2017-12-07

Logiškas Trampo žingsnis pripažinti Jeruzalę žydų valstybės sostine ir ES lyderių apsimestinis nepasitenkinimas


Ką JAV prezidentas Donaldas Trampas žadėjo, tą ir ištesėjo. Eidamas į rinkimus jis žadėjo Jeruzalę pripažinti žydų valstybės sostine, tą vakar ir padarė, o ES lyderiai nutaisė tokias fizionomijas, tarytum tai jiems naujiena, tarytum jie nuoširdžiai galvojo, kad juos į aukštus postus žydų finansinis kapitalas pastatė vien tam, kad jie remtu palestiniečius? ES veikėjams Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu yra sakęs: „galite pasiimti visus palestiniečius į Europą“. ES lyderiai, beveik visus palestiniečius ir daugumą kito arabų jaunimo jau susivežė į Europą, jau globoja, maitina, lepina, mainais gauna bombą, peilį į pašonę, išprievartautas dukteris, sunkvežimiais sutraiškytas Kalėdų muges. O kuriems galams į Siriją nusidangino Rusija, ar ne užtikrinti Izraeliui užnugario? Ar ne tam buvo reikalingi „Arabų pavasariai“?


Dar 2011 metais rabinas Abraomas Šmulevičius sakė:

„Kuo daugiau pasaulis su Amerika priešaky spaus žydų valstybę su tikslu palenkti ją kompromisui su palestiniečiais, tuo aršesnę poziciją užims Izraelio valdžia. Izraelis priima Palestinos valstybės pripažinimą kaip mirtiną pavojų, o 1967 metų sienas skaito „Osvencimo sienomis“. Anksčiau pas žydus buvo viltis, kad, pripažinęs Palestiną, Izraelis galės nužudyti arabų neapykantą ir tapti paprasta regiono valstybe. Kaip išsireiškė vienas Izraelio politikas: „Mes darome taikos procesą, kad važinėti į Damaską chumuso“. Dabar su iliuzijomis baigta.

Po taikos sutarties nutraukimo Izraelyje bus vidaus krizė ir į valdžią ateis ryžtingi, kieti žmonės, kurie iškels užduotį: Izraelis nuo Nilo iki Eufrato“. – „Tu skaitai, kad dabartiniai dešinieji – tai tik gėlytės?“- „Jie nepakankamai agresyvūs.

Paraleliai Artimuosiuose Rytuose prasidės grandininis procesas skilimo ir performatavimo. Asadas, kuris dabar skandina revoliucinius procesus Sirijoje kraujyje, vis vien ilgiau metų-dviejų nepratrauks. Prasidės revoliucija Jordanijoje. Pakils kurdai ir Kaukazas kaip neatskiriama dalis Artimųjų Rytų. Žinai, kaip tai atrodys? Kaip vienas ištisinis Irakas arba Afganistanas. Musulmonų pasaulis pasiners į chaoso būklę ir tai bus teigiama įvykių eiga žydams. Chaosas- geriausias laikas, kad paimti situacijos kontrolę ir įjungti žydų civilizacijos sistemą. Dabar eina grumtynės dėl to, kas bus dvasiniu žmonijos lyderiu – Roma (Vakarai) ar Izraelis. Du tūkstančius metų atgal laimėjo Roma. XIX ir XX amžiais žydams dalinai pavyko paimti revanšą, stumiant idėjas pirma bolševizmo, o po to liberalizmo ir demokratijos. Dabar mes turime paimti pilną kontrolę į savo rankas. Suprantam, žmonijos labui. Mes ne tiktai pirksime arabų elitą, o patys maitinsime jį iš rankų ir auklėsime. Kaip? Hipersionizmo ideologija paprastai aiškinant yra tame, kad mes imame kontroliuoti „Al-Džezirą“, paskiriame Mekos Muftijų, atvedame savo žmones į valdžią ir t.t. Kur paslaptis bet kokios stabilios politinės sistemos? Visuomenė duoda asmenybei vystymosi galimybes, o asmenybė neša atsakomybę prieš visuomenę. Žmogus, kuris gauna laisvę, tuo pačiu metu turi gauti instrukciją, kaip šita laisve naudotis. Ir šitą instrukciją žmonijai parašysime mes, žydai. Atėjo laikas mūsų revanšui. Žydų aušra vėl ateina arabų revoliucijų ugnyje“.

Jei jau buvo įkurta žydų valstybė, tai ir Jeruzalė turėjo būti pripažinta žydų sostine. Todėl keistą matyti ES lyderių perkreiptus veidus, o ne džiugavimą išgirdus, kad Donaldas Trampas pripažino Jeruzalę žydų sostine.

Arabų reakcija bus, Trampas tai numatė ir uždraudė įsileisti musulmonus „pabėgėlius“ iš eilės šalių.

ES vadovai ir toliau laiko atviras ES sienas. Kiek ilgai tęsis jų beprotybė? O gal ir tai yra tik užduoties vykdymas? Tikriausiai.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą