2018-03-21

Vandalai trypia valstybės simbolius: dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimąSpalio 20 dieną aš kreipiausi į Lietuvos generalinį prokurorą su prašymu nubausti vandalus, kurie vasario 17 dieną ant viešbučio „Narutis“ balkono išniekino Lietuvos valstybės herbą ir vėliavą.

Kovo 19 dieną aš gavau atsakymą į mano skundą (žiūr. nuotraukas apačioje). Jame sakoma:


Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato; Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato; 1-asis veiklos skyrius
Algimantui Lebionkai ...
2018-03-16 Nr. JBPS-S-132998
Dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnio 3 dalimi, siunčiame 2018-03-15 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Jūsų pareiškimo.

Pridedama. Nutarimas, 3 lapai

Nustatytos aplinkybės ir pagrindas, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas. Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. 3 PK buvo gautas iš Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros atsiųstas A.Lebionkos pranešimas apie tai, kad 2018-02-17 ant viešbučio Narutis balkono buvo išniekinta LR vėliava ir herbas. Prašau nubausti vandalus.
Liudytoja M.Jankauskaitė apklausos metu parodė, kad 2018-02-17 Lietuvoje buvo minima nacionalinė emancipacijos diena, kuri skirta paminėti įvykiams, kurie buvo 1918-02-17, kuomet pasak istorinių šaltinių, Kaune vyko didelis streikas, reikalaujant, kad moterys būtų įtrauktos į Lietuvos tarybą. Statistiniai duomenys rodo, kad šiai dienai Lietuvoje dar egzistuoja lyčių nelygybės problema, kurias reikia spręsti. Ta proga būna organizuojama konferencija ir kokia nors meninė akcija. Lietuvoje ši diena minima trečią kartą. Renginį organizavo ji, Laima Kreivytė, Jūratė Juškaitė, šiemet buvo nutarta, kad šalia signatarų namų, iš Viešbučio „Narutis“, esančio adresu Vilniuje, Pilies 24, kambario balkono bus paminėtos 100 moterų, kurios prisidėjo prie Lietuvos kūrimo, vardai ir pavardės. Jai atvykus į Narutį, kambaryje jau buvo atneštas tekstilės kūrinys, t. y. žalios spalvos sintetinis audinys, ant kurio pavaizduota raita moteris, kaip moteris karžygė. Kiek jai žinoma, t. y. Šalčmira menininkės kūrinys. Kam priklauso meninis kūrinys, nežino, pamena, kad kiek kartų vyko šis renginys, tiek kartų šis kūrinys buvo naudojamas. Šį kartą jis buvo pakabintas ant viešbučio balkono rėmo. Perskaičius moterų pavardes ir vardus, vasario 17-os deklaraciją, audinys buvo nukabintas. Jos manymu, šio kūrinio negalima pavadinti vėliava ir tuo labiau nebuvo jokios intencijos išniekinti Lietuvos istorinę vėliavą.
LB BK 2 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tas asmuo, kurio veika atitinka baudžiamajame įstatyme numatytą nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėtį.
Nusikalstamos veikos sudėtis – tai baudžiamajame įstatyme numatytų objektyvių ir subjektyvių požymių, kurie apibūdina pavojingą veiką, visuma.
Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 127 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė. Vadovaujantis BPK 168 straipsnio 5 dalimi, ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą per 7 dienas nuo nutarimo nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiamas prokurorui, o prokuroro nutarimas – ikiteisminio tyrimo teisėjui. Jeigu prokuroras nepanaikina nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, jo sprendimas gali būti skundžiamas ikiteisminio tyrimo teisėjui.


O dabar siūlau pažiūrėti LNK reportažą apie šį renginį:


Mano 2018-03-20 d. skundas prokurorui dėl atsisakymo nubausti vandalus, išniekinusius valstybės simbolius

Savo skunde prokurorui aš rašau:

Liudytoja M.Jankauskaitė, aiškindama tyrėjai Lietuvos valstybės istorinės vėliavos ir valstybės herbo išniekinimo aplinkybes melavo. Tai patvirtina LNK televizijos reportažas, kuriame M.Jankauskaitė ir kitos akcijos dalyvės pasakojama apie šį įvykį. https://www.youtube.com/watch?v=xf3AvJYqUHg
  1. Išniekintus valstybės simbolius norėta iškabinti ne ant Naručio viešbučio balkono, kaip tyrėjai teigė M.Jankauskaitė, o ant greta esančių Signatarų namų balkono. Signatarų namų administracija nepasidavė šiai provokacijai ir atsisakė įleisti demonstruotojas (video 2:06).
  1. Ant Naručio viešbučio balkono buvo iškabintas ne audinys su jojančia moterimi, kaip tyrėjai teigė M.Jankauskaitė. Tai buvo vėliava, su kurią Vilniaus gatvėmis marširavo demonstruotojos (video 2:35). Šioje vėliavoje yra pavaizduotas Lietuvos herbas, o ne jojanti moteris. Autentiškas herbas, tiesa, buvo subjaurotas, išniekintas, pripiešus aprobuotam valstybė simboliui ilgus plakus. Išniekintą valstybės herbą vadinti „meno kūriniu“ gali tik labai ligotos psichikos individas. Kiekvienas normalus žmogus šioje akcijoje mato tik provokaciją, kuria norėta išsityčioti iš Vasario 16-osios Signatarų ir iš mūsų valstybės simbolių. Todėl prašau nubausti M.Jankauskaitę, kuri suorganizavo šį vandalizmo aktą.                                                    
  2. Tik aklas gali nematyti, kad tai ta pati Vytis, tik vandalų subjaurota


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą