2018-08-18

Ar pabėgėliai tai, ar Lietuvos socialinės sistemos parazitai?Po antrojo pasaulinio karo, kad galutinai sunaikinti Vokietiją, globalistai sugalvojo iš Turkijos „laikinai“ atvežti „gastarbaiterius“, kad sunaikinti ES tautas ir valstybes, globalistai 2015 metais išrado „pabėgėlius“, o, siekiant ES tautas ir valstybes pribaigti, paaiškėjus, kad „pabėgėliai“ - melas, sugalvota nauja „pabėgėlių“ rūšį – „klimato pabėgėlius.“

Lietuvių tautos genocidą vykdanti Grybauskaitės – Skvernelio chunta prieš pusantrų metų iš Italijos į Lietuvą ėmė vežti Eritrėjos piliečius, juos melagingai pavadinusi „pabėgėliais“. Iš pat pradžių buvo aišku, kad tai melas, kad šie puslaukiniai Afrikos žmonės nėra jokie „pabėgėliai“, o yra ekonominiai imigrantai. Šiais metais Šveicarijos ir Izraelio teismai pripažino, kad imigrantai iš Eritrėjos nėra „pabėgėliai ir turi būti grąžinti namo“.


Apie tai, kad Eritrėjos ir kitų Afrikos ir Azijos valstybių piliečiai nėra pabėgėliai, aš ne kartą rašiau dar pernai. Žemiau pateikiu vieną iš savo publikacijų, kuri, mano nuomone, neprarado aktualumo ir šiandien.Štai ir vėl gavome „juodojo aukso“ made in Eritrea porciją (2017-05-25)Lietuva šią savaitę gavo eilinę porciją „juodojo aukso“ iš Eritrėjos, devynias juodų dykaduonių burnas. Iš valstybės, į kurią žmonės iš viso pasaulio vyksta ilsėtis dėl jos gerų pliažų (žiūr. Booking.com), kur niekas nesprogdina, kaip Mančesteryje, netraiško žmonių sukvežimiais, kaip Berlyne. Kažkas kažkur sugalvojo, kad tuos puslaukinius žmones ten skriaudžia, ir pasileido jie visi bėgti lėkti į Europą, kaip lietuviai į Angliją, o mūsų valdžia, mylinti visą pasaulį, tik ne lietuvius, ėmė semti šiuos nelegalus rieškučiomis iš Italijos ir vežti šitą „juodąjį auksą“ į Lietuvą.

Aš jau esu rašęs apie šiuos „socialinius parazitus“ vežamus iš Eritrėjos ir sodinamus ant mūsų suvargusio sprando:


Savo straipsniuose aš, pasiremdamas užsienio spaudoje skelbiama informacija, pagrindžiau savo teiginį, kad į Lietuvą iš Eritrėjos importuojami negrai yra ne pabėgėliai, o „socialiniai parazitai“.

Sąvoka „Socialinis parazitizmas“

Socialinis parazitizmas — graikiškai parasitos - veltėdis, angliškai parasitism, social; vokiškai parasitismus, sozialer. „Socialinis parazitizmas – visuomeniškai nepriimtinas atskirų socialinių grupių, sluoksnių, individų egzistavimo būdas, kada vienas iš jų gyvena kitų arba visos visuomenės sąskaita. Šios grupės atstovai arba atskiri individai, gyvenantys parazitinį gyvenimą, būdami darbingi, kaip taisyklė, nedalyvauja kūrybiniame darbe. Jų veikla nukreipta tik į gavimą ar pasisavinimą kitų sukurtų gėrybių ir vertybių, ir surišta su pažeidimu pagrindinių visuomenės normų ir įstatymų“, rašoma sociologijos žinyne.

21 amžiuje pasaulis susidūrė su stulbinančia daugelio valstybių visuomenėms globalistų primesta beprotybe. Per prievartą jų visuomenėms primetamos joms antagonistinės žmonių grupės, kurios yra svetimos kultūros, religijos, mentaliteto, kito civilizacijos lygio. Jos nesiintegruoja į visuomenę, dažniausiai nedirba, yra mokesčių mokėtojų išlaikomos, nieko nedavusios visuomenei gauna daugiau nei jos nariai, visą gyvenimą kūrę bendrą visuomenės gėrį. Šio atvykėlių grupės yra tapusios banditizmo, vagysčių, prievartavimų, narkotikų platinimo faktoriumi. Šios svetimų žmonių grupės turi visus „socialinių parazitų“ požymius, nes nieko nekuria, bet vartoja svetimą turtą, gyvena kitų sąskaita, degraduoja svetimą jiems visuomenę. Šie žmonės pastaruoju metu melagingai pavadinti „pabėgėliais“, nors bėga iš valstybių, kur jiems negresia pavojus.

Šie „pabėgėliai“- nelegalūs migrantai, per atviras ES sienas kaip skėriai 2015 metais užpuolė Europą ir ištuštino jos socialinę sistemą. Jie buvo vaizduojami globalistų esą neįkainojama vertybė, brangesnė už auksą. Piliečiai buvo įtikinėjami, kad atėjūnai yra „maksimaliai kvalifikuoti specialistai, talentingi ir motyvuoti amatininkai, inžinieriai, gydytojai ir advokatai“, rašoma Pi-news.

Kiek vėliau ditirambai tiems „pabėgėliams“ ėmė tilti, kol paaiškėjo, kad tai mažaraščiai žmonės, o dauguma jų visai neraštingi, kad jie nenori ir nesugeba ko nors išmokti, o daugelis jų net nesiruošia Vokietijoje dirbti, bet visi nori atsivežti gausias savo šeimas.

Bet kokiu atveju darbas nėra stiprioji Merkel svečių pusė,“ - rašoma Pi-news. „Tuo turėjo progos įsitikinti internetinio portalo „Lietuvos Rytas“ korespondentai“. Toliau pasakojama, kad lietuviai apklausė Miunchene gerai aprengtus ir besišypsančius somaliečius:„kokią profesiją darbui jie norėtų pasirinkti?“ Somalietis lietuviui atsakė: „Aš neturiu ketinimo Vokietijoje dirbti ir kada aš gausiu Vokietijos pilietybę, aš tuojau atsivešiu savo dešimties žmonių šeimą: brolius ir seseris pagal susijungimo programą. Mes čia, kad pasilikti visam laikui, mes mylime Vokietiją“. Dirbti? „Ne,ne, aš mėgstu vaikščioti po kalnus, bet ne dirbti. Aš atėjau, kad čia gyventi“, - pasakė jis nustebusiems lietuviams, kurie patys yra darbštūs žmonės, rašoma  portale.


Nateisingas „pabėgėlio“ statuso apibrėžimas
Ukrainiečiai iš Ukrainos, kur vyksta karas – ne pabėgėliai, o sirai iš Sirijos – pabėgėliai, eritrėjiečiai, kuriuos verčia dirbti ar tarnauti kariuomenėje – pabėgėliai, o baltarusiai – ne?

Ukrainoje jau trys metai vyksta karas, šalis prarado dalį teritorijos, nepaisant to niekas nesuteikia ukrainiečiams Lietuvoje prieglobsčio, nemokamo būsto, nerengia kvalifikacijos ir kalbos kursų, jiems iš paskos nesekioja Caritai ir juristai?

Sirijos teritorijos dalyje (ne visoje teritorijoje!) irgi vyksta karas. Bet kuo, sakykite prašau, siras geresnis už ukrainietį? Kuo ukrainietis už sirą blogesnis? Gal Ukrainoje sprogsta kitokios bombos, o gal ukrainiečio kraujas blogesnės kokybės negu siro? Gal ukrainiečio rasė netinkama? Gal ukrainietis ne „pabėgėlis“ todėl, kad ukrainietis ne musulmonas, neapipjaustytas?

Atsakymų nėra!

Eritrėjoje ir Baltarusijoje nevyksta karas. Ten kita problema. Abiejose šiose valstybėse valdantys diktatoriai verčia savo piliečius tarnauti kariuomenėje ir dirbti. Bet ir čia kažkoks absurdas. Tie, saugioje šalyje Eritrėjoje gyvenantys žmonės nelegaliai vyksta į Europą, juos atveža į Lietuvą, ir čia jie, nežinia kodėl, staiga tampa „pabėgėliais“, tokiais pačiais kaip sirai, ir valgo pilna burna mūsų duonelę, sėdi mums ant sprando.

Tai kuo prastesnis už eritrėjietį baltarusas, kurį lygiai taip pat verčia dirbti (nesenai priimtas daug kritikos sulaukęs įstatymas dėl veltėdžiavimo), eiti į kariuomenę. Juk jų prezidentą A.Lukošenką visa Europa vadina „paskutiniu Europos diktatoriumi.“ Tai kodėl baltarusiai į Lietuvą nėra priimami kaip pabėgėliai, nėra aprūpinami būstu, nemaitinami, nesėdi lietuviams ant sprando?


Kas gali šitą absurdą paaiškinti?

Laikas, pagaliau, pabaigti tą komediją su „pabėgėliais.“ Laikas pagaliau Prezidentei ir Premjerui paaiškinti Lietuvos žmonėms, kodėl lietuviai savo šalyje skursta, seneliai badauja, o valstybė prisiima virš tūkstančio dykaduonių, atbėgusių į Europą ieškant geresnio gyvenimo?

JAV prezidentas Donaldas Trampas labai teisingai sukritikavo tokį ES lyderių neprotingą elgesį su „pabėgėliais“, kurie kelia terorizmo grėsmę Europai. Jis mato išeitį saugumo zonų steigime pavojingose valstybėse, tų valstybių teritorijoje.

Austrijos užsienio reikalų ministras Sebastian Kurz , inspektuodamas karines jūrų laivyno pajėgas, vykdančias gelbėjimo operaciją Libijos pakrantėse, pasakė: „Visus pabėgėlius reikia siųsti atgal!“


21 amžiuje pasaulis susidūrė su suverenių tautų visuomenėms globalistų primesta beprotyste. Piliečiai, kurie mato ir supranta, kad po išgalvotu melu apie „pabėgėlius“ glūdi noras introdukuoti į visuomenes jas degraduojančius „socialinius parazitus“, yra apkabinėjami rasistų, nacionalistų, ksenofobų ir kitomis etiketėmis, persekiojami.

Visuomenės reakcija į baisią socialinę neteisybę, kai atėjūnai naudojasi materialinėmis gėrybėmis, kurios yra atimamos iš valstybės piliečių, tai nėra nei rasizmas, nei ksenofobija. Ksenofobija ir rasizmas yra tada, kai atėjūnas, atvežtas į Europą, nekenčia europiečių, juos įžeidinėja, sumuša, žudo, kapoja kirviais, sprogdina, traiško sunkvežimiais.

Be „socialinių parazitų“ visuomenė yra puolama dar kitos rūšies parazitų. Tai Sorošo ir kitų globalistų finansuojamos NVO, samdančios advokatus, juristus, kurie seka socialinius tinklus, kitas MIP ir užverčia policiją skundais dėl neva rasizmo, ksenofobijos ir t.t. Tai Vakarų Europoje aprobuota susidorojimo su nacionalinėmis valstybėmis ir patriotais praktika, kuriose labiausiai diskriminuojamais tapo savo protėvių žemėje gyvenantys europiečiai krikščionys.

Gerdas Vildersas priešrinkiminiuose debatuose Olandijoje su Marku Rutte pasakė: „Kodėl mes remiame atvykėlius savo pensininkų sąskaita?

O aš sakau: Kodėl 62 procentai Lietuvos pensininkų turi badauti, kai valstybė jų sąskaita maitina ir išlaiko atėjūnus, geresnio gyvenimo ieškotojus?

Kur tie Sorošo nusamdyti advokatai ir juristai, kodėl jie neužverčia skundais teisėsaugos struktūrų, kai akivaizdžiai pažeidžiamos pagrindinės Lietuvos piliečių teisės ir Lietuvos konstitucija?

Lietuviai yra diskriminuojama savoje valstybėje tauta, o vežami į Lietuvą „pabėgėliai“ jų atžvilgiu yra „socialiniai parazitai.“

Baudžiamojo kodekso 169 straipsnis „Diskriminavimas dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės“ sako:
Tas, kas atliko veiksmus, kuriais siekta žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų sutrukdyti lygiomis teisėmis su kitais dalyvauti politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje, darbo ar kitoje veikloje arba suvaržyti tokios žmonių grupės ar jai priklausančio asmens teises ir laisves, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

Visą gyvenimą sąžiningai dirbę Lietuvos piliečiai sulaukę pensijinio amžiaus yra pasmerkiami badui.

Neapsikęsdama su skurdu ir diskriminacija Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija 2017 metų kovo 13 dieną surengė protesto mitingą prie Seimo. Latvijos centrinė statistikos valdyba paskelbė, kad senatvės pensijos Lietuvoje gerokai mažesnės nei Latvijoje ar Estijoje. Lietuvoje praėjusių metų pabaigoje vidutinė senatvės pensija siekė 255 eurus, Latvijoje - 301 eurą, o Estijoje - net 390 eurų.“
Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos prezidentė Grasilda Makaravičienė „Vakaro žinioms“ pasakė: „Nesuprantu, kaip galima taip neapkęsti savų žmonių. Beje, padarėme apklausą ir išsiaiškinome, kad 62 proc. pensininkų badauja“, - sakė G.Makaravičienė.“


Aš irgi nesuprantu, kaip galima „pabėgėliams“ nuomoti būstus už šimtus eurų, kai daugiavaikės lietuvės motinos su daugybe pusalkanių vaikų glaudžiasi supelijusiose landynėse, kaip galima penėti tuos geresnio gyvenimo ieškotojus - „pabėgėlius“, kurie bėga ne nuo bombų, o ieškodami geresnio gyvenimo, ar norėdami gyventi parazitinį gyvenimą Europos tautų sąskaita, kai badauja šimtai tūkstančių Lietuvos piliečių.

Lietuvos Prezidentė ir Premjeras diskriminuoja Lietuvos gyventojus į Lietuvą vežamų „pabėgėlių“ atžvilgiu ir pažeidžia Lietuvos BK 169 straipsnio nuostatas. Tokia padėtis yra nepakenčiama, tai Valstybės konstitucinių pamatų griovimas, tai tautinės, religinės ir rasinės neapykantos kurstymas per lietuvių diskriminaciją.

Lietuvos valdžia turi mums atsakyti dar į vieną klausimą: kodėl jie laisvu noru į Lietuvą veža potencialius teroristus? Mūsų kaimynai lenkai neįsileidžia į šalį „pabėgėlių“, o Lenkijos premjerė Beata Šydlo pasakė: „Aš girdžiu Europoje labai dažnai: nesiekite migracijos politikos su terorizmu, bet neįmanoma jų nesusieti.“ Kodėl Lietuvos valdžia nesitaria su piliečiais dėl pavojingų valstybės saugumui ir keliančių socialinę įtampą „pabėgėlių“ vežimo į šalį?

Į klausimą: Kas Lietuvoje kursto tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, aš priverstas atsakyti: valdžia, kuri negerbia savo piliečių teisių, pamina šalies Konstituciją.


Afrikiečiai labai mėgsta parazituoti Vokietiją


Vienu iš geidžiamiausių vietų apsigyventi afrikiečiams yra Vokietija, kur jiems yra sukurtos idealios sąlygos gyventi socialinių parazitų gyvenimą. Būtent iš Vokietijos afrikiečiai padaro į Afriką 1,2 milijardo eurų perlaidų per metus. Absoliuti dauguma jų niekur nedirba, gyvena iš pašalpų.

Vokietis portale skundžiasi, kad dėl atėjūnų jis jau nebegali jaustis šeimininku savo gimtuosiuose namuose. Tai liečia ne italus ar lenkus darbininkus, ar kinų mokslininkus. Jis turi omenyje visai kitokios prigimties ir kultūros žmones, kurie nesiintegruoja Vokietijoje, kurie nori čia „socialiai parazituoti.“

Grobikai gauna daugiau paslaugų ir sulaukia švelnesnių bausmių už nusikaltimus, negu vietiniai gyventojai. To pasekoje šie imigrantai daro ką nori... Tai yra savo gyventojų diskriminacija“.

Vokiečių portale Pi-news rašoma: „Šitie žmonės turi sugrįžti. Tai išimtinai organizacijos klausimas. Ir tai galima išspręsti.“Tenka pavydėti Lenkams, kad jie neturi valdžioje grybauskaičių ir skvernelių

Man gilią pagarbą sukelia Lenkijos valdžia, valdančioji partija Teisė ir teisingumas (PiS) ir jos pirmininkas Jaroslavas Kačinskis. Štai iš ko turėtų mokytis Lietuva!

Jaroslavas Kačinskis pasakė: „Mes neatidarėme Europos pabėgėliams – Merkel“. Todėl, jo nuomone, Vokietija dabar ir privalo sumokėti už tos nelaimės padarinius. „Ir tai ponia Merkel ir Vokietija, turi atsakyti už pasekmes, o ne Lenkija“.

Lenkų laikraštis Gazeta Polska Coddiennie rašo, kad Kačinskio nuomone, priėmimas didelės grupės užsieniečių iš svetimos kultūros šalių sukels visuomenėje katastrofą. „Mums tektų tuomet pilnai pakeisti mūsų kultūrą, radikaliai sumažinti saugumo lygį mūsų šalyje, kalba eina ne tik apie terorizmą, šie pavojai žinoma didesni ir reiškia tam tikrą socialinę katastrofą“, - pasakė Kačinskis. 


Kačinskis atkreipė dėmesį, kad Suomija priėmė 100 migrantų, o šiandien jų jau 18000. Padaugėjimas 1 su 180. Mes turime priimti 7 tūkstančius. Prašau, dabar padauginkite iš 180 ir išeis daugiau negu 1200 000.

Kačinskio žodžiais, „tai mechanizmas, kurio mes paskui negalėsime sustabdyti“.

Jeigu mes norėsime sustabdyti šitą bangą agresijos iš migrantų pusės — nors ir moterų atžvilgiu- teks imtis kokių nors represijų. Jeigu mes imsimės represijų, tai tuojau pat paaiškėtų, kad mes jiems — nacistai. Uždaras ratas. Mes tiesiog negalim į tai įsivelti“, - pasakė Jaroslavas Kačinskis.  

2015 metais Vokietijos Kanclerė Angela Merkel vienašališkai, pažeisdama visus galiojusius ES susitarimus ir Vokietijos konstituciją, atidarė ES sienas nelegaliems migrantams iš Artimųjų Rytų ir Afrikos. ES sienos lyg šiol lieka atviros nelegaliai migracijai!

2015 metais Europos Sąjunga įpareigojo paskirstyti ES valstybėse 160000 migrantų iš Artimųjų Rytų ir Afrikos. Tam priešinosi Čekija, Vengrija, Slovakija ir Rumunija. Lietuvą atstovavęs tuometinis Vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis nuolankiai sutiko su šiuo Lietuvos išprievartavimo aktu.

Tuo metu Lenkiją valdžiusi Pilietinės platformos partija, kuriai vadovavo dabartinis Europos Tarybos prezidentas Donaldas Tuskas, neprieštaravo migrantų vežimui ir patyrė Seimo rinkimuose pralaimėjimą.

PiS atmetė migrantų kvotas po Paryžiaus teroro aktų. Lenkijos Europos reikalų ministras pareikalavo „dar gilesnės Europos politikos peržiūrėjimo migrantų krizės atžvilgiu“ ir pareiškė, kad Lenkija nepriiminės migrantų be kokių-nors „saugumo garantijų“.

ЕС grasina Lenkijai sankcijomis už atsisakymą vykdyti jos sprendimus, bet Lenkijos premjerė Beata Šidlo ir Vidaus reikalų ministras Mariuš Blaščak pakartojo, kad Lenkija nepriims nei vieno pabėgėlio.


Lenkija nepriims jokių pabėgėlių

Lenkijos vyriausybė rodo tvirtą charakterį gindama valstybės nacionalinius interesus. Tuo ji galėtų būti pavyzdžiu Lietuvos valdžiai, kuri net nebando priešintis Briuselio diktatui.

Lenkijos vyriausybė nesutiks priimti pabėgėlius, antradienį pareiškė Lenkijos premjerė Beata Šidlo spaudos konferencijoje Varšuvoje.

Lenkija atsisakė priimti į savo teritoriją pabėgėlius pagal Europos Sąjungos jų paskirstymo programą. Premjerė Šidlo anksčiau sukritikavo ES migracinę politiką, pareikšdama, kad Višegrado ketverto (Lenkija, Slovakija, Vengrija, Čekija) nesutiks su šantažu pabėgėlio priėmimo klausimu.

Pagal sociologų apklausas, prieš pabėgėlių priėmimą pasisako beveik trys ketvirtadaliai Lenkijos gyventojų.

Nėra šiuo metu galimybės Lenkijoje priimti pabėgėlius. Tokia Lenkijos valdžios pozicija“, - pasakė Šidlo.

Mes norime padėti. Suteikiame humanitarinę pagalbą ten, kur ji reikalinga ir žmonės laukia jos. Mes didiname humanitarinę pagalbą, dalyvaujame tarptautinėse akcijose, bendradarbiaujame su nevyriausybinėmis organizacijomis, padedame gydant nukentėjusius“, - pažymėjo premjerė.

Mes nesutiksime su primetimu Lenkijai ir kitoms šalims kokių bebūtų prievartinių pabėgėlių kvotų“, - pasakė Šidlo.

Eurokomisaras integracijai, vidaus reikalams ir pilietybei Dimitris Avramopulos pareiškė, kad Europos komisija birželio mėnesį ketina grasinti Lenkijai ir Vengrijai sankcijomis, jeigu jos mėnesio bėgyje nepradės priiminėti pabėgėlius, esančius Graikijoje ir Italijoje.

Aš kviečiu Lenkiją ir Vengriją, kurios neperkėlė pas save nei vieno žmogaus, kuriems reikia prieglobsčio, pradėti tai daryti dabar“, - pasakė Avramopulos žurnalistams Strasbūre.

2015 metų ES VRM vadovai dauguma balsų nutarė paskirstyti 23 iš 28 bendrijos šalių, be anksčiau sutartų 40 tūkstančių prieglobsčio prašytojų, dar 120 tūkstančių pabėgėlių, esančių Europos sąjungos teritorijoje.

Tuo metu Lietuvą atstovavęs dabartinis premjeras Saulius Skvernelis balsavo už pabėgėlių priėmimą, nepaisydamas Lietuvos nacionalinių interesų. Kaip parodė 2015 – 2017 metų įvykiai, šie pabėgėliai kelia terorizmo grėsmę ES piliečiams. Jie traiško, sprogdina, kapoja, plėšia ir prievartauja europiečius.

Lenkijos vidaus reikalų ministras Mariuš Blaščak vakar dėl atsisakymo priimti pabėgėlius pasakė: Kalba eina apie Lenkijos saugumą, šiuo klausimu fokusai nepraeis. Tai buvo įmanoma tiktai prie ankstesnės vyriausybės. Mes akcentuojame saugumą. Pagal apklausų duomenis, 74% lenkų pasisako prieš pabėgėlių priėmimą. Tai labai aiški pozicija“.

Šiandien Lietuva labiausiai sugriauta ir nualinta regiono valstybė, kurią valdo ligoti žmonės. Jų ligos pavadinimas - patriotizmo deficito sindromas ir profesinis debilizmas. Aš nuoširdžiai pavydžių lenkams, kurie į valdžią išrinko sveikus piliečius, profesionalus ir savo valstybės patriotus. Komentarų nėra:

Rašyti komentarą