2018-03-05

Advokatas Stanislovas Tomas ir „Fake news“, „Fake lawyers“, „Fake state“ ir „Fake cats“ ...Viskas šioje pridvokusioje nuo korupcijos baloje buvo OK! Netikrai valstybei tarnavo „netikri teisininkai“, o visą šitą košmarą liaupsino „netikra spauda“ – visiška harmonija.

Matote, tikroje valstybėje privalo būti valdžia, teisė, žiniasklaida, visos drauge tarnaujančios šios valstybės žmonėms. O jei jos tarnauja tik savo pačių interesams, tai yra „Fake state“, „Fake lawyers“ ir „Fake news“!Dar šioje lietuviškoje korupcijos baloje mirko milijonas vargdienių, lygiai tokių, kuriuos aprašė dar Viktoras Hugo savo garsiame romane. Jie mirko šioje feikinėje baloje, nes nežinojo, kas vyksta už šios feikinės valstybės sienų, kokias žmogaus teisių konvencijas yra pasirašiusi ši valstybė, kokius įsipareigojimus prisiėmusi, nes „Fake news“, čia viešpataujanti, dėjo visas pastangas, kad šie žmonės nieko nesužinotų, kad liktų absoliučiais idiotais.

Prieš kelis metus vienos „Fake news“ atstovas atliko „žurnalistinį tyrimą“ ir nustatė, kad puikus „katinas“, kuris puikiai gaudo peles, negali būti Lietuvoje „katinu“, nėra „Fake cats“ veislės, neturi „Fake lawyers“ popierėlio, tas popierėlis pas jį iš Andoros, ar dar iš kažkur (1, 2).

Bet palaukit, mielieji, kam Algimantui Lebionkai reikalingi 1000 katinų, su „tikrais“ popierėliais, kurie nemoka gaudyti pelių?

Gal jie ir labai tinka iš tetos namų išnešinėti mergaitėms, ginti kokio arabo teisėms, dar kam nors kitam, gal labai moka tarnauti feikinei valstybei, bet Lietuvos žmogui, ginančiam savo teises prieš „Fake state“, jie padėti nemoka, "pelių gaudyti“ visuomenei nesugeba ar nenori. Būna taip su „katinais“.

Dėl laipsnių, vardų ir t.t.

Žinote, su tais „katinų“ ir su mokslininkų „kilmės“ popierėliais irgi visaip būna, net vienos iš didžiausių Lietuvos aukštųjų mokyklų rektorius buvo sau feikines regalijas išsirašęs. Žinome ir apie ponios „magnolijos“ „mokslus“ kai ką.

Bet „Fake news“ „geležinė logika“ tokia: jeigu katinas neturi „Fake state“ išduoto popiergalio, kad jis yra katinas, o ne dramblys, tai nesvarbu jo sugebėjimai, darbo rezultatai.

O man svarbu, kad pasiekti tikslą. Kad vieną kartą feikinė valdžia nustotų iš manęs tyčiotis, kad vieną kartą liautųsi vogti, kad vieną kartą nuo jos vaišių stalo bent keli trupiniai nukristų ir vargdieniams. Todėl aš renkuosi Stanislovą Tomą, o ne „Fake cats“.

Anketos Lietuvos vargdieniams, norintiems apginti savo teises:
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą