2018-08-26

Viena atsisakė pastatyti paminklą Jonui III Sobieskiui. Gal šį Lietuvos Didįjį Kunigaikštį derėtų įamžinti Vilniuje?Lenkijos radijas pranešė, kad paminklas Jonui III Sobieskiui jau buvo pagamintas ir laukė transportavimo į Austriją. Jį planavo iškilmingai atidaryti rugsėjo 12 dieną, pažymint 335 Vienos mūšio metines. Tačiau pasirodė signalai iš valdžios, kad postamentas turės antiturkišką charakterį.

Paminklo autorius Česlovas Dzvigai iš Krokuvos meno akademijos buvo nustebintas tokiu Vienos valdžios sprendimu. Jo žodžiais, projektas buvo patvirtintas 2013 metais, o 2015 priimtas.

23 rugpjūčio Ernst Veller, Vienos federalinės žemės parlamento vice-pirmininkas, paskelbė specialų dokumentą, kuriame paaiškino šį nutarimą tuo, kad paminklą neigiamai įvertino 2017 metais įsteigta miesto paminklų ir monumentų taryba. Manoma, priežastimi tapo signalai iš miesto valdžios pusės, kad monumentas turės antiturkišką ir antimusulmonišką pobūdį.


Nuotraukose pavaizduota būsimo paminklo Vienoje instaliacija, kurią vandalai sunaikino 2017 metais
Man visa tai primena istoriją su paminklu Lietuvos valstybės simboliui Vyčiui Lukiškio aikštėje Vilniuje, kai seime patvirtinus Vyčio pastatymo koncepciją, miesto liberalų idiotokratija surengė fiktyvią apklausą, surinko atsitiktinių asmenų komisiją ir vietoj Vyties atsirando „šunų šikdinimo kalnelio“ projektas, kad kuo labiau išsityčioti iš demokratijos, įžeisti Lietuvos piliečių patriotinius jausmus.

Pranešama, kad vietoj Vienos paminklas Jonui III Sobieskiui bus pastatytas Krokuvoje.

Aš manau, kad paminklo Lietuvos Didžiajam Kunigaikščiui Jonui III Sobieskiui replika galėtų atsirasti ir Vilniuje, nes ir Lietuvos kariai dalyvavo šiame Osmanų imperijos kariuomenės sutriuškinimo mūšyje, davusiam pradžią Europos išlaisvinimui nuo musulmonų jungo.Jonas III Sobieskis (lenk. Jan Sobieski,1629 m. rugpjūčio 17 d. –1696 m. birželio 17 d.) – Lenkijos didikas ir karvedys, Lenkijos karalius Jonas III ir Lietuvos didysis kunigaikštis Jonas Sobieskis (1674–1696 m.). Jo valdymo metu, kuriam būdingos nuolatinės kovos su Osmanų imperija, Abiejų Tautų Respublika paskutinį kartą iškilo kaip viena iš Europos didžiųjų valstybių.

Jungtinės Lenkijos ir Austrijos pajėgos, vadovaujamos Jono Sobieskio, 1683 m. rugsėjo 12 d. prie Vienos sutriuškino musulmonus turkus (Kalenbergo mūšis). Turkų puolimas Europoje buvo galutinai sustabdytas ir turkai buvo išvaryti net iš dalies Vengrijos.

Lietuvai, kaip ir toje lemtingoje kovoje prie Vienos, reikia būti kartu su mūsų broliais lenkais ir kautis prieš musulmonų okupaciją, o ne laižyti Briuselio parsidavėliams užpakalius ir į Lietuvą vežti okupantus. Mūsų narsieji protėviai su kardu rankose kovėsi už savo laisvę su grobikais musulmonais. Šiandien Lenkija yra ES kovos prieš musulmonų okupaciją avangarde kartu su kitomis Višegrado grupės šalimis, prie kurių reikia jungtis ir Lietuvai, nes mus sieja bendra istorija ir bendros pergalės.
Pernai  JAV prezidentas Donaldas Trampas sėdėjo greta Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio išvariusio iš Europos musulmonus!


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą