2018-08-18

Sorošo fondas išsinešdina iš Vengrijos. Lietuvai būtina perimti Vengrijos patirtį ir nepriimti prieglobsčio prašymų iš imigrantų, ateinančių iš Baltarusijos ir Rusijos


Praėjusį ketvirtadienį buvo pranešta, kad iki rugpjūčio 31 dienos Sorošo fondai iš Vengrijos galutinai išsikels į Berlyną.

Šių metų balandžio mėnesį Viktoras Orbanas laimėjo rinkimus ir trečią kartą tapo Vengrijos premjeru. Birželio mėnesį Vengrijos parlamentas priėmė „Stop Soroš“ įstatymų paketą, kuris numato įkalinimo bausmes, iki metų kalėjimo, visiems, kas padeda užsieniečiams nelegaliai atvykti į šalį.

Savo kalboje, pasakytoje vasaros universiteto renginyje Baile Tusnad (Rumunijoje) liepos pabaigoje, Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas Vakarų Europos valstybes pavadino ne demokratinėmis, o Europos Komisiją „nesėkmės simboliu“. Jis pareiškė, kad kiekviena Europos valstybė turi teisę ginti savo krikščionišką kultūrą ir atsisakyti „multikultūralizmo ideologijos“, išlaikyti tradicinį šeimos modelį, kuriame paisoma „vaiko teisė turėti motiną ir tėvą“, ginti savo nacionalinius strateginius sektorius ir rinkas. Be to šalys, jo nuomone, turi fundamentalią teisę ginti savo sienas ir atsisakyti imigrantų.

Orbano nuomone, Europos elitas neturi piliečių leidimo organizuoti migraciją. Elitos jaudinasi, nes rinkimai Vengrijoje prisideda prie bendraeuropinės transformacijos, ir „Sorošo planas“ gali būti sustabdytas. Jų ambicijos sukurti postkrikščonišką ir postnacionalinį bloką gali žlugti. Išimtinai liberali Europos elita, Orbano žodžiais, bankrutavo ir „liberali demokratija virto liberalia nedemokratija“. „Yra liberalizmas, bet nėra demokratijos“, - pasakė Orbanas.


„Dabartiniai Europos lyderiai neadekvatūs. Jie nesugebėjo apginti kontinento nuo imigracijos.“ „Bankrotas – tai simbolis Europos Komisijos, kurios dienos suskaičiuotos“, - pasakė Orbanas.

Nesenai Vengrijoje pradėti taikyti „Stop Soroš“ įstatymai ir taip vadinamose „tranzito zonose“. Tiems, kas atvyksta iš Serbijos, yra automatiškai atimta teisė reikalauti prieglobsčio. Jie yra patalpinami į specialias zonas, iš kurių galima tik sugrįžti atgal į Serbiją. Jie gali skusti šitą tvarką, bet negauna čia maitinimo. Išimtis sudaryta tik moterims ir vaikams.

Viktoro Orbano vadovaujama „Fides“ partija vakar išplatino pareiškimą, kuriame sakoma, kad kovos su visomis politinėmis jėgomis, kurios bendradarbiauja su Sorošo organizacijomis ir skatina imigraciją, „nesirūpina vengrų tauta“. Joms „vakaronė joms baigiasi“.

Kairiosios jėgos rugpjūčio 20 dieną numato kurti Vengrijoje pro-migracinę organizaciją, kurios pagalba būtų bandoma apeiti užsienio paramos apmokestinimą (20%) tokiai veiklai. „Fides“ ta proga pareiškė, kad „šalies saugumas jai pirmiausia, todėl prieš visus nelegalios imigracijos rėmėjus imsis priemonių“.

„die Welt“ vakar liejo „krokodilo ašaras“ dėl „pabėgėlių“, esančių Vengrijos pasienio zonose, kad Vengrijos valdžia nemaitina tų, kurių prašymai dėl prieglobsčio buvo atmesti, o šie nesutinka išvykti atgal į trečiąsias saugias šalis, iš kurių teritorijos, pažeisdami įstatymus, atvyko į Vengrijos Respubliką.

Vengrija paaiškino, kad ji suteikia humanitarinę pagalba vaikams ir moterims, o maitinti sienos pažeidėjų vyrų savo sąskaita neketina. Visi jie turi galimybė išvykti ten, iš kur atėjo, tai yra į Serbiją.

Sorošo „Open Society Foundation“ 1989 metais Vengrijoje įkurtas „Helsinkio Komitetas“ nuolatos skundžia Vengriją Strasbūro žmogaus teisių teismui. Iki šio mėnesio pabaigos ir ši parazitinė Sorošo organizacija išsinešdins iš Vengrijos.


Lietuvos valdžia vykdo planingą lietuvių tautos genocidą

Apie tai kalba didėjantis lietuvių skurdas ir nesustojanti emigracija, patys mažiausi euro zonoje atlyginimai, pensijos, išmokos vaikams, vienos iš aukščiausių maisto ir vartojimo prekių kainos.

Lietuvos valdžia slepia nuo visuomenės šalies okupacijos pabėgėliais skaičius. Per atviras Lietuvos sienas kiekvieną dieną plūsta dešimtys nelegalių imigrantų, kurie ateina iš saugios Baltarusijos ir Rusijos, todėl nėra jokie pabėgėliai. Nepaisant to, jie čia pateikia pareiškimus dėl prieglobsčio ir parazituoja mūsų socialinę sistemą, kuri nesugeba, ir nenori, užtikrinti orų pragyvenimo lygį Lietuvos piliečiams.

Jeigu Lietuvos valdžia tarnautų savo tautai, ji nedelsiant imtųsi priemonių, kad nutraukti kenkėjišką Sorošo finansuojamų organizacijų veiklą šalyje, įrengtų sieną su Baltarusiją, siųstų atgal visus į Lietuvą iš Afrikos ir Azijos atvykstančius sienos pažeidėjus. 

Nuorodos:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą