2018-08-06

Bloga Austrijos patirtis: išsiųsti nelegalius imigrantus iš šios šalies praktiškai neįmanoma


Krone Zeitung paėmė interviu pas pabėgėlių teisės ekspertą dr. Tassilo Wallenin ir norėjo išsiaiškinti, kaip Austrija gali apriboti imigrantų srautą, kaip Austrija galėtų visus šiuos nekvietus svečius deportuoti namo, kaip mažesniam atėjūnų skaičiui suteikti pabėgėlio statusą?

Šiandien situacija su „pabėgėliais“ Austrijoje komplikuojasi. Praėjusiais metais buvo paduota 25000 paraiškų suteikti prieglobstį, tuo metu Lenkijoje -5000, Vengrijoje 3500. Šias metais Austrijos laukia 2015 metais atėjusių „pabėgėlių“ šeimų susijungimas, kai buvo pateikta 90000 prieglobsčio prašymų.

Niekam ne paslaptis, kad į Austriją pabėgėlius traukia karališkos išmokos ir socialinis paketas. Nieko nedirbdami pabėgėliai čia gauna apie 1000 eurų, dažnai daugiau už Austrijos pensininkus. Tik nuo birželio mėnesio Austrijos vyriausybė priėmė nuostatą, kad pensininkai negali gauti mažiau už atėjūnus, nieko nedavusius jų socialinei sistemai, ir padidino pensijas. Gaila, bet antitautinė Lietuvos valdžia nemato gerų užsienio pavyzdžių, o sistemingai perima tik neigiamus. Šiuo metu Lietuvos pensininkai yra diskriminuojami „pabėgėlių“ atžvilgiu ir iš valstybės gauna kelis kartus mažesnę socialinę paramą už „pabėgėlius“.


Austriją apsupta saugiomis šalimis. Taisyklė: pirma saugi valstybė, į kurią patenka prieglobsčio prašytojas už jį atsako. Pabėgėlis negali pasirinkti valstybės. Ar kas nors gali sėkmingai pasiprašyti Austrijoje prieglobsčio? Juk į Austriją galima patekti tik per saugią trečią šalį?


Ekspertas nurodė, kad problema – nekontroliuojamos sienos. Kai prieglobsčio rašytojas ateina per saugią šalį ir paduoda prašymą prieglobsčiui, šalis turi 7 dienas, kad nustatyti šią trečią šalį ir migrantą sugrąžinti. Jeigu valdžia praleis šias septynias dienas arba kaimynai neima migranto, ar nėra žinoma iš kokios šalies jis atvyko, „tuomet Austrija atsako visiems laikams už prieglobsčio jam suteikimo procesą“.

Pabėgėliai pasako, kad vyko iš Turkijos ir „daugiau nieko nežino“, kokias šalis pervažiavo. „Yra net instrukcija internete“, ką reikia sakyti prieglobsčio tarnybai, kad „jūs sėdote į autobusą Turkijoje, o išlipote tiktai prie Austrijos sienos.“

Šalis negali nepriimti net nusikaltėlio, jeigu tėvynėje jam gręsia „žmogaus teisėms prieštaraujanti būklė“. Tai vyksta praktiškai kiekvienoje Afrikos ar arabų šalyje. Dėl šių priežasčių beveik 90 procentų prieglobsčio rašytojų negalėjo būti deportuoti iš Austrijos!

Austrijoje turi galimybę gauti prieglobstį 70 procentų pateikusių prašymą, Lenkijoje – 5 procentai, sako ekspertas.

Austrija pagal pabėgėliams suteikiamas teises pirmauja. Dauguma deportuojamų iš Austrijos išvyko savo noru, nes gavo už tai pinigus (3,5 tūkstančių eurų).

Krone: ką reikia pakeisti įstatymuose artimiausiu metu?

Eksperto nuomone, Europos mastu artimiausiu metu niekas nepasikeis. Austrija turi žengti „nacionalinius žingsnius“. Būtina užkardyti nelegalų Šengeno sienos perėjimą. Deportaciją būtina vykdyti nedelsiant. Šiuo metu yra galimybė teikti skundą Aukščiausiajam teismui ar teikti naują prašymą prieglobsčiui. Dažnai prieglobsčio prašytojai per tą laiką Austrijoje „susikuria savo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą“.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą