negalioja Lietuvos Konstitucijos 29 straipsnis, kuris sako: „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.“


LR socialinių reikalų ir darbo ministerija man atsakė, kad lietuviai pabėgėlių atžvilgiu yra diskriminuojami „teisėtai“. SOCIALINĖS APREPTIES DEPARTAMENTO direktorė Violeta Toleikienė man parašė:

Atsižvelgiant į tai, jog užsieniečiams, gavusiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje, yra taikoma ypatinga teisinė apsauga dėl jų pažeidžiamumo (pozityvioji diskriminacija), jiems laikinai, t. y. tik integracijos laikotarpiu, yra mokamos sąlyginai didesnės išmokos nei Lietuvos Respublikos piliečiams siekiant užsieniečius, gavusius prieglobsti Lietuvoje, greičiau integruoti į visuomenę.“

Badaujantiems Lietuvos pensininkams nereikia didesnių išmokų, jie nepažeidžiami, jų nereikia „diskriminuoti pozityviai“, juos galima diskriminuoti „negatyviai“, nes jie visą gyvenimą dirbo Lietuvos valstybei, augino vaikus, anūkus, todėl jie gali, kaip kokios kiaulės, ėsti iš to didelio Grybauskaitės ir Skvernelio puodo, geriausiu atveju.

Kiek dar Grybauskaitė ir Skvernelis tyčiosis iš Lietuvos ir jos žmonių?

Brangus Kalėdų seneli, dovanok Grybauskaitei ir Skverneliui tai, ką jie dovanojo Lietuvai. Dovanok jiems skurdą ir „pozityvią diskriminaciją." Ačiū Tau iš anksto!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą