2018-08-26

2015 metais LR Seimas iškasė imigracinę duobę Lietuvai, kurią reikia kuo skubiau likviduoti2015 metų pabaigoje „Nepriklausomos“ LR Seimas priėmė Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nr. IX-2206 pakeitimo įstatymą. Ypatingai „gardus“ yra šio įstatymo 2 str. 3 punktas:
„2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„5 straipsnis. Užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką
1. Užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką ir išvykstantiems iš jos, taikomos 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) (toliau – Šengeno sienų kodeksas), nuostatos.
2. Užsieniečių buvimas Lietuvos Respublikos tarptautinių oro uostų tranzito zonose (toliau – tranzito zonos) nelaikomas atvykimu į Lietuvos Respublikos teritoriją.
3. Jeigu užsienietis, būdamas pasienio kontrolės punkte ar tranzito zonoje, pateikia prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, sprendimą dėl užsieniečio įleidimo į Lietuvos Respubliką priima Migracijos departamentas.“

Šis įstatymas neleidžia pasieniečiams į Lietuvą atvykusių nelegalų neįleisti į šalį jei jie pateikia prieglobsčio prašymą, todėl būtina siūlyti šitą įstatymą nedelsiant atšaukti.

Šiais metais Vengrijos parlamentas priėmė „Stop Soroš“ įstatymų paketą. Užsieniečiai, atvykę per jų gyvybei saugių valstybių teritorijas, nebegali Vengrijoje teikti prašymus prieglobsčiui.

Priimdami tuos „pabėgėlius“, mes praktiškai neturime galimybės juos išsiųsti po to, kai jų prašymai prieglobsčiui gauti yra atmetami, nes Lietuva neturi readmisijos sutarčių su jų kilmės valstybėmis.

Seimas - mūsų tautos problema. Kai tik žmonės į jį patenka, ima galvoti ne galvomis, o kitomis kūno vietomis, nedelsiant pamirštą savo įsipareigojimus Lietuvos piliečiams, savo priesaiką.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą