2018-08-11

Karbauskiniai „gandrai“ atnešė „orias“ pensijas


Karbauskiniai „gandrai“, tokie pietų Amerikos latifundininkai su prieškario buožių mentalitetu, atnešė mums žinią apie „didėsiančias“ pensijas, tiksliau pasakius, dar vieną pasityčiojimą iš Lietuvos senelių: po 80 centų už kiekvienus darbo stažo metus, viršijančius 30 metų.

Tokios „veislinių galvijų“ valdžios, tokio pasityčiojimo iš skurdžiausio ir pažeidžiamiausio žmonių sluoksnio – pensininkų dar neteko nei girdėti, nei regėti kur pasaulyje. Tai karbauskinių buožių „know how“.

Lietuva pagal mažiausiai meluojantį ekonomikos matą - BVP vienam žmogui, prilygsta kaimyninėms šalis, tačiau, skirtingai nuo kaimynų, skurdžiausią ir pažeidžiamiausią visuomenės sluoksnį - pensininkus Lietuvos valdžia marina badu – moka jiems 1,5-2 kartus mažesnes pensijas.Lietuva, vadovaujama „kaimo gandrų“, nusirito į visišką „lūzą“ ir šiuo metu senelių marinimo srityje lenktyniauja tik su labiausiai atsilikusia ES valstybe-Rumunija, o su tokia žmogėdriška „pensijų reforma“ greitai nusiris į paskutinę vietą ES. 

Ši buožių-latifundininkų vyriausybė, manau, nutarė galutinai sunaikinti lietuvių tautą. Valstiečių maitinamas paršiukas – gelbėjo lietuvį net karų ir negandų laikais. Dabar šita žmogėdrų vyriausybė sugalvojo iš lietuvio atimti ir jį. Pretekstas – iš rytų su šernais atkeliavęs kiaulių maras. Ši epidemija atkeliavo ne tik į Lietuvą, ji atkeliavo ir į Vokietiją, Daniją, tik ten buvo nutarta iššaudyti visus šernus, kad jie neperneštų užkrato, o ne kiaules.

Nėra kam jų šaudyti, ar protiškai nesveikų medžiotojų būreliai, nesant šernų, negalės realizuoti savo sadistinių instinktų? Jeigu šernų iššaudyti nepajėgia medžiotojai, apsiginklavę optiniais taikikliais ir nakties matymo prietaisais, reikia pasitelkti kariuomenę, tegul šernus iššaudo kariškiai.

Kad lietuvių genocidas būtų galutinis, ši išprotėjusi latifundininkų-buožių valdžia sugalvojo dar kelias efektyvias žmonių naikinimo priemones: atimti iš vargstančių lietuvių automobilius ir ligonines, kad nuskurdę ištuštėjusios provincijos gyventojai čia lėtai mirtų, neturėdami nei transporto, nei ligoninių, nei banko skyrių.

Ar tai ne tautos genocidas? Jei ne genocidas, tai kas gi tai?

Aš manau, kad Karbauskio vadovaujama vyriausybė yra nusikaltėlių vyriausybė, lietuvių tautos naikintoja.

Nuorodos:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą