2018-03-17

Seehoferis: „Islamas nėra Vokietijos dalis“Seehoferis interviu laikraščiui „Bild“ pasakė: „pas mus gyvenantys musulmonai priklauso Vokietijai. Tai nereiškia, kad mes atsisakome dėl melagingo mandagumo mūsų tradicijų ir papročių“. Vokietija buvo sugalvota, jo žodžiais, dėka krikščionybės.Horstas Seeferis, buvęs Bavarijos prezidentas, ilgametis Merkel valdančiosios koalicijos KDS/KSS partneris, tapo Vokietijos federaliniu vidaus reikalų ministru ir jau leido suprasti, kokią politiką vykdys.

„Bild“ korespondentas susitiko su šiuo politiku jo naujame ofise. Į klausimą, ar jam įprasta būti nariu didelės koalicijos po to, kad Bavarijoje jis vienas tvarkė visus reikalus, Seehoferis atsakė, kad darbas komandoje jam nesudaro sunkumų. Jis skaito, kad politika – tai dialogas, ir kas derybos padėjo sudaryti koaliciją, kuri dabar, jo nuomone, padės vystyti Vokietiją.

Seehoferis nelaiko savo amžių problema, kad toliau likti politikoje: „Aš žinau šimtus mano amžiaus aktyvių žmonių, kurie užima vadovaujančias pareigas ir vykdo daugybę reikalų. Amžius – ne našta, o jaunystė – ne nuopelnas“.

Kalbėdamas apie pabėgėlius, politikas pranešė, kad naujoji vyriausybė ruošiasi įgyvendinti visa tai, apie ką buvo kalbama jau senai: deportacijos pagreitinimo generalinį planą, pašalinimą tų priežasčių, dėl kurių žmonėms tenka bėgti iš savo šalių. Jis pabrėžė, kad visi tie, kam iš tikrųjų reikalinga pagalba, turi ją gauti ir tuo atveju, jeigu jie pasiliks Vokietijoje – integruotis.

Seehoferiz įsitikinęs, kad jiems pavyks padaryti tai, kas anksčiau nepavyko, nes dabar federalinė vyriausybė su didesniu atsakingumu žiūri į deportaciją: „Mūsų šalies integracinės galimybės yra ribotos, ir mes neturime leisti jas išsemti“.

Politikas papasakojo, kad greitu laiku pabėgėlių ir jų pareiškimų priėmimas bus vykdomas priėmimo centruose, taip vadinamuose „inkariniuose centruose“. Šį įstatymo projektą norima išnagrinėti iki vasaros pertraukos parlamento darbe. Pirmasis „inkarinis centras“ atsirasti iki rudens.

Atsižvelgiant į tą faktą, kad AfD populiarumas visuomenėje auga, galima padaryti išvadą apie tai, kad šalis suskaldyta, todėl, skaito Seehoferis, jis taip pat atsakingas už Vokietijos piliečių apjungimą.

Naujasis federalinis vidaus reikalų ministras įsitikinęs tuo, kad islamas nėra Vokietijos dalis, netgi nepaisant to fakto, kad žmonių išpažįstančių šią religiją šalyje tampa vis daugiau. Vokietija – šalis, kuri išaugo ant krikščionių religijos pagrindo, todėl čia sekmadienis daugumai – poilsio diena, čia švenčia krikščioniškas šventes: Kalėdas, Tris karalius, Velykas: „Gyvenantys čia musulmonai yra Vokietijos dalimi. Dėl melagingų motyvų perdėto atsargumo, mes neatsisakysime savo tradicijų“.

Seehoferis skaito, kad svarbu surengti islamo konferenciją, megzti dialogą su musulmonų organizacijomis ir sukurti jas ten, kur jos būtinos: „Musulmonai turi gyventi su mumis, o ne greta ar prieš mus. Tam mums reikalingi tarpusavio santykiai, kuriuos galima pasiekti per dialogą“.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą